Uusimmat viitteet

 • Prosessiautomatisointi organisaatioiden välistä tiedon-siirtoa hyödyntäen 

  Kälvälä, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oli myyntiprosessin automatisointiprojekti, joka toteutettiin kohdeyrityksen toimeksiantona. Projektin tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä ja siten vapauttaa resursseja ...
 • Cloudia sopimushallinnan käyttöönotto Helsingin kaupungilla 

  Tuominiemi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Cloudia sopimushallinnan käyttöohje Helsingin kaupungille
 • Wordpress-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito Docker-teknologialla 

  Ohvo, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Wordpress-sovelluksen käyttöönotto Docker-teknologialla. Lisäksi asensin Wordpressin virtuaalipalvelinympäristöön ja vertailin käyttöönoton nopeutta ja helppoutta Dockeriin verrattuna. ...
 • Google Adwords vs Facebook Ads 

  Metsänen, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on tällä hetkellä markkinointimaailman kuu-mimpia osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään kahteen eri digimarkkinoinnin to-teutustapaan; hakusanamainontaan ja sosiaalisen ...
 • Tekoälyn rooli jokapäiväisessä elämässä 

  Forsell, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla ihmisten älylaitteiden käyttöön liittyviä asenteita, mielipiteitä ja huolia. Opinnäytetyössä myös avataan tekoälyn, älylaitteiden ja esineiden internetin ...
 • Asiantuntijapalvelun digitalisointi : sisäisen tuotteistamisen tärkeys 

  Sjökvist, Ann (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiantuntijapalveluja on vaikea esitellä, tuotteistaa, digitalisoida ja myydä aineettoman luonteensa vuoksi. Asiantuntijaorganisaatiolla on paljon hyödyntämätöntä, huomaamatonta ja aineetonta pääomaa, joiden varaan uutta ...
 • Testiautomaation parhaat työkalut ja käytännöt 

  Nenonen, Marko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Trimico Oy:n LogiPlan-tiimin käyttämissä testiautomaatioratkaisuissa tai testiautomaatioon liittyvissä käytännöissä parantamisen varaa. Ajatus aiheesta sekä toimeksiantajasta ...
 • Simulaatiot oppimisen työvälineenä 

  Inkinen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni käsitellään simulaatioiden käyttöä opetuskäytössä. Tutkimuksessa vas-tataan esimerkiksi kysymyksiin, miksi simulaatioita kannattaa käyttää opiskelun työvälinee-nä ja mitä uutta se tuo opiskeluun verrattuna ...
 • Koneoppimisen regressioalgoritmin soveltaminen Azure Machine Learning-palvelussa 

  Lindman, Pontus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen aiheena oli selvittää miten koneoppimisen tekniikoita voi käyttää laskurin tuloksen laskemiseksi ilman työlästä perinteisten algoritmien kehittämistä manuaalisesti. Koneoppiminen laajempana ilmiönä tarjoaa ...
 • Lääkintälaitteiden tietoturvan katselmointi laitteiden vastaanottovaiheessa 

  Kuparinen-Koho, Tuija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin lääkintälaitteiden tietoturvan toteuttamista lääkintälaitteen vastaanottotarkastuksessa. Työssä pyrittiin tuottamaan tietoa lääkintälaitteen käyttöönoton valmisteluun, jotta tietoturvan toteutumiseen ...
 • Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien huolto- ja ylläpitotoiminnan sähköisen raportoinnin kehittäminen 

  Mäenpää, Jared (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan, miten Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien huolto- ja ylläpitotoiminnan sähköistä raportointia voitaisiin kehittää. Kehitystyössä hyödynnetään moderneja verkkotekniikoita selaimessa sekä ...
 • Sähköiset asiointipalvelut ja digitaalinen syrjäytyminen 

  Mokkala, Tuula (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitaalisilla palveluilla ja sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan yleensä samaa asiaa, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä palveluita. Palvelut mahdollistavat kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille julkisien ...
 • DinnerChatter-ruokailusuunnittelusovelluksen Node.js-palvelimen kehitys 

  Paretskoi, Topi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli kehittää Node.js-pohjainen palvelin Android-sovellukselle. Kehitysprojekti toteutettiin parityönä Olli Nyholmin kanssa, joka vastasi sovelluksen käyttäjäpuolesta. Sovellusta on tarkoitus ...
 • DinnerChatter-sovelluksen kehittäminen Androidille hybridimenetelmin 

  Nyholm, Olli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektin tavoitteena oli luoda ruokailusuunnitteluun tarkoitettu Android-sovellus käyttäen Cordova-hybridisovelluskehystä. Sovellus auttaa kaveriporukoita pääsemään yhteisymmärrykseen syömäpaikasta tarjoten mahdollisuuden ...
 • Tietojärjestelmän rakentaminen startup-yrityksessä full-stack kehittäjänä 

  Tuhkanen, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan full-stack kehittäjän työtehtäviä päiväkohtaisilla merkintojen lisäksi viikkottaisilla analyyseillä. Analyyseissa pohditaan viikon aikana kohdattuja haasteita ...

Näytä lisää