Uusimmat viitteet

 • Villa Finnlakin tuotteistaminen 

  Eronen, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Villa Finnlakin ja sen lähialueen palveluiden tuotteistamista. Teoriassa opinnäytetyö keskittyy liikeidean määrittelyyn ja elämyksellisen matkailu-tuotteen luomiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajan ...
 • Hyönteisravinnon mahdollisuudet osana elintarvikejärjestelmää 

  Koivula, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia millaisia ovat elintarvikejärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa, ja miten ravintola-alan ammattilaiset suhtautuvat hyönteisten käyttöön elintarvikkeena ja raaka-aineena. ...
 • Tuotekehitysprosessi : Pyymäen Leipomo Oy 

  Aho, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli kehittää toimiva ja joustava tuotekehitysprosessi työn toimeksiantajalle Pyymäen Leipomo Oy:lle. Opinnäytetyössä käsitellään tuotekehitystä ja sen eri muotoja yleisellä tasolla. Työn teoreettinen ...
 • Konseptin luominen ideoiden jatkojalostamiseksi : InnoEvent Tampere 

  Huoponen, Tanja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä keinoin InnoEvent -tapahtumaan osallistuneet opiskelijat saataisiin viemään heidän tapahtumaviikon aikana kehittämiään ideoita eteenpäin tapahtuman jälkeen. Tähän ...
 • Tavoitteena laadukas palvelu : case: Lakeuden Puhdistuspalvelut Oy 

  Kiuru, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön on Case-tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyyden nykytila ja kehittämistarpeet Lakeuden Puhdistuspalvelut Oy:ssä. Tutkimusongelma oli se, että ei tiedetty miten tyytyväisiä asiakkaat ...
 • Esimiehenä Catering Studiossa 

  Maronen, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sitä, kuinka toimitaan esimiehenä Catering Studio oppimisympäristössä ja millaisia ovat esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen haasteet. Työssä käsitellään perehdyttämisen, esimiestyön ja johtamisen ...
 • Sertifikaatit ravintolassa : Luomu, UTZ, MSC, ASC 

  Hakamäki, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää tietävätkö ihmiset, mitä sertifikaatit tarkoittavat, olisivatko asiakkaat valmiita maksamaan sertifioiduista raaka-aineista tehdystä ruoasta enemmän ja markkinoivatko ravintolat ...
 • Oma keittiö kaupallistaminen 

  Vesanen, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oma keittiöiden kaupallistaminen on laaja käsite. Työn tarkoitus oli viedä käytäntöön Pirkanmaan Osuuskaupan kaupallistaminen. Opinnäytetyöstä tuli kehittämistyö, koska kaupallistaminen oli vasta alussa ja kehitettävää ...
 • Itsepalvelukassat lounasravintoloissa 

  Juuti, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tutkia, miten itsepalvelukassa vaikuttaa asiakaskokemukseen. Työssä selviää, mitä ihmiset odottavat palvelulta ja missä tilanteissa he ovat valmiita käyttämään itsepalvelukassoja. Työtä ei ole tehty ...
 • Keittiötoiminnan kehittämissuunnitelma : Pella's cafe 

  Purho, Liia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Tampereen keskustassa sijaitseva kahvila-ravintola Pella’s cafe. Opinnäytetyö keskittyy ainoastaan yrityksen keittiötoimintaan, jotta työstä voidaan koota mahdollisimman tiivis, mutta ...
 • Toimivampi kioskirakennus : Case Minigolfkioski 

  Borg, Iris (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli eräs pienoisgolfkerho. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nykyisen kioskirakennuksen toimivuutta ja tarjota ratkaisu ongelmakohtiin, jottei samoja virheitä toistettaisi uutta rakennusta ...
 • Uskontoihin liittyvät ruokavaliot kouluruokailussa : Tapaus Ammattiopisto Tavastia 

  Roslander, Paula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää aineistopohjaisesti teemoitellen uskonnoista riippuvia ruokavalioita Suomessa sekä selvittää kuinka nämä ruokavaliot kyettäisiin huomioimaan kouluruokailussa entistä paremmin. ...
 • Puhtauspäivä osana yhdistyksen markkinointiviestintää 

  Rantanen, Karla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli valtakunnallinen teemapäivä Puhtauspäivä, joka järjestettiin toista kertaa 2.12.2016. Vuosittain järjestettävän päivän teemana on ”kiitä siivoojaa” ja tavoitteena on nostaa ...
 • Biojätteen vähentäminen potilasruokailussa : tapaus Pitkäniemen ravintokeskus 

  Numminen, Irja-Kaarina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja Pitkäniemen sairaalan potilasruokailusta syntyvän biojätteen vähentämiseksi. Tavoitteena oli myös tutkia, paljonko biojätettä syntyy potilasruokailusta ja löytää syitä siihen ...
 • Campusravita Oy:n välipalatarjonnan kehittäminen 

  Kauhanen, Aku-Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksen yhteydessä sijaitsevalle Campusravita Oy:lle, mitä yrityksen asiakkaat syövät tai söisivät mieluiten välipalaksi ja kuinka paljon he ...

Näytä lisää