Uusimmat viitteet

 • Työhyvinvointi liikunta-alalla : Case: Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi 

  Jämsä, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten työntekijät kokevat työhyvinvoinnin ja kuinka sitä voidaan kehittää. Toimeksiantajana on kotimainen liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi. Tutkimus rajattiin koskemaan Oulun ...
 • CASE: Elinkaarimallin toteutuminen oululaisessa ICT-alan yrityksessä 

  Alatalo, Taneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkimus rahoituksen elinkaarimalliajattelun toteutumisesta oululaisessa tietokone- ja mobiiliohjelmistojen ja sovellusten valmistukseen ja suunnitteluun keskittyvässä yrityksessä. Toimeksiantajana ...
 • Työsopimuslain muutokset ja niiden vaikutukset työnantajan näkökulmasta 

  Aura, Marita (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uudistettu työsopimuslaki tuli voimaan 1.1.2017. Sen mukaan pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun syyn vaatimusta. Koeajan pituus on mahdollista sopia kuudeksi kuukaudeksi ja ...
 • Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy : Tietoliikenneala 

  Törmänen, Minja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa tilinpäätösanalyysi toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimi sähkö- ja tietoliikenneverkkoja rakentava Yritys X Oy. Tavoitteena oli tutkia yrityksen taloudellista toimintaedellytystä, ...
 • Tilitoimiston asiakkaan ohjaaminen aineiston toimittamisessa 

  Härkönen, Artturi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajayrityksen asiakkaiden kirjanpitoaineiston toimittamista. Kirjanpitoaineisto koostuu yleisesti pääosin asiakkaan lähettämistä tositteista, joiden tietosisällön oikeellisuus ...
 • Yksintulleen alaikäisen turvapaikanhakijan edustaminen 

  Rautiainen, Eveliina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on yksintulleen alaikäisen turvapaikanhakijan edustaminen. Opinnäytetyössä tutkittiin edustajien työn lisäksi myös edustajajärjestön toimintaa ja sen kehittymistä, sekä edustettavan lapsen edun ...
 • Rekrytointiopas Windcontroller Oy:lle 

  Koski, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on tehdä rekrytointiopas, henkilöille jotka hoitavat rekrytointia Wind Controller Oy:ssä. Työn tarkoituksena on tehdä yritykselle rekrytointiprosessia helpommaksi, tällä hetkellä ...
 • Toimintolaskentamallin rakentaminen : Case Välinehuoltopalvelut 

  Hyvönen, Outi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välinehuoltopalvelun kustannuslaskentaa luomalla toimintopohjainen kustannuslaskentamalli. Tutkimuksellisen kehittämistehtävän päämääränä oli ...
 • Kohdeyrityksen tuotannon toimintolaskentamallin kehitys : Case: Kasvishovi Oy 

  Stenius, Anna-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö sai alkunsa keväällä 2016, kun toimeksiantajayrityksen, Kasvishovi Oy:n, tuotannon kustannuksia päätettiin alkaa selvittää tarkemmin. Yrityksen haasteena on ollut tuotannon kustannustason suuruus ja sen ...
 • Matalan korkotason vaikutukset Oulun Osuuspankin asiakkaiden sijoituskäyttäytymiseen 

  Nevala, Jesse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen ja euroalueen heikon taloustilanteen takia Euroopan keskuspankki on laskenut ohjauskoron historiallisen matalalle tasolle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten matala korkotaso on vaikuttanut sijoittajiin ...
 • Porotilan sukupolvenvaihdos : Prosessi ja toteutus verotuksen näkökulmasta 

  Leskelä, Laura; Kivelä, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Porotalouden sukupolvenvaihdosta on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi maatilan sukupolvenvaihdosta. Puhtaasti verotuksen näkökulmasta aihetta ei ole tutkittu juuri lainkaan. Kuitenkin monen porotilan toiminnan ...
 • Toiminimestä osakeyhtiöksi : Vaikutus yrittäjän verotukseen Case-yrityksissä 

  Ristinen, Tuulia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on yritysmuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi verotuksen näkökulmasta. Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle on oululainen tilitoimisto, jonka useampi asiakasyritys on harkinnut yritysmuodon ...
 • Verkkokaupan hakukonenäkyvyyden parantaminen 

  Jolanki, Taneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka yritys voi parantaa sen verkkosivuston näkyvyyttä Googlen hakukoneessa sekä ilmaisin, että maksullisin keinoin. Idea työn toteuttamiseen syntyi työn toimeksiantajan Elekma ...
 • Palveluntarjoajan tuntihinnan rakenne : Palvelun tilaajan näkökulma 

  Vesala, Jukka-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tilaajaorganisaationa on nykyinen työnantajani Stora Enso Sourcing Finland / Efora Oy, jossa työskentelen ostopäällikkönä Stora Enson Veitsiluodon tehtailla. Opinnäytetyöni aiheen taustalla oli tarve kuvata ...
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma Oulun Osuuspankille 

  Rajala, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ajatus tähän opinnäytetyöhön lähti Oulun Osuuspankin aloitteesta ja sen halusta kehittää viestintäänsä digitaalisissa kanavissa. Heille oli tärkeää saada ulkopuolinen näkemys toiminnastaan, koska yrityksen viestinnässä on ...

Näytä lisää