Uusimmat viitteet

 • Palosuojamenetelmien vertailu KAEFER Oy:ssä 

  Nätti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin KAEFER Oy:lle. Siinä tutkittiin ja esiteltiin rakennusteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettäviä määräyksiä ja standardeja sekä näille soveltuvia palosuojausratkaisuja, joita KAEFER ...
 • Demolaitteen käyttöönotto ja ohjelmointi : IoT:n soveltaminen liikkeenohjauksessa 

  Rainio, Kuisma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli ottaa käyttöön Bosch Rexroth Oy:lle suunniteltu demolaite, toteuttaa laitteelle liikkeenohjausohjelma, luoda Android-pohjaiseen näyttöön käyttöliittymä laitteen operointiin käyttäen Industry ...
 • Planeettavaihteiston suunnittelu Formula Student -kilpa-autoon 

  Hynninen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli planeettavaihteiston suunnittelu Formula Student -kilpa-autoon kaudelle 2018. Työn pääpainona on hammastuksen suunnittelu ja mitoitus sekä vaihteiston layoutin suunnittelu. Työ tehtiin ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän esisuunnittelu asuinrakennukselle 

  Aimola, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin kirjallisuustyönä Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tavoitteena oli tehdä tarkasteltavaan Nurmijärvellä sijaitsevaan asuntoon esisuunnittelu aurinkosähköjärjestelmää varten. Suunnittelu sisältää ...
 • Led-valaisimen sisäisten kytkentäratkaisujen uudelleensuunnittelu 

  Tunninen, Benjamin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Purso Oy:n toimeksiantona. Työn aiheena on Led-valaisimen sisäisten kytkentäratkaisujen uudelleensuunnittelu. Kehitysprojektissa jo olemassa oleville valaisimille suunniteltiin sisäiset kytkennät ...
 • Höyrylämmönsiirrinmoduulit : Levylämmönsiirtimien rakenne ja toiminta sekä ohjaustavat ja instrumentointi 

  Jeskanen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö suoritettiin Helsingissä toimivalle Oy Konwell Ab:lle. Aiheena oli höyrylämmönsiirrinmoduuleiden suunnittelu, rakennus ja tuotteistaminen. Työn ohessa käytettiin hyväksi meneillään olevaa asiakasprojektia ...
 • Suklaamassakeittimen vastaanottovärähtelymittaukset 

  Hallikainen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tilasi Fazer Makeiset Oy. Työ tehtiin uuden suklaamassakeittimen vastaanottoa varten. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää värähtelyn voimakkuus eri puolilla konetta erilaisten kuormien kanssa ...
 • Letkujen varastoinnin kehittäminen 

  Korelin, Taavetti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tehty Würth Oy:n letkujen päävarastoon Espoon Juvanmalmille. Würth Oy on tytäryhtiö Saksassa perustetulle Würth Groupille, mikä on erikoistunut työkalu- ja tarvikealan myyntiin. Teoriaosuudessa esitellään, ...
 • Ratavoitelujärjestelmien saneeraussuunnittelu 

  Ojalehto, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön aiheena oli ratavoitelujärjestelmien saneeraussuunnittelu. Työ piti sisällään nykytilan kartoituksen sekä parannusehdotusten suunnittelun. Työn tilaajana oli Valio Oy, ja työ toteutettiin Helsingin ...
 • Vauriontunnistus ja vasteiden estimointi värähtelymittausten ja simulointimallin avulla 

  Hakulinen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on kaksiosainen. Ensimmäisen osan tavoitteena oli luoda vaurion mallinnuksella simuloitua mittausdataa rakenteiden kunnonvalvontaan liittyvää vauriontunnistusta varten. Rakenteeseen syntyvä vaurio ...
 • Solidworks-työkalujen ja PDM-ominaisuuksien mahdollisuudet suunnittelun tehostamisessa 

  Hakkarainen, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tehostaa suunnitteluprosessia asiakasyrityksessä. Työssä lähdettiin liikkeelle tutkimalla yrityksen 3D-mallinnusohjelman käyttämättömien ominaisuuksien mahdollisuuksia työn tehostamiseen ja ...
 • Siirrettävän lämpöakun suunnittelu 

  Muukkonen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli suunnitella siirrettävä lämpöakku. Se toteutetaan muuttamalla kuorma-autolla vedettävä raskaalle polttoöljylle suunniteltu säiliöperävaunu lämpöakuksi. Akkua on tarkoitus käyttää perinteisenä ...
 • Linssimoduulin polttovälin mittaaminen 

  Lyyra, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella Janesko Oy:lle mittauslaitteisto linssimoduulien polttovälin mittaamiseksi. Lisäksi tutkittiin mahdollisuutta havaita samalla laitteistolla mahdolliset epäpuhtaudet linssimoduulien ...
 • FEM-analyysien tuonti osaksi tilaussuunnitteluprosessia 

  Lamponen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on tehty ABB Oy:n tilaussuunnitteluosastolle. Aiheena oli tutkia FEMlaskennan tuomista osaksi tilaussuunnitteluprosessia. Opinnäytetyössä perehdytään FEMlaskentaan ja tutkitaan, mitä laskennan siirtäminen ...
 • Erikoislujien terästen käyttö ja hitsattavuus laivanrakennuksessa 

  Zaharov, Pavel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä tutkittiin erikoislujien terästen soveltuvuutta laivanrakennusteollisuuteen syventyen niiden hitsattavuuteen. Tutkimus tehtiin syventymällä alan kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Tuloksena saatiin selvennys ...

Näytä lisää