Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Isomursu, Pekka; Hoppu, Petri; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Julkaisussa selvitetään, mitä kulttuurituottaminen (Pohjois-) Suomessa on tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Mikä on kulttuurituottaja? -luvun alussa pohditaan kulttuurituottajan työnkuvaa, joka tilanteesta riippuen voi ...
 • Asiakkaiden kokemuksia ikäihmisten päivätoiminnasta Pudasjärvellä 

  Kehusmaa-Lehtola, Kaija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Tekijä: Kaija Kehusmaa-Lehtola Opinnäytetyön nimi: Asiakkaiden kokemuksia ikäihmisten päivätoiminnasta Pudasjärvellä Työn ohjaajat: Kaija Bakala & ...
 • Mobiilisanelu-sovelluksen pakkausalgoritmin ja tallennusmekanismin parantaminen 

  Ridell, Taneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Medanets Oy:n Mobiilisanelu-sovelluksen pakkausalgoritmin ja tallennusmekanismin parantaminen. Mobiilisanelu-sovellus on erityisesti lääkäreiden ja hoitajien käyttöön kehitetty Windows Phone 8 ...
 • Rajayrittäjyyden haasteet ja julkiset rahoitusmallit rajayrittäjyyden näkökulmasta Tornio-Haaparanta alueella 

  Alatolonen, Anne-Mari; Nurmi, Marjo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalle. Opinnäytetyöllä oli tarkoitus selvittää pk-yritysten saatavilla olevat julkiset rahoitusmahdollisuudet ja rahoituksen lähteet sekä Suomessa että ...
 • Tapaustutkimus:Osastonhoitaja lähiesimiehenä avoterveydenhuollossa 

  Piltonen, Tanja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Muhoksen kunnan avoterveydenhuollon osastonhoitajan nykyisiä työtehtäviä ja työajan käyttöä eri tehtävissä, kuvata osastonhoitajan käsityksiä työhyvinvoinnista ja johtamisessa ...
 • Opettajaksi kehittyminen korkeakoulussa opettajankoulutuksen avulla 

  Karjalainen, Asko; Nissilä, Säde-Pirkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus korkeakouluopettajien pedagogisesta kasvusta korkeakoulupedagogisen opettajankoulutuksen kontekstissa tapahtui seurantatutkimuksena neljän tiedonkeruun avulla, kolme kertaa koulutuksen aikana 2007-2011 ja kerran ...
 • 2D-pelin toteutus ja puhelimen liikesensorit Unity-ympäristössä 

  Kopsala, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa oli 5 opintopistettä ja toinen 10. Ensimmäisessä osassa tutustuttiin Unity-ympäristöön aloittelijan näkökulmasta sekä kehitettiin yksinkertainen peli. ...
 • Varaosavaraston tehokkuuden parantaminen 

  Karjalainen, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin Raskone Oy:n Rovaniemen toimipisteen varaosavaraston supistamista liiallisista varaosista. Tavoitteena oli saada poistettua varastosta ylimääräiset käyttämättömät varaosat ja luoda toimintasuunnitelma, ...
 • Developing marketing: Case hair salon Lumo 

  Carp, Rebecca (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Services marketing is a complex combination of different marketing strategies. Marketing something intangible can be challenging because of that nature. Digital era has brought many possibilities to marketing even for small ...
 • Employees’ Viewpoint on Changing Banking Service Needs in Pohjanmaan Osuuspankki 

  Juntto, Reeta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of the thesis is to find out the biggest challenges in the future that the bank needs to be ready for considering customer service. The banking industry is in a turning point due to developing technology, ...
 • Oman elämänsä ohjaaja : Henkilökohtainen dokumenttielokuva tekijän prosessina 

  Ung, Tiia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Viestinnän tutkinto-ohjelma, journalismi Tekijä: Tiia Ung Opinnäytetyön nimi: Oman elämänsä ohjaaja. Henkilökohtainen dokumenttielokuva tekijän prosessina. Työn ohjaaja: Teemu ...
 • International Student Recruitment Marketing in Finnish UAS 

  Khadka, Sameer (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The government of Finland have been allocating huge amount of budget to provide free and quality education for their citizens. Due to non-tuition fee policy, Finland was one of the selective destination for higher education ...
 • Ei-sydänperäistä rintakipua sairastavien profilointia 

  Rauhala, Heidi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sydän-ja verisuonisairaudet kuuluvat Suomessa merkittävimpiin kansansairauksiin. Ne kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat vuosittain miljoonien eurojen kustannukset. Tyypillisemmin kyse on sepelvaltimotaudista, jonka ...
 • MINIPELIN KEHITTÄMINEN LAPSILLE SUUNNATTUUN MOBIILIPELIIN 

  Yrttiaho, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli toteuttaa uusi minipeli työn tilanneen oululaisen BelleGames-mobiilipeliyhtiön kehittämään Kuura in the Snow Globe -nimiseen mobiilipeliin. Minipelin kehitys aloitettiin ...
 • Experiences of foreign degree students about studying and Finland as a place of study 

  Konstantinova, Olga; Virsinger, Patrícia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main purpose of this thesis was to determine how satisfied the international degree students are with their overall study experience in Finland, starting with the admission process. In addition, the aim was to find out ...

Näytä lisää