Uusimmat viitteet

 • Vesikiertoisten jäähdytys- ja lämmityssäteilypaneelien suunnitteluohje 

  Kallava, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on toimia ohjeena vesikiertoisten säteilypaneelien suunnittelussa niin lämmitys- kuin jäähdytystarkoitukseen. Työssä on käytetty kirjallisuutta ja laitevalmistajien ohjeita sekä suunnittelijoiden kokemuksia ...
 • Valurauta- ja desibeliviemärien vertailu linjasaneeraushankkeessa 

  Rajala, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tarkoituksena oli vertailla valurauta- ja desibeliviemärien eroavaisuuksia. Työssä selostettiin asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon materiaalivaihtoehdoissa sekä eri tuotteiden kustannusvaikutuksia ...
 • Syväjääpakastinhuoneen olosuhteiden parantaminen ja vaikutukset energian säästöön 

  Malinen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää syväjääpakastinhuoneen ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmän toiminta, tehdä järjestelmiin parannuksia ja tarkastella uutta tilannetta. Alkutilanteessa pakastinhuoneen jäähdytys ...
 • Kiinteistönhoitoyrityksen huoltokirjan ominaisuudet ja luonti 

  Romppainen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä selvitetään, millaisia ominaisuuksia kiinteistön huoltokirjan tulisi pitää sisällään niin, että huoltokirjat tunnistettaisiin hyödyllisiksi välineiksi kiinteistönhoitoyrityksille ja huoltokirjan muille ...
 • Tietomallinnus taloteknisessä toteutuksessa 

  Luoma, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörissä tutkittiin tietomallin toimivuutta taloteknisessä toteutuksessa, selvitettiin yleisesti Quattroservices Oy:n tämänhetkisiä toimintatapoja tietomallin hyödyntämisessä, ja niistä laadittiin kehitysideoita yrityksen ...
 • Projektinhallinta ja jälkilaskentatyökalun valmistaminen 

  Penttilä, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä käydään läpi hankkeen elinkaaren periaate, esitellään tarjouksen tekeminen sekä käydään läpi, millä tavalla lähdettiin rakentamaan jälkilaskentatyökalua ja ajetaan case-kohde läpi jälkilaskentatyökalulla. ...
 • Linjasaneerauksen tietomallintamisen hyödyntäminen ylläpidossa 

  Ivanoff, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella asuinkerrostalon linjasaneeraus tietomallipohjaisesti ja selvittää kuinka mallia voidaan hyödyntää ylläpidon ohjelmistoissa. Lisäksi tarkasteltiin ja sovellettiin tietomallipohjaisen ...
 • Kiinteistön sähkökeskusten, niissä olevien dokumenttien ja keskustilojen kunto- ja puutekartoitus 

  Sundqvist, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli tarkastaa ja ottaa selvää Metropolia ammattikorkeakoulun Leppävaaran toimipisteen jako- ja pääkeskuksien, muuntamoiden ja keskuskomeroiden kunnosta. Lisäksi tehtävänä oli kartoittaa A-puolen ...
 • Nestejäähdytyksen käyttömahdollisuudet data centerissä 

  Ahlqvist, Eeki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää nestejäähdytteisen data centerin hyödyt verrattuna perinteisesti ilmakiertokoneilla jäähdytettävään. Vertailtavat järjestelmät olivat teoreettisia. Ensimmäinen oli vedenjäähdytyskoneella ...
 • Tarkastuslista LVI-huoltojen laadunvarmistukseen 

  Tenkanen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on tehdä yrityksen käyttöön laadunvarmistustyökalu LVI-määräaikaishuoltojen laadunvarmistukseen. Tavoitteena on luoda mobiilikäyttöinen tarkastuslista, jota voidaan käyttää kiinteistönhuol ...
 • Toimintamalli kiinteistön energiatehokkuuden optimointiin 

  Sorsa, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia toimintamalli kiinteistöjen energiatehokkuuden optimointiin. Toimintamallin avulla on tarkoitus katselmoida kiinteistöjen energiatehokkuutta. Toimintamalli käsittää kaksi eri ...
 • Tekninen selvitys puhallinkonvektorijärjestelmistä 

  Jaakkola, Aku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössäni tavoitteena oli tehdä tekninen selvitys puhallinkonvektorijärjestelmistä ilmastoinnin jäähdytyksessä. Samalla tarkoituksenani oli avata lukijalle uutta VariPro-säätöjärjestelmää sekä esitellä uutena ...
 • TATE12-vaiheistuksen hyödyntäminen suunnitteluprosessissa 

  Junkkari, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on laatia Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n käyttöön suunnitteluohje, joka ohjaa LVI-teknistä suunnitteluprosessia julkisissa hankkeissa. Lähtötietona työssä käytetään taloteknistä ...
 • Huoneistokohtainen vedenkulutus ja seuranta 

  Ylä-Mononen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä huoneistokohtaisiin vesimittareihin ja vedenkulutuksen seurantaan sekä vesimittareiden toimintaan ja toimintaperiaatteisiin. Vedenkulutusta tarkasteltiin kymmenen linjasaneeratun ...
 • LabVolt-sarjan aurinkolämmön harjoitusjärjestelmä sekä aurinkolämpöjärjestelmät Suomessa 

  Heino, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on esitellä lämmönkeräysmenetelmiä yleisellä tasolla, käydä läpi erilaisia keräintyyppejä ja erilaisia aurinkolämpöjärjestelmiä sekä perehtyä Metropoliaa varten Feston LabVolt-sarjan ...

Näytä lisää