Uusimmat viitteet

 • Vientitoiminnan rahoitus Yrityksessä X 

  Liukkonen, Anselmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia pk-yrityksellä on saada rahoitusta vientitoiminnalleen sekä, kuinka rahoituksellisia menetelmiä käytetään vientitoiminnan riskienhallintaan. Rahoitusmah ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Expedit Finland Oy:ssä 

  Jääskelä, Virve (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on yrityksen Expedit Finland Oy liiketoiminnan kehittäminen asiakaskokemuksen kautta. Tavoitteena oli Expeditin sisäinen alkukartoitus asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi kvalitatiivisen kyselyn ...
 • ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan tunnettuus ja kehittäminen 

  Lempiäinen, Panu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty matkahakupalvelu ParisRiolle. Työn tarkoituksena on edistää ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan toimintaa tutkimalla kanavan tämänhetkistä tunnettuutta ja matkavideoiden kiinnostavuutta. ...
 • Nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle Talokeskuksessa 

  Vilkama, Oskari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle, sekä niihin vaikuttaneet aiemmat kokemukset esimiestyöstä. Opinnäytetyön avulla selvitetään myös millä tavalla esimiestyö ja johtaminen yleisellä ...
 • Tutkimussihteerin työn tarkastelu ympäristöministeriössä 

  Harjula, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ympäristöministeriössä toteutetaan erilaisia hankkeita ja tutkimuksia, joiden työhön ja byrokratiaan osallistuu tutkimussihteeri, joita työskentelee kaikilla osastoilla. Tutkimussihteerin työnkuvan järjestämistä ja sisältöä ...
 • Customer Case Studies in Marketing Communication – Agilefant Ltd. 

  Behm, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Agilefant is a platform independent tool for Lean and Agile management based on scientific research in Aalto University. Case company, a Finnish startup, Agilefant Ltd. (Agilefant Oy) was founded in 2013 to ensure development ...
 • Työtyytyväisyyskysely ja toiminnan kehittäminen 

  Jyrkkäranta, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäyte tehtiin toimeksiantona vähittäiskaupanalalla toimivalle Yritys X Oy:lle, joka on osa konsernin Suomen markkina-alueella toimivaa yksikköä ja osa Pohjoismaiden suurinta alansa konsernia. Suomessa konsernilla ...
 • HR-tietojärjestelmän käyttöönotto osana henkilöstöjohtamisen strategista kehittämistä 

  Alastalo, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa, kuvata ja analysoida moniulotteisesti HR-tietojärjestelmän käyttöönottoprosessia, sekä pohtia millainen merkitys sillä on työn toimeksiantajana toimivan IT-alan yrityksen ...
 • Olennaisuus tilintarkastuksessa ja lainsäädäntöuudistusten valossa 

  Graf, Nana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Olennaisuus on tilintarkastuksen perusta, jota ilman tilintarkastus ei ole mahdollinen. Olen-naisuus on merkittävä erityisesti suunnittelu- ja raportointivaiheissa. Tilintarkastajan täytyy kyetä havaitsemaan tilintarkastuksen ...
 • Lean day 2016 -päivän markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 

  Tiainen, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli IT-alan konsultointiyritys Codento Oy:n Lean day 2016 -tapahtuman markkinoinnin suunnittelu ja toteutus onnistuneesti. Tilaisuuteen haluttiin etukäteen valikoituja kutsuvieraita vähintään ...
 • Saksan markkinoiden tarkastelu etukortille 

  Konjuhaj, Shkelzen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätin tehdä aiheesta, joka oli minulle ajankohtainen, sillä olin juuri päättänyt ryhtyä yrittäjäksi ja olin miettinyt ajatusta pitkään. Päätin lähteä yrittäjäksi ulkomaille. Cityshoppari on Suomessa ...
 • Tradenomin ulkoisen laskentatoimen osaaminen tilitoimistojen näkökulmasta 

  Ekblad, Elma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten tradenomien ulkoisen laskentatoimen osaaminen vastaa tilitoimistojen tarpeisiin. Tutkimuksen tärkeimpinä tavoitteina oli selvittää, mitä vahvuuksia ja heikkouksia tradenomien ...
 • Intrastat-raportointimenetelmän kehittäminen : Samuji Oy 

  Oksanen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on produktityyppinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantaja on Samuji Oy. Työn aiheena on Samuji Oy:n Intrastat-raportointimenetelmän kehittäminen. Työhön kuuluu osittain vanhojen raportointimenetelmien ...
 • Taksipalvelun hinnan muodostuminen ja hinnoittelumalli 

  Moisala, Santeri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalaista taksia koettelevat muutokset. Liikennepalvelulain voimaantulon myötä taksiautoilijat ovat uuden tilanteen edessä. Heillä on ensimmäistä kertaa hyvä tilaisuus arvioida ja pohtia palvelunsa kustannuksia ja ...
 • Tutkimus nuorten aikuisten kiinnostuksesta Reilua kauppaa kohtaan sekä kehitysehdotuksia Reilulle kaupalle 

  Jokiniemi, Sara; Prela, Paula (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Reilun kaupan tunnettavuus nuorien kulutta-jien keskuudessa. Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, ostavatko nuoret Reilun kaupan tuotteita, ja mitkä tekijät vaikuttavat tuotteiden ...

Näytä lisää