Uusimmat viitteet

 • Yhdenvertaisuuskartoitus juoma-alan konserniyritykselle : Yhdenvertaisuuden edistäminen liiketoiminnassa 

  Pyy, Anna-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten juoma-alan konserniyrityksessä toteutuu yhdenvertaisuus, esiintyykö työyhteisössä syrjintää ja miten yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää yli ...
 • Kalustemyynnin tukimateriaaliprosessin kehittäminen 

  Korhonen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kiintokalustealan yritykselle toimiva ja yrityksen muihin toimintoihin integroituva mallituoteprosessi lean-johtamisen periaatteita apuna käyttäen. Yrityksellä oli lähtötilanteessa ...
 • Vaateliikkeen sisältömarkkinointi Instagramissa : Carlings Jyväskylä 

  Kangas, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Instagram-sisältö kiinnostaa Carlings Jyväskylän kohderyhmään kuuluvia miehiä. Tavoitteena oli saada tutkimustuloksia, joiden avulla toimeksiantaja pääsee ymmärrykseen miesten ...
 • Arkkityypit B2B-brändin kehittämisessä : Brändin kehittäminen Markkinointitoimisto Seruksessa 

  Toikkanen, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia brändiarkkityyppejä Markkinointitoimisto Seruksen brändiin kytkeytyy sekä miten brändiarkkityyppejä voidaan hyödyntää Markkinointitoimisto Seruksen brändin kehittämisessä. ...
 • Tienvarsipalveluiden kehittäminen yritysverkoston yhteistyöllä : Teboil Leivonmäki -liikenneaseman liiketoimintaekosysteemi 

  Hirvanen, Maija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, millaiset tekijät vaikuttavat tienvarsipalveluiden kehittämiseen yritysverkoston yhteistyöllä. Tutkimuksen avulla pyrittiin kuvaamaan, millainen on Teboil Leivonmäki -liikenneaseman ...
 • Sosiaalinen tilinpito työhyvinvoinnin seurantalähteenä 

  Viitanen, Tarja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa syntyvyys laskee samaan aikaan väestön vanhetessa, joten vuoteen 2020 mennessä yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on jo 25 %. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaatii pidempiä työuria, joten työssä jaksamiseen ...
 • Verkostoseminaarin markkinointiviestintäratkaisut 

  Vihervä, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin toista vuotta järjestetty Huipulla Tuulee -verkostoseminaari onnistui allokoimaan omat resurssinsa eri markkinointiviestinnän kanaviin ja luomaan tapahtumalle näkyvyyttä. ...
 • Isoweli Oy:n tunnettuuden kartoittaminen 

  Sen, Alex (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Isoweli Oy tarjoaa ICT-palveluita ja ratkaisuja pääsääntöisesti yritysasiakkaille ympäri suomea. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka muut yrityskumppanit Jyväskylän alueella tuntevat Isoweli Oy:n ja millä tavoin ...
 • Valaistusratkaisujen markkinointiviestintä B2B-ostoprosessissa : Finlight Group Oy 

  Pöntinen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  B2B-markkinointiviestinnässä asiakkaan ostoprosessin tunnistaminen ja viestinnän koh-dentaminen oikein ovat avainasemassa markkinoinnin onnistumista ajatellen. Opinnäyte-työ sai alkunsa toimeksiantajayrityksen, Finlight ...
 • Projektikulttuurin kehittäminen 

  Puranen, Carita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen toimeksiantajan projektinvetokulttuurien ja käytäntöjen nykyhetki on ja miten niitä voidaan kehittää niin, että projektien tekeminen ja projektiliiketoiminta toimisi ...
 • Asiakkaan profilointi brändistrategian perustana 

  Peuhkuri, Juulia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli tutustua toimeksiantajayrityksen potentiaaliseen kohderyhmään ja luoda heistä asiakasprofiili yrityksen brändistrategian tueksi. Tutkimusta lähdettiin toteuttamaan, koska ...
 • Jyväskylän S-Pankin toimipisteissä myyntitilanteessa vaikuttavat tekijät 

  Pekkarinen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen aiheena oli Jyväskylän S-Pankin toimipisteiden myyntitilanteessa vaikuttavat tekijät. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat myyntityöhön ja -tuloksiin positiivisesti sekä mitkä tekijät vaikuttavat ...
 • Suorituskykymittariston toteutus kasvuyritys X Oy:lle 

  Paukkunen, Joanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhä useamman yrityksen menestys ja arvo ovat kiinni aineettomista tekijöistä. Enää yrityksiä ei arvioida pelkästään niiden taloudellisten lukujen perusteella. Turvatakseen ja parantaakseen asemansa nykyajan markkinoilla ...
 • Sisäisen raportoinnin kehittäminen 

  Ojala, Sonja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Telkänhoiva Oy:n sisäisen raportoinnin kehittäminen. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten Telkänhoiva Oy:n johtoryhmän jäsenet hyödyntävät rapor-tointia ja mitä päätöksiä raporttien perusteella ...
 • Yrityksen prosessien mallintaminen kannattavuuden parantamiseksi 

  Meijanen, Miika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi vuonna 2006 perustettu jyväskyläläinen muuttofirma Jyväsmuutot. Toimeksiantajan antama tehtävä oli tunnistaa ja kuvata yrityksessä käytettävät liiketoimintaprosessit ja löytää näistä ...

Näytä lisää