Uusimmat viitteet

 • Parisuhteen ja vanhemmuuden voimavarojen tukeminen perhevalmennuksessa 

  Tuominen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Onnistuneeseen perhevalmennukseen sisältyy lasta odottavien pariskuntien voimavarojen vahvistaminen, koska ne vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Keski‐Suomen seututerveyskeskus. ...
 • Aikuisen traumapotilaan akuutin kivun mittaaminen ja arvionti : Kirjallisuuskatsaus 

  Laitinen, Paavo; Närä, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa ajantasaisen tutkimustiedon pohjalta aikuisen traumapotilaan akuutin kivun hoidon arvioimisen ja mittaamisen nykytilaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kiinnittää sairaanhoitajien ...
 • Lasten ja nuorten masennuksen hoitokeinot : Integroiva kirjallisuuskatsaus 

  Maukonen, Maija; Liimatainen, Erika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Masennus on kansansairauksista yleinen ja koko ajan kasvava terveysongelma. Myös lapset ja nuoret kärsivät yhä enemmän masennuksesta. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi on tärkeä asia, sillä nuoruusajan kokemukset ...
 • Eläinavusteisen työskentelyn käyttö kivunhoidon tukena 

  Paasonen, Antti; Kalberg, Merili (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia missä määrin eläinavusteisella työskentelyllä voidaan helpottaa kroonista kipua ja kipuun liittyvää ahdistusta. Tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyössä ...
 • Asiakkaana kotihoidossa : Kotihoidon asiakkaan kokemuksia osallisuudesta 

  Halmesaari, Aira; Simonen, Ulla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä teoreettisena viitekehyksenä oli osallisuuden käsite kotihoidon asiakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kotihoidon asiakkaiden kokemuksia heidän osallisuudestaan itsemääräämisoikeuden, ...
 • Ryhmänohjausta luovien menetelmien avulla nuorten aikuisten psykiatrisessa asumisenkuntoutuksen yksikössä 

  Karola, Olli; Luomansivu, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ryhmänohjausta nuorten aikuisten psykiatrisen asumisen kuntoutusyksikössä luovien me- netelmien avulla perustuu työelämälähtöiseen tarpeeseen Pienkoti Aura Oy:n puolesta. Tarve määriteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. ...
 • Terveyskäyttäytyminen ja mielen hyvinvointi - opas mielenterveyden tukemiseen 

  Lehtinen, Katriina; Huttunen, Aki-Matti; Lampi, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu kehittämistyönä yhteistyössä Jyväskylän opiskeluterveydenhuollon kanssa keväällä 2017. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat nostivat esille opiskelijoiden lisääntyneen ahdistuneisuuden ja ...
 • Kuolemanpelkoisen ihmisen kohtaaminen hoitotyössä : Kirjallisuuskatsaus 

  Tuomijärvi, Annmari; Työranta, Suvi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuolemanpelkoisen ihmisen kohtaaminen on monivaiheista ja se on jokaisen sairaanhoitajan tehtävä jossain vaiheessa työuraansa. Kuolemanpelko on globaali ilmiö, eikä se poistu koskaan ihmisistä. Kaikki ihmiset eivät pelkää ...
 • Ryhmänohjausta luovien menetelmien avulla nuorten aikuisten psykiatrisessa asumiskuntoutuksen yksikössä 

  Luomansivu, Mika; Karola, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Ryhmänohjausta nuorten aikuisten psykiatrisen asumisen kuntoutusyksikössä luovien menetelmien avulla perustuu työelämälähtöiseen tarpeeseen Pienkoti Aura Oy:n puolesta. Tarve määriteltiin yhdessä toimeksiantajan ...
 • Terveysneuvonnan sisältöalueet opiskeluterveyden edistämisessä 

  Kuisma, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toisen asteen opiskelijat kohtaavat peruskoulun jälkeen haastavan elämänvaiheen. Tässä elämänvaiheessa nuori tarvitsee tukiverkon, jossa opiskeluterveydenhuolto ja sen terveydenhoitajat ovat tärkeässä osassa. Opinnäytetyön ...
 • Päihdepalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn kehittäminen 

  Tapani Pokkinen, Heikki; Hiltunen, Aimo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Päihdepalveluiden vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin yhden kuukauden mittaisena. Asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuminen oli asiakkaille vapaaehtoista ja vastaukset jätettiin palautuslaatikkoon yleisissä ...
 • Äitien kokemuksia imetyskulttuurista 

  Ruotsalainen, Melina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuuri ja siihen sisältyvä imetyskulttuuri elää ja muuttuu koko ajan muun kulttuurin sekä arvojen ja asenteiden ohella.Tästä johtuen imetystä ja imetyskulttuuria tutkivan materiaalin tuottaminen on perusteltua ja tärkeää. ...
 • Sairaanhoitajien osaamisen itsearvio akuuteissa hoitotilanteissa yksityisellä terveysasemalla 

  Martiskainen, Tuija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Terveyden ja hyvinvoinnin muutostekijät yhteiskunnassa, näkyvät sairaanhoitajien työssä osaamisvaatimusten muutoksina. Työelämässä on tärkeää tiedostaa osaamisen ja uran kehittymisen nykytila, mutta myös se, mikä olisi ...
 • Reumaa sairastavan lapsen lääkkeetön kivunlievitys 

  Taakala, Niko; Ahonen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lastenreumaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 140 lasta ja alle 16-vuotiaita sairastavia on tällä hetkellä noin 2000. Kipu on läsnä monen reumaa sairastavan lapsen arjessa. Lasten kivunhoidossa tärkeänä osana on lääkkeetön ...
 • Hoitohenkilökunnan työhyvinvointi muuttuvassa työympäristössä ja -yhteisössä 

  Lindblad, Sanna; Leskinen, Ulla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn mielekkyys, hyvinvointi, turvallisuus ja terveys yhdessä muodostavat kokonaisuutena työhyvinvoinnin. Opinnäytetyön aiheena oli hoitohenkilökunnan työhyvinvointi muuttuvassa työympäristössä ja -yhteisössä. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää