Uusimmat viitteet

 • Markkinointiviestintäsuunnitelma : Case Yritys X 

  Kokko, Senni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda markkinointiviestintäsuunnitelma toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimi Yritys X, joka tarjoaa palveluita ikäihmisille. Työ koostuu teoreettisesta viitekehyksestä, ...
 • Toimintaohje F2F-koordinaattoreille : Kirkon Ulkomaanapu sr 

  Mannila, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää kansainvälistä työtä tekevän hyväntekeväisyysjärjestön, Kirkon Ulkomaanavun, F2F-koordinaattoreille suunnattu toimintaohje, F2F-manuaali, vastaamaan nykypäivää ja vallitsevia ...
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemukset ja asenteet liittyen blogimarkkinointiin 

  Karaus, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijoiden asenteita blogimarkkinoinnista sekä kokemuksia sen mahdollisista vaikutuksista heidän kuluttajakäyttäytymiseensä. Aihe on ajankohtainen, sillä blogit ...
 • Strukturoidut sijoitustuotteet tavallisen sijoittajan salkussa 

  Niemi, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua erilaisiin strukturoituihin sijoitustuotteisiin ja katsoa, minkälaista erilaista hyötyä ne voivat tuoda tavalliselle sijoittajalle. Tarkoituksena oli myös tuoda sijoittajalle ...
 • Liikennekaaren vaikutukset taksiliikenteeseen 

  Ahokas, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni tutkin liikennekaaren vaikutuksia voimakkaasti säädeltyyn taksialaan. Liikennekaari on hallituksen esitys, joka tähtää kuljetusalan lainsäädännön yhtenäistämiseen ja sen normien purkuun. Liikennekaari ...
 • Alisuoriutuvan työntekijän uraohjaus : Finanssiala 

  Sarasmaa, Nelli-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä alisuoriutuvan työntekijän uraohjausta. Opinnäytetyössä tuotiin esiin erilaisia käytäntöjä, joilla pyritään välttämään työntekijän irtisanominen ja kannustetaan työntekijää etsimään ...
 • Pelin markkinointi kehitysvaiheessa 

  Laukkarinen, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tuotettiin dokumentti toimenpide-ehdotuksista mobiilipelin testimarkkinointia sekä pelin jatkuvaa kehittämistä varten. Työn tarkoituksena oli ohjata toimeksiantajan omia testimarkkinoinnin suunnitelmia sekä antaa ...
 • Vuoden 2017 perintöverolain muutoksen vaikutus säästö- ja sijoitusvakuutuksiin : Sijoitusneuvojan näkökulma 

  Koski, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, kuinka vuoden 2017 perintöverolain muutos vaikuttaa säästö- ja sijoitusvakuutuksiin sijoitusneuvojan näkökulmasta. Lakimuutoksen tärkein kohta säästö- ja sijoitusvakuutuksia ...
 • Sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätöksiin 

  Mäkelä, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätöksentekoon ja saavuttaa kokonaiskuva pankkien asiakkaiden tyytyväisyydestä sijoitusneuvontaa kohtaan. Tutkimuksessa selvitettiin ...
 • Aloitetoiminta : Aloitetoiminnan käyttöönotto kohdeyrityksessä 

  Ruuskanen, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty kehittämishankkeena, jonka tavoitteena on aloitetoiminnan käyttöönotto yrityksessä. Aloitetoiminta tehdään ideataulumenetelmällä. Yrityksessä ei ollut käytössä aiemmin minkäänlaista aloitetoimintaa. ...
 • Yritysratkaisujen tuotteistaminen : SATO HotelliKoti Oy 

  Toivonen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa SATO HotelliKoti Oy:n tarjoamat yritysratkaisut. SATO HotelliKoti Oy kuuluu SATO Oyj konserniin, ja tarjoaa väliaikaiseen majoittumiseen kalustettuja huoneistoja ympäri ...
 • Asiakastyytyväisyys ja päättyvien asiakassuhteiden kartoitus : Voimisteluseura Bounce Espoo ry 

  Oiva, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona trampoliinivoimisteluseura Bounce Espoo ry:lle. Toimeksiannon tarkoituksena oli tutkia seuran asiakastyytyväisyyttä ja pyrkiä selvittämään mahdollisia päättyviä asiakassuhteita ...
 • Minimum Viable Productin luominen startup-idealle : Lean Startup -metodi 

  Kukkonen, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda lyhyt selonteko Lean Startup -metodin lainalaisuuksista sekä perehtyä metodissa olennaiseen Minimum Viable Product - konseptiin. Tavoitteena oli luoda teorian pohjalta ...
 • Alkupääoman budjetointi ja hankinta 

  Viitanen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritystoiminta on keskeinen tekijä kansantalouden kehityksessä. Yrittäjyys koetaan kuitenkin yleisesti haastavana ja riskialttiina, ja siksi yritysten lukumääräinen kasvu on maltillista. Epäonnistumisen riskiä pystytään ...
 • Monikanavaisen myynnin ratkaisut vähittäiskaupan alalla 

  Nurminen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä monikanavaisen myynnin strategiakartta sekä opas monikanavaisen myynnin luomiseen. Strategiakartta ja opas on tarkoitettu vähittäiskaupan johdolle työvälineeksi monikanavaisen myynnin ...

Näytä lisää