Uusimmat viitteet

 • PORIN PERUSTURVAN PALVELUOHJAAJIEN TYÖNKUVA HEIDÄN ITSENSÄ KERTOMINA 

  Mahlamäki, Tuija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  PORIN PERUSTURVAN PALVELUOHJAAJIEN TYÖNKUVA HEIDÄN ITSENSÄ KERTOMINA Mahlamäki, Tuija Satakunnan ammattikorkeakoulu Vanhustyön koulutusohjelma Toukokuu 2017 Sivumäärä: 51 Liitteitä: 3 Asiasanat: palveluohjaus, palveluohjaaja, ...
 • Leskeksi jääneiden ikäihmisten psykososiaalisen tuen ja toiminnan tarpeen kartoitus 

  Tontti, Liisa; Tomberg, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kotona asuvien, leskeksi jääneiden ikäihmisten toiveita ja tarpeita toiminnasta, jolla heidän yksinäisyyttään voitaisiin parhaiten lievittää. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Porin ...
 • Opas muistisairaan hyvinvointia tukevaan kohtaamiseen 

  Kruunari, Hanna; Saarenmaa, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän projektiluonteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella opas henkilöiden käyttöön jotka työskentelevät muistisairaiden ja heidän omaistensa parissa. Projektin tuotoksena suunnittelimme oppaan ”Muistisairaan ...
 • ARVIOINTIHOITAJAN TYÖNKUVA GERIATRISESSA ARVIOINTIYKSIKÖSSÄ 

  Hissa, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata geriatrisen arviointiyksikön toimintaa ja selvittää erityisesti mitä arviointihoitajan työ arviointiyksikössä on ja millainen arviointihoitajan rooli on moniammatillisessa tiimissä, ...
 • Kohtalokas kaatuminen 

  Tervo, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä kaatumisriskianalyysi Merikarvian kotihoidon asiakkaille, joita huhtikuussa 2016 oli noin 80. Tutkimukseeni lupautui 31 henkilöä, joista yksi karsiutui muistisairauden vuoksi pois. ...
 • ORIPÄÄN KUNNAN IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015-2020 

  Suonpää, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015 - 2020. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on osa kunnan hyvinvointistrategiaa. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen, ja sen tarkoitus on olla ohjaamassa kunnan ...
 • PALVELUTALOON TULEE UUSI ASUKAS TARKISTUSLISTA HENKILÖKUNNALLE 

  Kulmala, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tarkistuslista henkilökunnalle uuden asukkaan muuttaessa Oripään palvelutaloon tehostettuun palveluasumiseen. Tuotoksena saatu toimiva tarkistuslista selventää henkilökunnan ...
 • Muistisairaan rinnalla : omaisen jaksaminen Rauman Seudun Muistiyhdistyksen toimialueella 

  Taipalus, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Rauman seudun Muistiyhdistyksen alueella omaisten jaksamista tilanteessa, jossa he hoitavat muistisairasta läheistään. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Muistiyhdistyksen ...
 • Päivätoiminnan kehittäminen Ruskatalojen palveluyhdistykselle 

  Perälä, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Ruskatalojen palveluyhdistyksen tiloihin ja toimintaan sopisi päivätoiminnan järjestäminen muistisairaalle, omaishoitajan kotonaan hoitamalle, ikäihmiselle. Tarkoituksena ...
 • Moniammatillinen kotikuntoutusmalli Porin perusturvan kotihoitoon 

  Rajala, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda moniammatillinen kotikuntoutusmalli Porin perusturvan kotihoitoon ja osatavoitteina oli laatia kotihoidon kuntoutusvastaavan työnkuva sekä malli kotikuntoutussuunnitelmasta osana ...
 • Arvokas näkyväksi, voimauttava valokuva vapaaehtoistoiminnassa 

  Äikiä, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli voimauttavan valokuvan menetelmän keinoin tuoda esiin arvokasta vapaaehtoistoimintaa ja -toimijoita Käpyrinteen palvelutalojen asukkaiden ja asiakkaiden arjessa. Vapaaehtoisilla ...
 • Lyhytaikaishoidon kehittäminen Porin Perusturvakeskuksen lyhytaikaishoidon yksiköissä 

  Marjamäki, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  LYHYTAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN PORIN PERUSTURVAKESKUKSEN LYHYTAIKAISHOIDON YKSIKÖISSÄ Marjamäki, Hanna Satakunnan ammattikorkeakoulu Vanhustyön koulutusohjelma Joulukuu 2016 Ohjaaja: Kankaanranta, Päivi Sivumäärä: ...
 • Eläkeikäisten osallistaminen, Eurajoen 65-vuotiaiden hyvinvoinnin askeleet 

  Lappi, Marita (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toiminnallinen opinnäytetyöni on työelämälähtöinen kehittämishanke ja osa sosiaali- ja terveyden huollon Kaste – kehittämishanketta ja sen osahanketta Yhteisvoimin kotona. Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli järjestää ...
 • Työhyvinvointi Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluissa vuosina 2014 ja 2015 

  Ketonen, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ja analysoida Porin perusturvan vanhuspalveluiden teettämän työhyvinvointikyselyn tuloksia. Työhyvinvointikyselyt on teetetty vuosina 2014 ja 2015. Kyselyt on suunnattu perusturvan ...
 • Vanhustenviikko 2016 Jalasjärvellä -Toiminnallinen opinnäytetyö 

  Viitala, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  VANHUSTENVIIKKO 2016 JALASJÄRVELLÄ Viitala, Susanna Satakunnan ammattikorkeakoulu Vanhustyö, Geronomi AMK Lokakuu 2016 Ohjaaja: Hautala, Päivi-Maria Sivumäärä: 29 Liitteitä: 5 Asiasanat: vanhus, elämänlaatu, toimintakyky, ...

Näytä lisää