• Creating content for social media as a profession in Finland 

   Nikula, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main aim of this thesis work is to provide insight into social media content creating as a profession in Finland. Whereas there have been several thesis texts that have focused on social media from the client companies’ ...
  • Lapin kulttuurimatkailu 

   Akimo, Minna; Suomalainen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Matkailun merkitys Lapille on kiistaton. Lapissa alan työllistävä vaikutus on noin 5 000 henkilötyövuotta. Lapin matkailu nojaa pohjoiseen, arktiseen luontoon, lappilaisuuteen, elämyksiin, hiihtokeskuksiin, joulumaailman ...
  • Elämyksellisyys ja tarinallistaminen 

   Halunen, Jarkko; Dahmane, Noora; Pietilä, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elämyksellisyyden merkitys tapahtumien keskeisenä vetovoimatekijänä on kasvanut 2000-luvulla kohisten. Perinteinen peltofestivaali kaljakarsinoineen ei enää riitä parempaan palvelutasoon ja wow-efekteihin totuttautuneelle ...
  • Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuudet 

   Litewka-Anttolainen, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuuksiin liittyy monta haastetta, jotka kuuluvat kulttuurituottajien ammattikuvaan sekä osaamisalueisiin. Haastatteluissa monikulttuuristen tapahtumien järjestäjien ja aiheen parissa ...
  • Palkkaus ja ammattinimikkeen arvostus 

   Luonua-Ojalehto, Susanna; Hiukka, Katariina; Kemppainen, Milla-Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimme olemassa olevan tutkimusaineiston pohjalta kulttuurituottajan, tradenomin ja yhteisöpedagogin palkkausta, palkkauksen perusteita ja työllistymisastetta. Näiden kaikkien ammattien edustajat työskentelevät osaksi ...
  • Mahdollistaja vai ankeuttaja: hankerahoitus kulttuurialan muokkaajana 

   Vitikka, Riikka; Jakku, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   ahto kulttuuri- ja luovien alojen kehittämiseen on Pohjois-Pohjanmaalla vahva. Maakunnassa on tehty vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma yhteistyössä alueen viranomaistahojen ja asiantuntijoiden ...
  • Luovien alojen yritysten rahoitus 

   Turunen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun seudun luovien alojen yritysten suhdetta julkiseen rahoitukseen selvitettiin kyselyllä. Luovien alojen yrityksistä 43 % oli hakenut julkista rahoitusta toiminnalleen ja vastaajista 33 % oli saanut toiminnalleen ...
  • Tuottaja kirstunvartijana 

   Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kulttuurin rahoitus tulee tulevaisuudessakin olemaan monikanavaista. Vaikka julkisella puolella on yhä roolinsa kulttuurin rahoittajana, ei julkisella sektorilla nykyisessä tilanteessa ole varaa kasvattaa kulttuurin ...
  • Tuottaja moniosaaja 

   Kemppainen, Milla-Maija; Isomursu, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kulttuurituottaja joutuu työkseen viemään eteenpäin projekteja, joissa yhdistyy osaamista erittäin laaja-alaisesti, luovasta työstä vaikkapa taloushallintoon. Mukana on henkilöitä hyvin erilaisilla osaamisprofiileilla. ...
  • Tuottajan yrittäjäosaaminen - yrittäjän tuottajaosaaminen 

   Asukas, Jari; Turunen, Henri; Kontturi-Paasikko, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tuottajan työ näyttäytyy kentällä moninaisena ja tuottaja tarvitsee monenlaisia taitoja. Tuottajan nimikkeellä työskentelevät toimivat useimmiten joko julkisen sektorin tai kolmannen sektorin palveluksessa hoitaen palkkaa ...
  • Koulutus ja työnkuva 

   Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Selvitimme kulttuurituottajien koulutuksen ja työnkuvan haasteita kirjallisuusselvityksellä ja haastattelemalla anonyymisti neljää työuransa eri vaiheessa olevaa tapahtuma- tai kulttuurituotannon ammattilaista. Haastateltavat ...
  • Tulevaisuuden osaaja 

   Hiukka, Katariina; Kemppainen, Milla-Maija; Luonua-Ojalehto, Susanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Millaista osaamista kulttuurialan osaajalta tulevaisuudessa vaaditaan? Tulevaisuudessa tärkeimpinä asioina tuottajan työnkuvaan liittyen esille nousi rahoituksen hankinta, verkostoituminen, laaja-alaisen projektinhallinnan ...
  • Neljä näkökulmaa tuottajuuteen 

   Kolanen, Mira; Eronen, Pauliina; Jakku-Hiivala, Toni; Karjalainen, Aki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Neljä ammattilaista kertoo kulttuurituottamisen työnkuvasta, mediatuottamisen tulevaisuudesta, yhteistyöstä alan toimijoiden kesken sekä kuraattorin roolista taiteen ja yleisön välissä. Tuomas Laajoki työskentelee Kemin ...
  • Harjoittelun jaksottaminen konserttiesitykseen valmistautumisessa 

   Zoteev, Ivan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työn tarkoitus on auttaa sekä muusikkoja että alkavia opettajia valmistamaan opiskelijoita konserttiesitykseen. Tämän opinnäytetyön aiheen valinta ei ole sattuma. Haasteet, joita kohdataan esiintymistilanteessa, ovat ...
  • Liimapuupalkkien asennus K-Supermarket Kaijonharjun yläpohjaan 

   Heiskari, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytteen tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kantavian liimapuupalkkien asennus Oulussa Kaijonharjussa sijaitsevalla K-Supermarket työmaalla sekä tutkia liimapuuta rakennusmateriaalina Työn valmistelu alkoi ...
  • Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa 

   Oulun ammattikorkeakoulu; Isomursu, Pekka; Hoppu, Petri; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Julkaisussa selvitetään, mitä kulttuurituottaminen (Pohjois-) Suomessa on tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Mikä on kulttuurituottaja? -luvun alussa pohditaan kulttuurituottajan työnkuvaa, joka tilanteesta riippuen voi ...
  • Mobiilisanelu-sovelluksen pakkausalgoritmin ja tallennusmekanismin parantaminen 

   Ridell, Taneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Medanets Oy:n Mobiilisanelu-sovelluksen pakkausalgoritmin ja tallennusmekanismin parantaminen. Mobiilisanelu-sovellus on erityisesti lääkäreiden ja hoitajien käyttöön kehitetty Windows Phone 8 ...
  • Asiakkaiden kokemuksia ikäihmisten päivätoiminnasta Pudasjärvellä 

   Kehusmaa-Lehtola, Kaija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Tekijä: Kaija Kehusmaa-Lehtola Opinnäytetyön nimi: Asiakkaiden kokemuksia ikäihmisten päivätoiminnasta Pudasjärvellä Työn ohjaajat: Kaija Bakala & ...
  • Rajayrittäjyyden haasteet ja julkiset rahoitusmallit rajayrittäjyyden näkökulmasta Tornio-Haaparanta alueella 

   Alatolonen, Anne-Mari; Nurmi, Marjo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalle. Opinnäytetyöllä oli tarkoitus selvittää pk-yritysten saatavilla olevat julkiset rahoitusmahdollisuudet ja rahoituksen lähteet sekä Suomessa että ...
  • Tapaustutkimus:Osastonhoitaja lähiesimiehenä avoterveydenhuollossa 

   Piltonen, Tanja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Muhoksen kunnan avoterveydenhuollon osastonhoitajan nykyisiä työtehtäviä ja työajan käyttöä eri tehtävissä, kuvata osastonhoitajan käsityksiä työhyvinvoinnista ja johtamisessa ...