Uusimmat viitteet

 • Responsiiviset verkkosivut 

  Perttilä, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkosuunnittelun historiaa ja tärkeimpiä huomioitavia asioita verkkosuunnittelussa. Työllä ei ollut toimeksiantajaa, vaan se tehtiin omalta harrastus- ja kiinnostuspohjalta. Tämän työn ...
 • Ohjelmistotestauksen hallinta ja raportointi 

  Perkiö, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella rakenne testauksen hallintaan ja raportointiin käytettäväksi Bittium TACOM-projektissa. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman hyvä rakenne testauksen hallinnalle ja tätä kautta mahdollistaa ...
 • Varajärjestelmä taksien kyydinvälitykseen 

  Kleemola, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli varajärjestelmä taksien kyydinvälitykseen. Tällä hetkellä pääjärjestelmän kaatuessa takseille välitetään kyytejä käyttämällä WhatsApp-nimistä sovellusta. Työn toimeksiantajana toimi OTaksi, vanhalta ...
 • PEREHTYMINEN TYÖN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMISEEN JA WEB-POHJAISEN DOKUMENTTIPANKIN TEKNINEN TOTEUTUS JA TESTAAMINEN 

  Koivula, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietotekniikan koulutusohjelmassa opinnäytetyön on voinut tehdä kolmessa 5 opintopisteen osassa vuodesta 2014 lähtien. Tämä opinnäytetyö tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, joka oli kokonaisuudeltaan 5 opintopistettä, ...
 • Lihasten väsymisen mittaaminen ja käyttöliittymän automaatiotestaus 

  Kanniala, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuodesta 2014 lähtien tietotekniikan koulutusohjelmassa on ollut kokeella koosteopinnäytetyöt. Tämä opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisestä 5 opintopisteen osakokonaisuudesta, joka valmistui vuoden 2015 keväällä ...
 • Further Development of Settings Feature on the SPENT iOS Application 

  Känsälä, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was commissioned by the firm Receiptless Software Oy and the aim of this thesis was to create a new settings feature for an application called the SPENT on iOS mobile platform. The purpose of this new settings ...
 • Plantui Pron tuotekehitys ja mikrokontrollereiden ohjelmointi ja käyttäminen komentoyksikkönä 

  Vuorinen, Kalle (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin koosteopinnäytetyönä, jota otettiin kokeiluun tietotekniikan koulutusohjelmassa vuodesta 2014 alkaen. Opinnäytetyön ensimmäisen osan aiheena oli tutustua mikrokontrollereiden ohjelmointiin ja ...
 • Koosteopinnäytetyö: Sykkeen mittaaminen ranteesta ja EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen valmistautuminen 

  Pärkkä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa käsitteli sykkeen mittaamista ranteesta ja toinen osa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen määrittämiä prosesseja tietomurrossa. Ensimmäisen osan tavoitteena oli selvittää, ...
 • Kyberoppi - Tietoturvan koulutuspalvelu 

  Pelkonen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa selainpohjainen tietoturvan koulutuspalvelu. Palvelu rakentuu tuotantoyhtiön toteuttaman TV-minisarjan ympärille, jossa käsitellään kuvitteellisen yrityksen kohtaamia ...
 • Maksimaalinen hapenottokyky ja RFID/NFC-ratkaisu näyttöpaneeliin 

  Jaara, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin koosteopinnäytetyönä, ja se koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäinen 5 opintopisteen laajuinen osa valmistui keväällä 2015, ja toinen 10 opintopisteen laajuinen osa keväällä 2017. Ensimmäinen osa ...
 • Electronic Guidance and Monitoring Application for Maintenance Personnel 

  Laulajainen, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  This Bachelor’s thesis was commissioned by Oy L M Ericsson Ab. The aim of this theses was to create an Android application into a demo system to ease the maintenance workforce and their managers in their daily tasks. The ...
 • IoT-käyttöjärjestelmien vertailu 

  Keränen, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli IoT-käyttöjärjestelmien vertailu, jossa tehtiin katsaus IoT-käyttöjärjestelmien erityispiirteisiin, yleisimpiin tällä hetkellä käytössä oleviin IoT-käyttöjärjestelmiin, IoT-laitteiden ja pilvipalvelujen ...
 • Lippoamispeli Android-puhelimiin 

  Lauri, Tuomo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tavoitteena oli luoda lippoamispeli Android-älypuhelimiin. Lippoaminen on kalastamiskeino suurella haavin kaltaisella pyydystämisvälineellä. Opinnäytetyö oli haastava ja mielenkiintoinen, sillä älypuhelimien ...
 • Give&Get-mobiilisovellusprototyypin käytettävyyden arviointi 

  Suominen, Mirka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Give&Get on mobiilisovellus kierrättämiseen ja sen on suunnitellut kansainvälinen opiskelijaryhmä Oulu DevLABissa. Oulu DevLAB on Oulun ammattikorkeakoulun tarjoama 30 opintopisteen projektiopintojakso. Give&Get-sovelluksesta ...
 • Vaatimusmäärittely ja suunnitelma tietoverkon rakentamiseksi Oulun Kärpille 

  Huovinen, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia vaatimusmäärittely ja suunnitelma tietoverkon rakentamiseksi Oulun Energia Areenalle. Tavoitteena oli löytää vaatimusmäärittelyn mukaiset tekniset ratkaisut tietoverkolle. Työn toimeksiantajana ...

Näytä lisää