Uusimmat viitteet

 • Secure Mobile Office Solution over LTE Network 

  Martin, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of this project was to create a proof of concept of a working, secure and agile mobile office solution by using SRX 320 with LTE mini-PIM and L3 VPN over LTE. In addition, another goal was to improve the author’s ...
 • Muistelusovelluksen jatkokehitys 

  Laitinen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli jatkaa verkkosovelluksen kehittämistä. Sovellus on ikäihmisille suunnattu muistelupalvelu, johon voi tallentaa tarinoita. Pääasiallisena tehtävänä oli luoda uusi käyttöliittymä sekä verkkokauppa ...
 • ASP.NET Web API 2:ta hyödyntävä Angular 4 -sovellus 

  Aspiola, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli päivittää VäestöWeb-niminen sovellus käyttämään uusimpia web-ohjelmoinnissa käytettäviä tekniikoita: Angular 4:ää ja ASP.NET Web API 2:ta. Sovelluksen tarkoitus on tarjota kunnille dataa ...
 • Bitcoin ja tietoturva 

  Zeng, Jay (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutustuttiin syvemmin avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaan Bitcoin-kryptovaluuttaan ja sen turvallisuuteen. Bitcoin on mielenkiintoinen niin vaihtokaupan välineenä kuin myös ”virtuaaliraha”-konseptina. Toisin ...
 • Pelaajan käyttäjäkokemuksen tärkeys ja suunnittelu pelitasoissa 

  Westerlund, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä käyttäjäkokemuksen tärkeyteen pelitasojen suunnittelussa. Työssä tutkittiin eri teorioita, jotka ovat tärkeitä ottaa huomioon peliä suunnitellessa, jotta pelaajan mielenkiinto ...
 • Web-pohjainen presentaatiotyökalu 

  Vilén, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tehdä Sujuwa Oy:lle sovellus presentaatioiden eli esitelmien esittämistä ja jakamista varten. Sovelluksen esitelmät koostuivat videoista ja diaesityksistä, joita sovelluksessa oli tarkoitus ...
 • REST-rajapintojen esittely mock-käyttöliittymällä 

  Leppänen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutustuttiin REST-rajapintoihin. Tavoitteena oli tehdä geneerinen sovellus, jolla pystytään esittämään sidosryhmille rajapinnan kehitystyön tuloksia mock-käyttöliittymällä. Sovelluksen kehityksen pääpainona ...
 • Virtuaalityöpöytäympäristön hankintatutkimus 

  Pirttinokka, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tehdä tutkimus kolmesta saatavilla olevasta virtuaalityöpöytäympäristöstä, tutustua kahteen Ensto Oy:n saamaan tarjoukseen virtuaalityöpöytäympäristöstä ja kartoittaa yrityksen ICT-infran ...
 • Asentajakustannusten optimointi laajakaistaverkon viankorjauksessa 

  Tervaniemi, Armi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli ADSL-laajakaistayhteyksien nykytilanne sekä selvitys asentajakustannuksen optimoinnista laajakaistaverkon tilaajayhteyksien viankorjauksessa Telia Compannyssa. Tavoitteena oli selvittää syy, mistä ...
 • Nuorisojärjestön sosiaalisen median viestinnän tehostaminen 

  Khan, Muttaqi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää nuorisojärjestön Facebook-sivuston käyttäjien käyttä-jäkokemusten perusteella sivuston kehittämistarpeita ja esittää kehittämissuunnitelma. Työssä selvitettiin, miten järjestön ...
 • Virtualisointi kampusympäristössä 

  Lepistö, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aiheena oli pohtia virtualisoinnin hyödyntämistä kampusympäristössä työharjoittelun pohjalta saadun kokemuksen ja ideoiden perusteella. Aluksi virtualisointia käsitellään yleisesti ja lukija tutustutetaan ...
 • ViPA – Tekoäly ja kontekstuaalinen oppiminen 

  Kinnunen, Jetro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tutkimus koneoppimisesta ja oppimisen sitomisesta konteksteihin. Työn pääasiallinen tavoite on selvittää algoritmien toimintaa ja löytää sopivin algoritmi projektin tarkoitukseen. Tutkimuksen toisena ...
 • Windows Powershell Monitoring System 

  Riisiö, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Icinga is a free, open source monitoring system used worldwide. Companies such as Audi, Debian and McGill are relying on the extremely efficient services Icinga provides. To smaller companies e.g Canter Oy, monitoring ...
 • LäppäriLainaamo. Miehittämätön päätelaitelainaamo 

  Mäkelä, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä oli tarkoituksena määrittää Metropolia Ammattikorkeakoululle palvelu, joka luo 100 %:n käyttöasteen tietokoneluokan. Palvelu on käytettävissä vuonna 2019 kaikilla Metropolian kampuksilla. LäppäriLainaamo ...
 • Verkkosovelluksen toteutus modernilla JavaScript-sovelluskehyksellä 

  Nousiainen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella verkkosovelluksen toteuttamista modernilla JavaScript-sovelluskehyksellä ja hahmottaa modernien verkkosovellusteknologioiden etuja. Insinöörityöprosessi jakautui taustatutkimukseen, ...

Näytä lisää