Uusimmat viitteet

 • Markkinointiviestintäsuunnitelma uusien internet-sivujen lanseeraukseksi HEF Group Oy:lle 

  Husu, Mira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on markkinointiviestintäsuunnitelma, joka on tehty toimeksiantona HEF Group Oy:lle. Yritys on yksi Suomen vauhdikkaimmin kasvavista yrityksistä profiilituotteiden alalla ja sen toimintaan kuuluu brändättyjen ...
 • Responsiivisen verkkosivun suunnitelu ja toteutus: kauneushoitola Athene 

  Halinen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luodaan verkkosivut helsinkiläiselle kauneushoitola Athenelle käyttäen Wordpress – sisällönhallintajärjestelmää. Idea opinnäytetyöhön saatiin keskustelusta toimeksiantajayrityksen nykytilanteesta ja ...
 • Sidosryhmätutkimus osana strategian toteuttamista Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 

  Huhtamo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen työn tavoitteena oli luoda Lentopalloliitolle vuosittainen sidosryhmätutkimus osaksi strategiaa. Sen avulla halutaan lisätä dialogia sidosryhmien ja Lentopalloliiton välillä, fokusoida käytössä olevia ...
 • Myyjän henkilökohtaisen myyntitaidon kehittäminen 

  Peltola, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Candyfloss Clothing Oy:n pyynnöstä. Työ on toteutettu yhteistyössä kauppiaan Jaana Lesosen kanssa. Kauppias omistaa kaksi Jack and Jones miestenvaateliikettä. Liikkeet sijaitsevat Turussa ...
 • Kumppaniyhteistyön kehittäminen Taitaja-tapahtumassa 

  Gröhn, Tytti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raportin tarkoituksena on selvittää, miten yhteistyötä Taitaja-tapahtumassa voidaan kehittä sekä saada tietoa, miten yhteistyökumppanit ovat tapahtumasta hyötyneet, jotta yhteistyökumppaneiden hankinta jatkossa helpottuisi. ...
 • Suomalaisyritysten kansainvälistyminen Intiaan vuosina 2000 – 2016 

  Laitinen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kansainvälistymistä ilmiönä sekä kansainvälistymistä kehitty-ville markkinoille – erityisesti Intian markkinoille. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on sel-vittää, ”Miksi suomalaisyritykset ovat ...
 • Kehityskeskustelumalli osana kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamista 

  Rosengren, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kehityskeskusteluun kasvuyrityksen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta, ja tuottaa toimiva lomake tukemaan kasvuyrityksen kehityskeskusteluprosessia. ...
 • Verotusmenettelyn muutokset 2017 

  Vataja, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verotusmenettelyt uudistuivat vuoden 2017 alusta osana Verohallinnon suurempaa Valmis-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää laajamittaisesti Verohallinnon tietojärjestelmiä ja toimintaa. Tämän lisäksi uudistusten ...
 • Ohjauspalvelukeskusten tilasuunnitteluohje 

  Tulilahti, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rautateiden liikenteenohjausta tehdään ohjauspalvelukeskuksissa. Suomessa liikenteenohjauksesta vastaa Finrail Oy, jolta rautatieverkkoa hallinnoiva Liikennevirasto ostaa ohjauspalvelut. Opinnäytetyö esittää ohjauspalve ...
 • Yritys X: Sisäisen rekrytointiprosessin yhtenäistäminen 

  Pitkänen, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajayrityksen aidosta tarpeesta kehittää omaa sisäistä rekrytointiprosessiaan vuoden 2016 loppupuolella. Suunnittelu ja toteutus aloitettiin alkuvuodesta 2017. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Brand Licensing Processes and Workflows 

  Törmä, Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this Bachelor’s thesis project is to provide an end-to-end brand licensing workflow mapping and give the reader understanding of the brand licensing workflows and how they are connected in the overall process. ...
 • Yhteiskuntavastuun olennaisuustarkastelu suomalaisessa vientiyrityksessä 

  Miettinen, Ronja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan erään suomalaisen vientiyrityksen yhteiskuntavastuun olennaisimpia asioita sidosryhmien näkökulmasta sekä tarkastellaan sidosryhmien välisiä eroja tuloksissa. Tutkimuskysymykseen haetaan ...
 • Vientitoiminnan rahoitus Yrityksessä X 

  Liukkonen, Anselmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia pk-yrityksellä on saada rahoitusta vientitoiminnalleen sekä, kuinka rahoituksellisia menetelmiä käytetään vientitoiminnan riskienhallintaan. Rahoitusmah ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Expedit Finland Oy:ssä 

  Jääskelä, Virve (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on yrityksen Expedit Finland Oy liiketoiminnan kehittäminen asiakaskokemuksen kautta. Tavoitteena oli Expeditin sisäinen alkukartoitus asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi kvalitatiivisen kyselyn ...
 • ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan tunnettuus ja kehittäminen 

  Lempiäinen, Panu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty matkahakupalvelu ParisRiolle. Työn tarkoituksena on edistää ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan toimintaa tutkimalla kanavan tämänhetkistä tunnettuutta ja matkavideoiden kiinnostavuutta. ...

Näytä lisää