Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Creating content for social media as a profession in Finland 

  Nikula, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main aim of this thesis work is to provide insight into social media content creating as a profession in Finland. Whereas there have been several thesis texts that have focused on social media from the client companies’ ...
 • Lapin kulttuurimatkailu 

  Akimo, Minna; Suomalainen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Matkailun merkitys Lapille on kiistaton. Lapissa alan työllistävä vaikutus on noin 5 000 henkilötyövuotta. Lapin matkailu nojaa pohjoiseen, arktiseen luontoon, lappilaisuuteen, elämyksiin, hiihtokeskuksiin, joulumaailman ...
 • Elämyksellisyys ja tarinallistaminen 

  Halunen, Jarkko; Dahmane, Noora; Pietilä, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämyksellisyyden merkitys tapahtumien keskeisenä vetovoimatekijänä on kasvanut 2000-luvulla kohisten. Perinteinen peltofestivaali kaljakarsinoineen ei enää riitä parempaan palvelutasoon ja wow-efekteihin totuttautuneelle ...
 • Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuudet 

  Litewka-Anttolainen, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuuksiin liittyy monta haastetta, jotka kuuluvat kulttuurituottajien ammattikuvaan sekä osaamisalueisiin. Haastatteluissa monikulttuuristen tapahtumien järjestäjien ja aiheen parissa ...
 • Palkkaus ja ammattinimikkeen arvostus 

  Luonua-Ojalehto, Susanna; Hiukka, Katariina; Kemppainen, Milla-Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimme olemassa olevan tutkimusaineiston pohjalta kulttuurituottajan, tradenomin ja yhteisöpedagogin palkkausta, palkkauksen perusteita ja työllistymisastetta. Näiden kaikkien ammattien edustajat työskentelevät osaksi ...
 • Mahdollistaja vai ankeuttaja: hankerahoitus kulttuurialan muokkaajana 

  Vitikka, Riikka; Jakku, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  ahto kulttuuri- ja luovien alojen kehittämiseen on Pohjois-Pohjanmaalla vahva. Maakunnassa on tehty vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma yhteistyössä alueen viranomaistahojen ja asiantuntijoiden ...
 • Harjoittelun jaksottaminen konserttiesitykseen valmistautumisessa 

  Zoteev, Ivan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työn tarkoitus on auttaa sekä muusikkoja että alkavia opettajia valmistamaan opiskelijoita konserttiesitykseen. Tämän opinnäytetyön aiheen valinta ei ole sattuma. Haasteet, joita kohdataan esiintymistilanteessa, ovat ...
 • Liimapuupalkkien asennus K-Supermarket Kaijonharjun yläpohjaan 

  Heiskari, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytteen tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kantavian liimapuupalkkien asennus Oulussa Kaijonharjussa sijaitsevalla K-Supermarket työmaalla sekä tutkia liimapuuta rakennusmateriaalina Työn valmistelu alkoi ...
 • Luovien alojen yritysten rahoitus 

  Turunen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun seudun luovien alojen yritysten suhdetta julkiseen rahoitukseen selvitettiin kyselyllä. Luovien alojen yrityksistä 43 % oli hakenut julkista rahoitusta toiminnalleen ja vastaajista 33 % oli saanut toiminnalleen ...
 • Tuottaja kirstunvartijana 

  Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurin rahoitus tulee tulevaisuudessakin olemaan monikanavaista. Vaikka julkisella puolella on yhä roolinsa kulttuurin rahoittajana, ei julkisella sektorilla nykyisessä tilanteessa ole varaa kasvattaa kulttuurin ...
 • Tuottaja moniosaaja 

  Kemppainen, Milla-Maija; Isomursu, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurituottaja joutuu työkseen viemään eteenpäin projekteja, joissa yhdistyy osaamista erittäin laaja-alaisesti, luovasta työstä vaikkapa taloushallintoon. Mukana on henkilöitä hyvin erilaisilla osaamisprofiileilla. ...
 • Tuottajan yrittäjäosaaminen - yrittäjän tuottajaosaaminen 

  Asukas, Jari; Turunen, Henri; Kontturi-Paasikko, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuottajan työ näyttäytyy kentällä moninaisena ja tuottaja tarvitsee monenlaisia taitoja. Tuottajan nimikkeellä työskentelevät toimivat useimmiten joko julkisen sektorin tai kolmannen sektorin palveluksessa hoitaen palkkaa ...
 • Koulutus ja työnkuva 

  Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Selvitimme kulttuurituottajien koulutuksen ja työnkuvan haasteita kirjallisuusselvityksellä ja haastattelemalla anonyymisti neljää työuransa eri vaiheessa olevaa tapahtuma- tai kulttuurituotannon ammattilaista. Haastateltavat ...
 • Tulevaisuuden osaaja 

  Hiukka, Katariina; Kemppainen, Milla-Maija; Luonua-Ojalehto, Susanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Millaista osaamista kulttuurialan osaajalta tulevaisuudessa vaaditaan? Tulevaisuudessa tärkeimpinä asioina tuottajan työnkuvaan liittyen esille nousi rahoituksen hankinta, verkostoituminen, laaja-alaisen projektinhallinnan ...
 • Neljä näkökulmaa tuottajuuteen 

  Kolanen, Mira; Eronen, Pauliina; Jakku-Hiivala, Toni; Karjalainen, Aki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Neljä ammattilaista kertoo kulttuurituottamisen työnkuvasta, mediatuottamisen tulevaisuudesta, yhteistyöstä alan toimijoiden kesken sekä kuraattorin roolista taiteen ja yleisön välissä. Tuomas Laajoki työskentelee Kemin ...

Näytä lisää