Uusimmat viitteet

 • CFT-liittopilarin betonointiohje 

  Matilainen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoite oli tutkia CFT-liittopilarin valamista ja päivittää Sweco Rakennetekniikka Oy:lle liittorakenteiden toteutuseritelmä liittopilarien osalta. Työn keskeinen päämäärä oli selventää ja yksilöidä seikkoja, ...
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta asuntorakentamisen työmailla 

  Rusanen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin NCC Suomi Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Työn tavoitteena oli löytää keinoja lisä- ja muutostöiden hallintaan asuntorakentamisen työmailla. Lisä- ja muutostöiden hallinnalla voidaan ...
 • Kelluvien asuntojen infratarkastelu 

  Malmström, Dennis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on tuottaa ratkaisu kelluvien asuntojen sähkö-, vesi- ja viemäriverkostolle. Ratkaisussa otetaan huomioon sen toimivuus pohjoismaisissa olosuhteissa ympäri vuoden. Erityishuomiota vaativat ...
 • Sääsuojan perustusmenetelmän kehittäminen 

  Onttonen, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin sääsuojan perustusmenetelmää normaalin liikenne-estekiinnityksen tilalle sillankorjaustyömaille. Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehit-tää uusi sääsuojan perustamismenetelmä ...
 • Vuosisopimuksien kehitys 

  Lampola, Okko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä oli tavoitteena tutkija kolmea eri urakkakokonaisuutta, joista on tehty vuosisopimukset. Lisäksi tutkittiin, kuinka hyvin organisaatio käyttää tehtyjä vuosisopimuksia hyödykseen ja kuinka yhteistyö toimii ...
 • Provepad-mobiilisovelluksen käytön kehitys kuntotutkimuksissa 

  Ahonen, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää Provepad-mobiilisovelluksen käyttöä kuntotutkimuksia varten Ramboll Finland Oy:n kuntotutkimustiimille. Provepad on aiemmin ollut kuntoarvioita varten kehitetty mobiilisovellus, ...
 • Betonivalmisteisten elementtiulokeparvekkeiden työnaikainen tuenta 

  Siirilä, Joosua (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja betonivalmisteisten elementtiulokeparvekkeiden työnaikaisen tuennan toteuttamiseksi, vertailla eri menetelmien kustannuksia ...
 • Linjasaneerauksen prosessikuvaus 

  Oksa, Taavi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin pääkaupunkiseudulla toimivalle Rakennus Oy Warecolle. Wareco on tällä hetkellä osa Lehto Group Oyj:tä. Työn tarkoituksena oli tehdä prosessikuvaus, joka keskittyi linjasaneeraustyömaiden työvaiheisiin ...
 • BIM 360 Field-ohjelman koekäytön analysointi 

  Eerikäinen, Konsta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehdään selvitys Autodeskin BIM 360 Field–ohjelman koekäytön onnistumisesta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten koekäyttö onnistui, kannattaako ohjelman käyttöä jatkaa ja mitä ohjelmasta pitäisi ...
 • Mobiilisovellusten hyödyntäminen työmaan tuotannossa 

  Karjalainen, Mikke (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, mitkä osa-alueet työmaan tuotannonohjauksessa tarvitsivat eniten tehostamista ja näihin etsittiin rakennusalan mobiilisovellusmarkkinoilta ratkaisuja. Työmaan pääasiallisiksi ...
 • Rakennus-Arolin Oy:n laatujärjestelmän kehittäminen 

  Uuskoski, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin laatuun ja sen merkitykseen rakentamisessa. Laadun merkitykseen, laadun hallinnankeinoihin, laatustandardeihin ja laatujärjestelmän rakentamiseen perehtymisestä saatuja oppeja sovelletaan ...
 • Työmaaperehdyttämisen kehittäminen ja TTS 

  Kukko, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Skanskan työmailla päivittäin tehtävää työmaaperehdytystä ja sen kehittämistä sähköiseen muotoon. Skanskan työmailla perehdytetään useita uusia työntekijöitä, joka päivä ja nykyinen paperisena ...
 • Classification and Methods for Splitting and Cutting Steel Piles 

  Suni, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is about steel piles, focusing on their classification and on the methods for splitting and cutting them. These methods are used to reach the designed cutting level. In general, a grinder or a flame cutter is ...
 • P1-puhtausluokka rakennushankkeessa 

  Ollikainen, Tuulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää tilaajan ja urakoitsijan välisiä toimintatapoja P1-puhtausluokan rakennushankkeissa. Lisäksi työn tarkoituksena oli laskea arviot P1-luokan aiheuttamista aikatauluvaikutuksista ...
 • Mobiilisovelluksen hyödyntäminen laadunhallinnassa 

  Luokkala, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi YIT Rakennus Oy:n toimitilat-yksikkö. Toimitilat yksikön tavoitteena oli löytää toimiva, luotettava ja laadukas laadunhallinta sovellus työmaiden käyttöön. Tässä opinnäytetyössä ...

Näytä lisää