• Munuaissairaiden potilaiden ohjauksen tarpeet : kirjallisuuskatsaus 

   Kaksonen, Ida; Koivisto, Roosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla munuaissairaiden potilaan ohjauksen tarpeita. Opinnäytetyössä kuvataan pitkäaikaissairaiden potilaiden ohjauksen tarpeita, munuaissairaan potilaan ...
  • Diabeteslapsen suun terveydeksi : monialainen suun terveyden edistämisen projekti 

   Lohimäki, Riikka; Syrjäkylä, Juulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Diabeetikon suun terveys nousee esille katsottaessa tilastoja diabeteksen esiintyvyydestä Suomessa, joka on suhteutettuna korkeampi, kuin muualla maailmassa. Tämä opinnäytetyöprojekti toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ...
  • MobiDent-prototyypin edelleen kehittäminen : opinnäytetyö 

   Skyttä, Rekina; Tompuri, Tiri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa ikääntyneiden osuus väestössä on suurempi kuin koskaan ja luku tulee kasvamaan lähivuosina entisestään. Tämä opinnäytetyö on osa isompaa MobiDent-tuotekehitysprosessia, joka pyrkii vastaamaan työelämän tarpeisiin. ...
  • Terveydenhuollon ammattilaisen keinot tukea 3–5 -vuotiaan lapsen mielenterveyttä, kun perheessä on mielenterveysongelmista kärsivä vanhempi : kirjallisuuskatsaus 

   Levonius, Ann-Sofie; Mulari, Siiri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millä keinoilla terveydenhuollon ammattilainen voi tukea lapsen positiivista mielenterveyttä, kun perheessä on mielenterveysongelmista kärsivä vanhempi. Työn tavoitteena on ...
  • Työkokeilun vaikutus sisäiseen elämänhallintaan sekä yhteisöllisyyden kokemuksiin 

   Harjuniemi, Olli-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työni tavoitteena oli selvittää työkokeilun koettuja merkityksiä sisäiseen elämänhallintaan sekä yhteisöllisyyden kokemuksiin. Työelämän yhteistyökumppanina toimi Helsingin työttömät Ry. Yhdistys on puoluepoliittisesti ...
  • Lääkintämiehet rintamalla : Lääkintähuolto Suomen sodissa vuosina 1939–1945 

   Manninen, Saila; Neuvonen, Maarit; Tarkiainen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa lääkintähuollosta Suomessa talvi-, jatko- ja Lapinsodassa vuosina 1939–1945. Selvitimme, kuinka lääkintähuolto toteutui ja mitä haasteita vaikeat olosuhteet sodan keskellä ...
  • Corporate tax avoidance : A question of morality that could be criminalized 

   Terje, Sara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis is to research whether tax avoidance could be made illegal at an EU level and if so to what extent. The thesis will cover the main tax avoidance strategies and take a closer look at what measures EU ...
  • Sensory marketing: The effect of music on consumer perception and behaviour 

   Lorre, Anaëlle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this study was to identify the power of music in business to consumer context. Plus, the goal was to highlight the influence of music on consumer behaviour and on the decision-making process along the typical ...
  • Seuraajien sitouttaminen sisältömarkkinoinnin avulla 

   Tynkkynen, Leo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle kehittämishanke sisältömarkkinoinnin visuaalisuuden merkityksestä seuraajien sitouttamiseen sekä verkkosivujen liikenteen ja konversion kasvattamiseen. Yritys ...
  • Liiketoimintasuunnitelma sisustussuunnittelijalle : Opinnäytetyö 

   Kaunisto, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on liiketoimintasuunnitelma sisustussuunnittelijalle. Työn tavoitteena oli tutkia tulevan yrittäjän resursseja, varmistaa perustettavan yrityksen liiketoimintamahdollisuuksien maksimointi ja turvata ...
  • Test Automation in OMI Reference Implementation 

   Tuladhar, Palisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   OMI (Open Message Interface) model is a bridge and has its own cloud network among its subscribed members. The test automation of OMI interface aim to reduce development and production time by decreasing manual work. The ...
  • Suomalainen ramopunk-yhteisö – fandom vai kultti? 

   Miettinen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko suomalainen ramopunk-yhteisö fandom vai kultti. Yhdysvaltalaisella Ramones-yhtyeellä on ollut suuri vaikutus suomalaiseen underground-kulttuuriin. Vaikka yhtyeen ...
  • Keittiötyövaatteiden kehitys : Case: Lindström Group 

   Suihkonen, Lea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena on tutkia Lindström Group yrityksen työvaatteiden kehitysprosessia ja käyttäjälähtöisyyttä. Toimeksiantajayrityksenä toimi Lindström Group, ja tutkin heidän ravintolan keittiöhenkilökunnalle suunnittelemansa ...
  • Kolme kertaa tietoisuudesta : Draaman ja teatterin todellisuuksia nykyajassa 

   Mikkola, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on teoreettis-analyyttinen tutkielma tietoisuuden osuudesta draamassa ja teatterityössä. Työ jakaantuu kolmeen artikkelimaiseen osaan, joista ensimmäisessä keskitytään teatterin ja uskonnon käsitteelliseen ...
  • Tapahtumatuotantojen julkaisun tekninen kehityssuunta : IP-teknologian ja automaation käyttö Rion olympialaisissa 

   Puroaho, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee Rio de Janeiron 2016 kesäolympialaisten kisasignaalien tuotantoa ja julkaisua. Työssä käydään läpi kahden eri mediaoikeudet ostaneen yhtiön tuotantomallia ja niiden teknologisia ratkaisuja ...
  • Ohjaajan taide sirkuksessa : Jäsennyksiä, havaintoja ja työkaluja sirkuksen ohjaamiseen 

   Näykki, Meri-Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö avaa ja kartoittaa ohjaajantyötä sirkuksessa sekä esittelee työkaluja sirkusesityksen taiteelliseen luomiseen. Työ myös määrittelee ja luo sirkusohjaamiseen liittyvää termistöä erityisesti dramaturgian ...
  • Helsingin kaupunginteatterin teknisen tuotantoprosessin kehittämiskohteet ja -ehdotukset 

   Herala, Benjamin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa tarkastellaan Helsingin kaupunginteatterin teknisen tuotannon prosessia sekä kehittämiskohteita ja -mahdollisuuksia. Opinnäytetyön tarkoitus on tarjota Helsingin kaupunginteatterille ...
  • Presenting Big Data with Interactive Data Visualization Tool 

   Välimäki, Vesa-Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Analyzing big data is not easy with lightweight tools. Recent data leaks have shown that exploring data with traditional methods takes too much time. This thesis investigated whether today's data visualization JavaScript ...
  • 3 Applications for Visually Impaired 

   Seppälä, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis describes an attempt to create 3 applications for smartphone to aid visually impaired. The applications should be able to guide a blind person in our modern environment. The purpose of this study was to see ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma : Case Yritys X 

   Kokko, Senni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda markkinointiviestintäsuunnitelma toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimi Yritys X, joka tarjoaa palveluita ikäihmisille. Työ koostuu teoreettisesta viitekehyksestä, ...