Uusimmat viitteet

 • LoRa IoT -radion soveltuvuus käytettyjen työkoneiden tiedonsiirtoon 

  Hasu, Lassi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia LoRa-radiotekniikan soveltuvuutta lastinkäsittelylaitteiden tuottaman datan tiedonsiirtoon. LoRa on teollisen internetin sovelluksia varten kehitetty pitkän kantaman radiotekniikka. ...
 • RFID : oppimisympäristö 

  Hyppönen, Kirsti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tilattiin Tampereen ammattikorkeakoulun koneautomaatiolaboratorioon oppimisympäristöksi tuleville opiskelijoille. Tarkoituksena oli luoda oppimisympäristö, jossa voi tutustua RFID-laitteistoon ja todentaa ...
 • Hammaspyörien valmistussolun suunnittelu 

  Koivumaa, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää parhaat menetelmät Ø100-Ø400- kokoisten hammaspyörien valmistamiselle Katsa Oy:n tarpeisiin. Opinnäytetyössä on perehdytty sekä perinteisiin että uuden teknologian tuomiin menetelmiin. ...
 • Suunnitteluohjelmiston käytön tehostaminen 

  Kulmala, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa suunnittelutoimintaa ja suunnitteluohjelmiston monipuolista käyttöä DecoWorks Oy:ssä. Opinnäytetyö käsitteli lyhyesti suunnitteluohjelmiston ominaisuuksia ja työkaluja. ...
 • Työstökoneen geometrian kompensointi postprosessorilla 

  Kähäri, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä on selvittää työstökoneen geometrian korjausta postprosessorilla. Tampereen teknillisen yliopiston George Fischer -merkkistä sorvia käytettiin työssäni testikoneena. Sorvista on rakennettu ...
 • Osto-osien saavutusprosessin kehittämien 

  Suutala, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ylistaron Terästakomo on konepaja Etelä-Pohjanmaalla, jonka päätuotteena ovat polttopuukoneet ja niiden lisävarusteet. Yrityksellä oli toiveena tehostaa osavalmistukseen ostettavien osien ostoprosessia. Lisäksi ostettujen ...
 • Vastaanottotarkastuksen työnohjauksen kehittäminen 

  Juujärvi, Jami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pirkanmaalla toimivan metallialan yrityksen vastaanottotarkastuksen työnohjausta ja parantaa työn vaatimia edellytyksiä toimivalle tarkastukselle. Työssä perehdyttiin nykytilan ...
 • NX-CAD implementation and piloting 

  Altés Àngel, Francesc (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The necessity of this project came when TAMK got a license for NX-Siemens software. As all the software, it requires some time and patience at beginning to get familiarize with the first basic tools. In order to make this ...
 • 2D-Piirustusten pohjalta tehtävän mallintamisprosessin nopeuttaminen ja tutkiminen 

  Petäjistö, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maailmassa on vielä erittäin paljon paperisessa tai digitaalisessa 2D-muodossa olevia työpiirustuksia, joista halutaan lähes poikkeuksetta siirtyä 3D-muotoon. Perinteistä mallintamista piirustusten pohjalta on tehty pitkään, ...
 • Koordinaattimittauspalvelun tarvekartoitus 

  Kujanpää, Akseli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaalaisten teknologiateollisuuden yritysten tarvetta koordinaattimittauspalvelulle, sekä saada mittaustoiminnan kehittämiseen liittyvää tietoa. Selvitys toteutettiin 40 ...
 • Avant-pienkuormaajan nostopuomin hitsauksen menetelmäsuunnittelu 

  Kivisilta, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa R3-robottisolun toiminta-astetta ja ongelmakohtia. Menetelmäsuunnittelun, lean-filosofian ja 5S-standardoimistyökalun avulla saadaan solut organisoitua toimivimmiksi. ...
 • Kaksilaatikkojärjestelmän kehittäminen 

  Mäkinen, Anton (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on selvittää kaksilaatikkojärjestelmän nykytila, haasteet ja ratkaisut toiminnan parantamiseksi. Työkaluina on käytetty prosessikarttaa ja ABC-analyysiä. Työssä on pohdittu eri sidosryhmien vastuualueita ...
 • Materiaalivirtojen visualisointi ja laatutyökalujen kehitys 

  Hjerppe, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa Dunlop Hiflex Oy:n Pirkkalan yksikön keskusvaraston ja letkuasennelmatuotannon prosessit, sekä niihin liittyviä ongelmakohtia ja vikaantumismahdollisuuksia. Tarkoituksena oli kartoittaa ja ...
 • Kokoonpanoalueen kehittäminen 5S-ohjelman avulla 

  Reponen, Juho-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin pirkanmaalaiselle Urjala Works Oy konepajayritykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen kokoonpanoalueen työympäristön ja toimintatapojen ongelmakohtia ja esittää niihin ...
 • Kuparikiekon sorvaus- ja lujituslaite : Mekaniikkasuunnittelu 

  Kilpi, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin mekaniikkasuunnittelu automatisoitua kuparisen hitsauskiekon sorvaus- ja lujituslaitetta varten. Suunnittelu tehtiin Metecno Oy:lle, joka valmisti suunnitelman pohjalta kyseisen koneen ...

Näytä lisää