Uusimmat viitteet

 • Vertaiscoachingin hyödyntäminen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessissa 

  Mäki, Riina-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on vertaiscoachingia hyödyntäen kehittää toimeksiantajan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessia. Raportissa kuvataan yhteiskehittämisellä toteutetun vertaiscoch ...
 • Instagram-markkinointisuunnitelma ravintola Bistrolle 

  Kosunen, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisen median merkitystä nykyajan markkinoinnissa on vaikea kiistää. Yksi sen tärkeimmistä sovelluksista on jatkuvasta kasvusta nauttiva kuvien ja videoiden jakopalvelu Instagram, joka vetoaa käyttäjiin visuaalisuudellaan. ...
 • Sihteeriharjoittelijoiden perehdytyspaketti valtiovarainministeriölle 

  Nissinen, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on tehty valtiovarainministeriön toimeksiantona. Toiminnallisen opinnäytetyön produkti on kolmiosainen perehdytyspaketti, joka koostuu perehdyttäjän tarkistuslistasta, ...
 • Sosiaalisen median seurantatyökalujen vertailu valtiovarainministeriölle 

  Helenius, Jasmin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisen median seuranta on organisaatioille ja yrityksille nykyaikana elintärkeää, sillä seurannan avulla voidaan parantaa asiakaspalvelua ja organisaation tai yrityksen toimintaa merkittävästi. Tämä edellyttää kuitenkin ...
 • Some haltuun - Vuorenkylän Purnu Oy 

  Swanström, Rebecka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media on kasvavassa osassa nykypäivän yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä. Sen hallitseminen on yhä tärkeämpää saavuttaakseen haluamansa huomion internetin suuressa maailmassa. Monella yrityksellä on jo ...
 • Assistentti oman työnsä tuunaajana – Työn ilo, työn imu ja innostus 

  Tanner, Leea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia ja sitä miten oman työn tuunaus voi positiivisesti vaikuttaa työn ilon, työn imun ja innostumisen tunteisiin työyhteisössä. Lisäksi työssä on tarkasteltu sitä, miten työhyvinvointi ...
 • Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n visuaalinen ilme 

  Hannukainen, Jasmine (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantona on visuaalisen ilmeen suunnittelu Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle. Tavoitteena on visuaalisen ilmeen suunnittelun lisäksi siihen pohjautuvan ohjeistuksen tuottaminen. Ohjeistuksessa kerrotaan, ...
 • Snapchat yritysten markkinoinnissa 

  Gourine, Susanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Videomarkkinointi on jo vahvasti osana markkinointia Amerikassa, jossa ollaan selkeästi edelläkävijöitä aiheen suhteen. Etenkin Snapchat on havaittu yhdeksi nopeinten kasvavaksi ilmiöksi sen katoavien videoiden vuoksi. ...
 • Marita Huurinaisen markkinointiviestinnän kehittäminen – asiakastutkimus 

  Tammisalo, Tanja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Marita Huurinainen on suomalainen muotibrändi, joka valmistaa jokapäiväiseen käyttöön soveltuvia vaatteita, kenkiä ja asusteita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla yritys voisi kehittää markkinointivi ...
 • Assistentti Haaga-Helian julkaisutoimintaa edistämässä 

  Danson, Merlina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Haaga-Helian julkaisutoimintaa ja sen edistämistä. Julkaisutoiminnan edistämisen prosessi tapahtui syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Julkaisutoiminta on kaikille ammattikorkeakouluille ...
 • Assistenttiharjoittelijan perehdyttäminen - suunnitelman laatiminen ja perehdyttämisen toteuttaminen 

  Lehtonen, Märta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perehdyttäminen on prosessi, jonka aikana uusi työntekijä siirtyy rooliinsa organisaation jäsenenä. Tähän prosessiin sisältyy työhön perehdyttäminen eli työnopastus, ja organisaatioon ja työyhteisöön perehdyttäminen. Hyvin ...
 • Sosiaalisen median kalenteri International Coach Federation Finlandille 

  Lehtinen, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimiva sosiaalisen median kalenteri International Coach Federation Finlandin käyttöön heidän 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Opinnäytetyön toimeksiantajan esittelyssä avataan ...
 • Itsensä työllistäminen yhteiskunnassa 

  Alaviuhkola, Nanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työelämän muutokset ovat ajaneet enenemässä määrin ihmisiä työskentelemään itsensä työllistäjinä. Toisille se on oma tietoinen valinta ja toisille pakon sanelema asia. Viime vuon-na joka kolmas amerikkalainen työskenteli ...
 • Kansainvälinen osaaminen ja sisäinen motivaatio – henkilöstöriskienhallintaa sosiaalisena aikakautena 

  Rintanen, Yanina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kansainvälisen osaamisen ja motivaation merkitystä yrityksen henkilöstöriskienhallinnalle nyt sosiaalisena aikakautena ja tulevaisuudessa. Henkilökunnan osaaminen on nyt ratkaisevassa ...
 • ”Mistään ei puhuta, ellei ole pakko” – salassapitovelvollisuus assistentin työssä 

  Lehto, Liisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on aiheena työntekijän salassapitovelvollisuus, erityisesti assistentin näkökulmasta. Yrityssalaisuus on kaupallis-taloudellista tai teknistä tietoa. Se mielletään salaisuudeksi ja tuottaa kaupallista ...

Näytä lisää