• The Value of Corporate Information on Company Mobile Phones in Finland: A Study. 

   Sawicki, Nathan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2008)
   This research thesis critically analyses the value and volume of company information stored on corporate employees' mobile phones in Finland, and employee awareness of corporate information located on corporate mobile phone ...
  • Grundkartläggning av barns fysiska aktivitet under eftermiddagsverksamhet 

   Broberg, Jessica (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Syftet med denna studie är att grundkartlägga 7-8 år gamla barns fysiska aktivitet under Folkhälsans eftermiddagsverksamhet enligt ledarna. Forskningen grundar sig på följande frågeställningar: Hurudan verksamhet erbjuds ...
  • Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint 

   Ilama, Santtu (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint ...
  • Drivsystem för ett lätt eldrivet fordon 

   Pettersson, Jonas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta slutarbete handlar om planeringen av ett drivsystem för ett lätt eldrivet fordon. Drivsystemet innehåller ett ackumulatorpaket, en trefas frekvensomvandlare och en trefas permanentmagnetiserad synkronmotor. Det ...
  • "De orden glömmer jag aldirg" Handledningens inverkan på missfallspatientens lidande - en litteraturstudie 

   Öhman, Maria (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Patienthandledningens roll har blivit allt viktigare inom vården. Eftersom vårdtiderna förkortas och patienten förväntas klara återhämtningstiden hemma, är handledningen central. I denna studie har jag undersökt på vilket ...
  • Mammans lidande vid separation från sitt nyfödda barn : en empirisk studie 

   Fransman, Ida (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Syftet med denna empiriska studie är att lyfta fram hur separation från det nyfödda barnet påverkar mamman och få en djupare förståelse för mammans lidande i sådana situationer. Frågorna jag söker svar på är: Hur upplever ...
  • Förbättring av akustiken i ett lyssningsrum 

   Jansson, Julius (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Att lyssningsrummet i ett hifi-system har för ändamålet lämpliga akustiska egenskaper är viktig för att skapa god ljudåtergivning. I profesionella sammanhang som exempelvis inspelningsstudior är noggran design av de akustiska ...
  • Hur Beweship har anpassat sig till tiden efter linjekonferenserna 

   Sahlström, Harri (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Examensarbetet handlar om hur speditionsföretaget Beweship har anpassat sig till tiden efter att linjekonferenserna inom sjöfart avskaffades i oktober 2008. Linjekonferenser var sammanslutningar av rederier som erbjöd ...
  • Helsingforsbilden : Helsingfors marknadsföring i Italien mellan åren 2006-2008 

   Heinrichs, Elisabeth (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta examensarbete behandlar den mentala bilden av Helsingfors som kommit till genom officiell marknadsföring i Italien mellan åren 2006-2008. Detta för att den ökade globaliseringen har gjort stadsmarknadsföring allt ...
  • Socialpedagogiskt stöd för kvinnan på skyddshemmet : Kartläggning och upplevelser av socialpedagogisk handlingskompetens på skyddshem 

   Pekkanen, Lise-Lotte (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta examensarbete kartlägger handlingskompetens på skyddshem från en socialpedagogisk syvinkel. Syftet är att genom litteratur lyfta fram vad som ingår i en socialpedagogiskt orienterad persons yrkeskunnande inom ...
  • Kundupplevd tjänstekvalitet inom logistiken i ett företagsnätverk : En fallstudie ur Stockmannvaruhusens perspektiv 

   Fagerström, Hans-Christian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Avsikten med detta arbete var att studera kundupplevd tjänstekvalitet och problem i ett logistiskt företagsnätverk. Nätverket, en företagstriad i Finland, bestående av en leverantör av färdigvaruprodukter inom hemelektronik, ...
  • Test-driven development 

   Aejmelaeus, Weikko (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   In this thesis, a literature survey of TDD, and an evaluation of two different unit test frameworks for standard C++ was done. The theoretical part examined test-driven development (TDD) from a developer’s point of view ...
  • Individualized Activity Book : Suggestive approach for creating an individualized activity book for the elderly living in long term care settings. 

   Upadhyaya, Kush (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   This literature review is conducted to see the possible barriers to perform recreational ac-tivities with the elderly living in long-term care. The author further study the benefit of properly planning the activities. Ten ...
  • Kundnöjdhetsundersökning på 3A-Sport 

   Kirkland, Robert (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Examensarbetet var ett uppdrag av 3ASport. 3ASport är ett finskt företag som erbjuder motionstjänster till privatpersoner. Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur man inom motionsbranschen, där det råder hård ...
  • Bokslut och dess användning i företaget Saneerausliike Falck Oy 

   Klemetti, Kimmo (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Detta arbete är en utredning över hur man inom företaget Saneerausliike Falck Oy skulle kunna använda sig av bokslutet och den övriga ekonomiska informationen som man har tillgång till för operativa och långsiktiga beslut. ...
  • Den unga mammans hälsa 

   Fagerholm, Mikaela (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Detta examensarbete är en litteraturanalys som handlar om unga mammors hälsa. Med unga mammor menas i den här studien unga kvinnor som fått barn då de varit under 20 år gamla. Syftet med studien är att få mera kunskap om ...
  • Hantering av evenemangsprocessen 

   Suominen, Anni; Larsson, Hanna; Lindblom, Jenny (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Arbetet handlar om hantering av evenemang. I arbetet har vi fördjupat oss i processen bakom att planera ett relativt litet evenemang. Vi går igenom alla delområden som hör till evenemangsplanering. De fyra delområdena är ...
  • En hälsofrämjande arbetsgemenskap i hemvården : En utredning om äldre vårdares upplevelser av hälsofrämjande och ickehälsofrämjande i vårdandet 

   Wollsten, Gun-Lis (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Bakgrunden till denna studie är att det förekommer höga sjukfrånvarosiffror inom hemvården i Kyrkslätt och personalen anser att de måste arbeta under dåliga förhållanden; dvs. höga klientantal, höga besöksantal, brist på ...
  • Jenkkifutista leikin varjolla 

   Bäckman, Anette; Penttilä, Ville (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Työn tarkoitus oli tuottaa liikuntaleikkiopas Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon liitolle. Liitolta puuttuu toistaiseksi 6-10-vuotiaille suunnattu liikuntatoiminta, joten tarkoituksemme oli kehittää tämän lainen opas. Opas ...
  • Progressiv funktionell gruppträning för personer med knäprotes : Ett beställningsarbete åt Vitalfysio 

   Tåg, Robin (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Det stora antalet knäprotesoperationer som utförts på Eira sjukhus har bidragit till att Vitalfysio ofta varit i kontakt med knäprotespatienter. Vitalfysio har därmed märkt vilka fysiska nedsättningar som förekommit bland ...