Uusimmat viitteet

 • MDG Teknologia Enterprise Architect työkalussa: Case Wärtsilä 

  Nilsson, Nico (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on peräisin Wärtsilässä toimivasta Enterprise Architecture tiimistä. Työn tarkoituksena oli luoda Enterprise Architect ohjelmistossa olevan MDG Teknologian avulla työkalulaatikoita. Työkalulaatikoiden ...
 • Alustan vaikutus videopelin kehittämiseen & lopputulokseen 

  Takamaa, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan nykyään saatavilla olevia videopelien julkaistualustoja. Tutkimuksessa perehdytään erityisesti nykyisiin konsoleihin sekä Pc:hen. Opinnäytteessä pyritään selvittämään, miten pelille ...
 • Järjestelmänvalvoja Network Services Finland Oy 

  Paavola, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päiväkirjaopinnäytetyön tavoite oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijan kehittymistä ammattilaiseksi ja vastavalmistuvan pätevyyttä tietotekniikka-alan työhön. Työ toteutui järjestelmänvalvojan tehtävissä helsinkiläisessä ...
 • Browser's Memory Profiling Automation 

  Liu, Lucy (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This is a commission thesis done for Comptel Oyj’s Necterday UI Platform, Team Terra. The commissioning party wanted to have automated memory profiling for browser so it would be easier for the developers to see the quality ...
 • CRM-projektin muutoksenhallinta 

  Brandt, Dmitrij (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suuri kiinnostukseni asiakkuudenhallintaprojektien muutoshallintaan ja niiden onnistuneeseen läpivientiin saivat minut valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi juuri asiakkuudenhallinnan (engl. customer relationship management, ...
 • Vaatimushallintaprosessin uudistaminen 

  Saarinen, Merja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, miten toimeksiantajayrityksessä määritelty vaatimushallintaprosessi eroaa kirjallisuudessa yleisesti esitetyistä malleista. Lisäksi se tarkastelee, mitä ongelmia toimeksiantaja ...
 • Prosessiautomatisointi organisaatioiden välistä tiedon-siirtoa hyödyntäen 

  Kälvälä, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oli myyntiprosessin automatisointiprojekti, joka toteutettiin kohdeyrityksen toimeksiantona. Projektin tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä ja siten vapauttaa resursseja ...
 • Cloudia sopimushallinnan käyttöönotto Helsingin kaupungilla 

  Tuominiemi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Cloudia sopimushallinnan käyttöohje Helsingin kaupungille
 • Wordpress-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito Docker-teknologialla 

  Ohvo, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Wordpress-sovelluksen käyttöönotto Docker-teknologialla. Lisäksi asensin Wordpressin virtuaalipalvelinympäristöön ja vertailin käyttöönoton nopeutta ja helppoutta Dockeriin verrattuna. ...
 • Google Adwords vs Facebook Ads 

  Metsänen, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on tällä hetkellä markkinointimaailman kuu-mimpia osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään kahteen eri digimarkkinoinnin to-teutustapaan; hakusanamainontaan ja sosiaalisen ...
 • Tekoälyn rooli jokapäiväisessä elämässä 

  Forsell, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla ihmisten älylaitteiden käyttöön liittyviä asenteita, mielipiteitä ja huolia. Opinnäytetyössä myös avataan tekoälyn, älylaitteiden ja esineiden internetin ...
 • Asiantuntijapalvelun digitalisointi : sisäisen tuotteistamisen tärkeys 

  Sjökvist, Ann (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiantuntijapalveluja on vaikea esitellä, tuotteistaa, digitalisoida ja myydä aineettoman luonteensa vuoksi. Asiantuntijaorganisaatiolla on paljon hyödyntämätöntä, huomaamatonta ja aineetonta pääomaa, joiden varaan uutta ...
 • Testiautomaation parhaat työkalut ja käytännöt 

  Nenonen, Marko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Trimico Oy:n LogiPlan-tiimin käyttämissä testiautomaatioratkaisuissa tai testiautomaatioon liittyvissä käytännöissä parantamisen varaa. Ajatus aiheesta sekä toimeksiantajasta ...
 • Simulaatiot oppimisen työvälineenä 

  Inkinen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni käsitellään simulaatioiden käyttöä opetuskäytössä. Tutkimuksessa vas-tataan esimerkiksi kysymyksiin, miksi simulaatioita kannattaa käyttää opiskelun työvälinee-nä ja mitä uutta se tuo opiskeluun verrattuna ...
 • Koneoppimisen regressioalgoritmin soveltaminen Azure Machine Learning-palvelussa 

  Lindman, Pontus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen aiheena oli selvittää miten koneoppimisen tekniikoita voi käyttää laskurin tuloksen laskemiseksi ilman työlästä perinteisten algoritmien kehittämistä manuaalisesti. Koneoppiminen laajempana ilmiönä tarjoaa ...

Näytä lisää