Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Selkäkipupotilaiden kokemuksia ensihoidosta 

  Arvonen, Maria; Laitinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata selkäkipupotilaiden kokemuksia heidän saamastaan ensihoidosta, kohtelusta sekä henkilökunnan toiminnasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan tunnistaa ensihoidon ...
 • Selkäkivun ennaltaehkäisyn ja hoidon interventiokeinot - katsaus kirjallisuuteen 

  Sarkkinen, Taru; Sorvisto, Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työperäiset selkävaivat ovat yksi yleisimmistä työperäisistä terveysongelmista ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot, työkyvyn heikkeneminen ja ennenaikainen eläköityminen ovat merkittävä taloudellinen kustannus ...
 • Ensihoidon immobilisaatiovälineiden vaikutukset vammapotilaille 

  Takala, Laura; Pietikäinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa selkäydinvamman saa vuosittain noin 100 potilasta. Selkäydinvamma vaikuttaa merkittävällä tavalla potilaan elämänlaatuun, joten näiden vammojen pahenemisen ehkäisy on yksi ensi- ja päivystyshoidon tehtävistä. ...
 • Creating a Project Model for Information System Construction in the Case Company 

  Suominen, Felix (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  This thesis investigates and evaluates different project models for constructing an information system in order to choose and create one to fit the IT management of the case company. In this thesis, an IT system for ...
 • Isovanhemmat lapsiperheen tukena : Katsaus kirjallisuuteen 

  Pääkkönen, Katja; Toivonen, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus aiheesta isovanhemmat lapsiperheen tukena. Työmme tavoitteena oli selvittää, millaisia rooleja isovanhemmilla on lapsenlapsen elämässä ja kuinka isovanhemman läsnäolo ...
 • Palosuojamenetelmien vertailu KAEFER Oy:ssä 

  Nätti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin KAEFER Oy:lle. Siinä tutkittiin ja esiteltiin rakennusteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettäviä määräyksiä ja standardeja sekä näille soveltuvia palosuojausratkaisuja, joita KAEFER ...
 • Tietomallinnus taloteknisessä toteutuksessa 

  Luoma, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörissä tutkittiin tietomallin toimivuutta taloteknisessä toteutuksessa, selvitettiin yleisesti Quattroservices Oy:n tämänhetkisiä toimintatapoja tietomallin hyödyntämisessä, ja niistä laadittiin kehitysideoita yrityksen ...
 • Pelaajan käyttäjäkokemuksen tärkeys ja suunnittelu pelitasoissa 

  Westerlund, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä käyttäjäkokemuksen tärkeyteen pelitasojen suunnittelussa. Työssä tutkittiin eri teorioita, jotka ovat tärkeitä ottaa huomioon peliä suunnitellessa, jotta pelaajan mielenkiinto ...
 • Varusmiesikäisten miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen : Verkko-oppimateriaalin tuottaminen hoitotyön opiskelijoille 

  Mäkelä, Mari; Pakka, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa verkko-oppimateriaali Metropolia Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille. Digitalisaatio on myös tärkeä osa Metropolian strategiaa 2020. Opinnäytetyö on toiminnallinen eli ...
 • Tiimityö osa potilasturvallisuutta 

  Liuha, Heli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten tiimityötä kuvataan osana potilasturvallisuutta, miten tiimityö edistää potilasturvallisuutta ja miten tiimityö estää potilasturvallisuuden toteutumista aihetta käsittelevien ...
 • Sairaanhoitajien kokemuksia omaisten kohtaamisesta kotisairaalan saattohoidossa 

  Suomaa, Johanna; Sopanen, Mirva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien kokemuksia saattohoitotyöstä sekä saattohoidossa olevien potilaiden omaisten kohtaamisesta kotisairaalassa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa haastattelujen ...
 • Strukturoidut sijoitustuotteet tavallisen sijoittajan salkussa 

  Niemi, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua erilaisiin strukturoituihin sijoitustuotteisiin ja katsoa, minkälaista erilaista hyötyä ne voivat tuoda tavalliselle sijoittajalle. Tarkoituksena oli myös tuoda sijoittajalle ...
 • Improving Volunteer Recruitment and Retention Practices- Finnish Red Cross, Helsinki and Uusimaa District 

  Poudel, Alice (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Amidst unstable global political and economic order, the numbers of people seeking refuge in the west of the world has increased. Effective settlement and integration of this population in the host country is only possible ...
 • Liikennekaaren vaikutukset taksiliikenteeseen 

  Ahokas, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni tutkin liikennekaaren vaikutuksia voimakkaasti säädeltyyn taksialaan. Liikennekaari on hallituksen esitys, joka tähtää kuljetusalan lainsäädännön yhtenäistämiseen ja sen normien purkuun. Liikennekaari ...
 • Syntetisaattori luovana itseilmaisun välineenä. Taide-elokuvan luominen ja oman luovan toiminnan tarkasteleminen Sawyerin teorian valossa. 

  Jokela, Christer (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn yleistavoitteena oli kehittää omaa ammatillista osaamista. Konkreettisena tavoitteena oli tarkastella luovuuden osatekijöiden ilmenemistä. Tavoitteet ilmenevät elokuvana sekä prosessikuvauksena observoinnin ja ...

Näytä lisää