Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Hakijatutkimus 2017 

  Kananen, Jorma
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 31 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2017 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia (brändi-imago) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Vastaava tutkimus toteutettiin myös vuosina 2013, ...
 • Ratapihan valaistuksen saneerausprojekti 

  Skön, Samu-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää Pieksämäen pohjoisella ratapihalla olevan aluevalaistuksen nykytilanne ja kartoittaa valaistussaneerauksen laajuus. Lisäksi selvitystyön jälkeen opinnäytetyöhön kuului uuden ...
 • PK-konepajan prosessijohtamisen kehittäminen hyödyntäen ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardeja 

  Tuomainen, Aarne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Nomet Oy:n johtamisjärjestelmän kehittämistä varten. Tavoite oli kuvata perusteellisesti Nomet Oy:n johtamisjärjestelmän prosessijohtamisen nykytila ja löytää kehityskohteita. Prosessijohtamisen ...
 • Vuorovaikutuksen merkitys yhteistyösuhteessa skitsofreniaa sairastavan kuntoutujan kanssa 

  Niemi-Mara, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mielenterveyskuntoutujat ovat asumispalveluyksiköissä asukkaita, joiden kuntoutumista ohjaa yksilölliset kuntoutumissuunnitelmat. Hoitajan ja kuntoutujan välinen yhteis-työsuhde on keskeinen osa kuntouttavaa mielenterveystyötä. ...
 • Pelillisyys ja uudet teknologiat musiikin oppimisessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Jussila, Petri
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 235 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on osa PLAY Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa -hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osato¬teuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoitti Euroopan ...
 • Market entry strategies in the Turkish automotive industry 

  Akpinar, Murat (Fachhochschule des BFI Wien, 2013)
  Initial and subsequent market entry mode choices of multinational enterprises (MNEs) depend on MNE managers’ perceptions of the potential to capture additional competitiveness by internalizing their unique firm-specific ...
 • Ravitsemuksen merkitys kirurgisen haavan paranemisessa 

  Lehtonen, Emma-Sofia; Kärnä, Sanna; Pollari, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ravitsemuksen vaikutusta kirurgisen haavan paranemiseen on tutkittu paljon. Nykyään sairaalassaoloaikoja pyritään minimoimaan ja tekijät, jotka vaikuttavat potilaan nopeaan kotiutumiseen korostuvat. Tästä syystä ravitsemuksen ...
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys kätilökoulutuksessa oppikirjojen valossa 

  Korpela, Mia; Jormakka, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kätilö on ensimmäinen ammatti Suomessa, johon nainen on saanut kouluttautua. Vuonna 2016 kätilökoulutus Suomessa täytti 200 vuotta. Juhlavuonna toteutettiin Kätilökoulutus 200 vuotta projekti, johon opinnäytetyö kuuluu. ...
 • Yhdenvertaisuuskartoitus juoma-alan konserniyritykselle : Yhdenvertaisuuden edistäminen liiketoiminnassa 

  Pyy, Anna-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten juoma-alan konserniyrityksessä toteutuu yhdenvertaisuus, esiintyykö työyhteisössä syrjintää ja miten yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää yli ...
 • Character Animator CC:n käyttö ja hyödyntäminen peliprojektissa 

  Heinonen, Ossi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Adobe Character Animator CC -ohjelman käyttöä, joka mahdollistaa liiketunnistukseen pohjautuvan reaaliaikaisen hahmoanimaation. Työssä mietittiin myös ohjelman tuomia mahdollisuuksia ...
 • Audiovirtojen joustava ohjaus verkkoympäristössä 

  Saukonoja, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa järjestelmä, joka pystyy autonomisesti määrittämään audiolähteen lähettämälle audiovirralle määränpään, ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ...
 • Audiostreamien puskurointi ja tallennus verkkoympäristössä 

  Hakala, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Combitech Oy:lle opinnäytetyön aiheesta toimiva prototyyppiratkaisu, josta olisi mahdollisesti hyötyä tulevissa toimeksiantajan asiakasprojekteissa. Tehtävänä oli toteuttaa ...
 • Constitution of an Agile Project Management Framework Managing Internet of Things Innovations 

  Schwan, Philipp (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The fourth industrial revolution, the so-called digital transformation, shows its impact on a wide range of industries. Next to big data, the Internet of Things is one of the main drivers of digitalizing industrial processes ...
 • Pientalotyömaan turvallisuuden parantaminen 

  Veli Haapala, Arto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monen asiantuntijan mielestä pientalotyömaiden turvallisuutta on parannettava. Tietoa työturvallisuudesta on paljon olemassa, mutta asenteet ja tiedonpuute ehkäisevät turvallista työskentelyä. Tavoitteena oli parantaa ...
 • Alihankittujen tuotteiden laadun ohjauksen ja valvonnan kehittäminen 

  Hänninen, Jori-Asser (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy:n hankinnan laadunvalvontatoimi. Valmet toimittaa ja kehittää teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Laadunvalvontatoimen ...

Näytä lisää