Uusimmat viitteet

 • Selvitys lautaselle jäävän ruuan määrästä Pirkanmaan kouluissa 

  Rusi, Veera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuluttajaliiton mukaan noin kolmannes kuluttajan ympäristövaikutuksista tulee ravinnosta. Vastaavasti ruuan ympäristövaikutuksista alkutuotannosta syntyy 60% ilmastopäästöistä, 30% säilytyksestä ja prosessoinnista, 5% ...
 • Biodegradable packaging materials : case: PLA 

  Jama, Mohamed (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main aim of this bachelor thesis was to investigate the possibility of biodegradable packaging materials. Plastics and other non-degradable packaging materials have been used for many years and they have a negative ...
 • Mikrokystiini-LR:n määritys ELISA-menetelmällä : Menetelmän validointi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle 

  Ruususaari, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sinilevien eli syanobakteerien seurannalla on Suomessa vakiintunut asema, ja sinilevien tuottamien toksiinien esiintyminen erityisesti järvivesissä on ajankohtainen aihe kesäisin. Nykyinen seurantajärjestelmä perustuu ...
 • Ballast Water Monitoring 

  Karjalainen, Timo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This Bachelor’s Thesis was conducted as a literary research. Aim of the work was to research the spread of invasive species in ballast water tanks of ships as well as the impacts of invasive species on the environment, ...
 • Carbon dioxide titration method for soil respiration measurements 

  Martín Rubio, Luis (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was commissioned by Tampere University of Applied Sciences, which was interested in studying and developing a titration measurement method for soil respiration and biodegradability. Some experiments were carried ...
 • Lifecycle of nylon 

  Nuretdinov, Ramil (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The problem of a nylon carpet waste was addressed in the thesis. Main stages of nylon carpet lifecycle were defined. Conditions for closed-loop circular structure of nylon lifecycle were listed. The component structure of ...
 • Johtamisjärjestelmän rakentaminen pk-yritykselle 

  Jalava, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yksi menestyneen yritystoiminnan kulmakivistä on tehdä oikeita asioita laadukkaasti. Laadukkaalla toiminnalla tarkoitetaan yleisesti asiakkaan odotusten täyttämistä liiketoiminnallisesti järkevällä tavalla. Yksi tapa hallita ...
 • Tammervoima Oy:n Tarastenjärven hyötyvoimalaitoksen meluselvitys 

  Mäkelä, Oskari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi konsultointiyritys Ramboll Finland Oy ja työn tilaajana oli Tammervoima Oy. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat Ramboll Finland Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Ramboll Finland Oy:n ...
 • Marine myxobacteria as a source of antibiotics 

  Mazaikina, Vera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Terrestrial myxobacteria have been deeply researched over last three decades and are known for production of bioactive substances. However, there is much less compounds known from marine myxobacteria and thus it is an ...
 • Induction of secondary metabolites production in myxobacteria under conditions of heavy metal stress 

  Mandelshtam, Maksim (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  No studies have been performed so far, which would deal with induction of bioactive secondary metabolites of myxobacteria by exposure to high concentrations of heavy metals. Considering the fact that this approach has been ...
 • Effect of solution on the isoelectric point of collagen 

  Sui, Mengmeng (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  The experiment mainly focusing on what kinds of effects collagen have when environment changed, the environment including buffer, pH and ionic nature. Using a variety of testing methods to search collagen’s morphological ...
 • Insect Protein Production - Possibilities in Finland 

  Korkka, Eemi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  This thesis gathers information from articles relating to insect farming techniques and possibilities in Europe, giving an idea how insect farming could become a more sustainable form of producing protein than currently ...
 • Nitrogen Recovery from Struvite Precipitation Reject Water 

  Puurunen, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Soil fertility is depleting due to incomplete nutrient cycles globally, which lead nutrients from soils to water bodies causing water eutrophication and its many consequences. Human urine contains all the necessary nutrients ...
 • Kuivakäymäläsuunnitelma korjausrakennuskohteeseen 

  Myyryläinen, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Yksi tulevaisuuden ongelmista tulee fossiilisten polttoaineiden loppumisen ohella olemaan puhtaan juomaveden puute. Vaikka Suomessa tämä ei todennäköisesti muodostu ongelmaksi vielä hetkeen, monet yritykset, yhdistykset ...
 • Wastewater treatment pilot 

  Paraskevopoulos, Christos Alkiviadis (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  The aim of this thesis was to investigate the functionality of the wastewater treatment pilot and produce a learning manual-handout, as well as to define the parameters of wastewater clarification by studying the nutrient ...

Näytä lisää