Uusimmat viitteet

 • Expedition Arcada 2015 : Regissörens roll i dokumentärfilm 

  Bengelsdorff, Ann-Christin (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  På våren 2015 åker en grupp studenter från Yrkeshögskolan Arcada på en expedition till franska Alperna tillsammans med äventyrarna Pata Degerman. Under resan görs bl.a. två dokumentärer varav den ena, Expedition Arcada ...
 • Folkhälsans Doula frivilligverksamhet : En kartläggning av verksamheten 

  Spring, Daniela (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Masterarbetet berör Folkhälsans förbunds doula frivilligverksamhet. I doula verksamheten deltar kvinnor som frivilligt ställer upp som stödpersoner för familjer som väntar barn, både före, under och efter förlossningen. ...
 • Equity Valuation Using Discounted Cash Flow Method - A case study: Viking Line Ltd 

  Le, Anh (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  The value of an asset is the future cash flow it can generate discounted at an opportunity rate that reflects the risks of the asset. Thus, the discounted cash flow (DCF) method is widely used to estimate the true value ...
 • Blockkedjeteknik 

  Andersson, Kim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden ...
 • Handbok för ett företags inventeringsprocess : Fallstudie inom ett varuhus i möbelbranschen 

  Dufvelin, Alexandra (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete är ett beställningsarbete för ett företag inom möbelbranschen. Företagets verksamhetspunkt i Vanda hade behov av en engelskspråkig handbok med instruktioner för företagets inventeringsprocess. Korrekta ...
 • Sweet Sweat 2015 : Att ordna evenemang från start till mål 

  Forsström, Lasse (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Sweet Sweat är ett idrottsevenemang för barn i högstadieålder som ordnas i Rovaniemi, Kajana, Vierumäki och i Helsingfors. Startskottet gick 2014 och evenemanget har ordnats varje år efter det. Rovaniemen Ammattikorkeakoulu, ...
 • Musikvideo och Kön : Ett försök till en feministisk ljudanalys 

  Donner, Josef (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Rapporten beskriver utgångspunkten och arbetsprocessen för produktionen av en femin-istisk musikvideo,”Mine” som vill kritisera den rådande kulturen inom musikvideogen-ren. Rapporten tillämpar feministisk filmteori och ...
 • En utredning om kundernas behov och önskemål : Case Apollo Terrace Bar 

  Valkola, Carolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete var ett uppdrag för programrestaurang Apollo Live Club, som nyligen öppnat en uteterrass som tillägg till det övriga restaurangkonceptet. Företaget hade inte aktuell information om kundernas preferenser ...
 • The role of Landsbygdens Folk in the Changing Community of Young Farmers 

  Bergman, Andrea (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Many news consumers are abandoning print media for digital news, especially so-called Millennials, people under 35 years of age. The newspaper Landsbygdens Folk, targeted at Swedish-speaking farmers in Finland, is exploring ...
 • Finnish Public Media Representation of Asylum seekers and Refugees in ‘Easy Finnish’ : Qualitative Discourse Study of Yle Selkouutiset 

  Aghaverdiyeva, Surakhanim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Media representation of asylum seekers and refugees has been discussed by many researchers including Finnish media portrayal of Roma and Somali asylum seekers and refugees (Horsti 2003, 2007, 2013; Nordberg 2004). However, ...
 • Promoting Sexual Health and Wellbeing among Elderly Nursing Home Residents 

  Benewaa Kusi, Daisy (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  The purpose of this study is to provide research based information on the elderly and sexuality as it relates to the concept of impact on the elderly and competence in handling such cases in nursing care during aged-care ...
 • Reliabilitetstest av smartshorts vid gång för personer i arbetsför ålder 

  Johans, Jesper (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Med reliabla mätinstrument integrerade i textilier så skulle fysioterapeuter ha ytterligare ett hjälpmedel till sitt förfogande vid undersökningar och bedömningar av klienter. Undersökningarna skulle kunna ta plats i en ...
 • Mötet med den muslimska familjen på mödrarådgivningen 

  Stenfors, Frida (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Sammandrag: Oroligheter och krig i världen leder till att det kommer mera invandrare och flyktingar till Finland hela tiden, många av dessa har islam som religion. Uppdrags-givaren för examensarbetet var Vanda stad, syftet ...
 • FutisFun - Liikuntatapahtuman suunnittelu ja toteutus 

  Rasmus, Rebecca; Järvelä, Jenny (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahden opiskelijan yhteistyönä. Toinen tekijöistä opiskelee ammattikorkeakoulu Arcadassa ja toinen Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Työstä on tehty Arcadan vaatimusten mukaisesti myös ...
 • Organisering och planering av fotbollsturneringen Hoogee Cup 

  Koskeli, Walter (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Sammandrag: Detta examensarbete är ett beställningsarbete för Gäddviks Boll HooGee rf. Föreningen kontaktade mig och påpekade att få turneringar har organiserats av Gäddviks Boll HooGee rf.) (senare Hoogee) och att det ...

Näytä lisää