Uusimmat viitteet

 • Varusteleka Oy:n laadunhallintatoimien kehittäminen 

  Marjamäki, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee vaateteollisuuden laadunhallinnan prosesseja eli niitä käytännön toimintamalleja ja työkaluja, joilla tuotteiden haluttu laatutaso pyritään saavuttamaan. Työn alussa aihetta käsitellään teoreettisesti ...
 • Keittiötyövaatteiden kehitys : Case: Lindström Group 

  Suihkonen, Lea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tutkia Lindström Group yrityksen työvaatteiden kehitysprosessia ja käyttäjälähtöisyyttä. Toimeksiantajayrityksenä toimi Lindström Group, ja tutkin heidän ravintolan keittiöhenkilökunnalle suunnittelemansa ...
 • Toimivien sarjontataulukoiden luominen lastenvaatemerkille Case: Babyidea Oy 

  Neva, Siru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda lastenvaatemerkille toimivat sarjontataulukot, jotka auttavat tulevaisuudessa tuotteiden mitoituksessa siten, että mallistojen mitoitus pysyy yhtenäisenä ja toimivana. Lisäksi opinnäytetyössä ...
 • Vaatesuunnittelijan vastuu ekologisuudesta : Case: VAI-KØ 

  Haapanen, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on vaatetusalan tuotteiden ekologisuus. Näkökulmaksi on valittu suunnittelijan mahdollisuudet vaikuttaa tuotteen ekologisuuteen tuotteen koko elinkaaren ajalta. Vaatetusala on yksi saastuttavimpia ...
 • Kotimaisten lastenvaatteiden imagomarkkinat : analyysi omalle tuotemerkille 

  Möttönen, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, millaisia arvoja kotimaisia lastenvaatemerkkejä suosivilla kuluttajilla on. Työ tehdään omalle perustettavalle yritykselle. Opinnäytetyön tutkimusote on laadullinen. Tutkimusaineisto ...
 • Unisex-malliston käyttäjäkeskeinen suunnittelu : Case: R-Collection 

  Kiesi, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäyte käsittelee käyttäjäkeskeisen unisex-malliston suunnittelua Rockseri Oy:n R-Collection-tuotemerkille. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka sisältää sekä tutkimuksellisen että luovan osuuden. Työn ...
 • Asiakaslähtöisen tuoteprosessin kehittäminen : Case: Nokian Neulomo Oy 

  Rantanen, Jenni-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Nokian Neulomo Oy:n toimeksiantona. Nokian Neulomo Oy on neulosta ja trikoovaatteita valmistava yritys, joka tarjoaa alihankintavalmistusta myös muille alan toimijoille. Tutkimusongelmana oli ...
 • How to Brand and Market a Fashion Label : New lifestyle brand 48 

  Dickson, Tereza (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to understand the first steps when creating a fashion label. It concentrates on tools and theoretical frameworks that are used in branding and marketing when creating a successful and recognisable ...
 • Vaatetusalan verkostoitumisen kehitysidea: Portaali 

  Lähdevirta, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön aiheena on kartoittaa tarve vaatetusalan eri osa-alueiden verkostoitumisen helpottamiseen. Ala on laaja sekä hajanainen, ja sitä pitäisi yhtenäistää. Työssä ehdotetaan, miten netissä toimiva portaali voi ...
 • Eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden merkitys muotibrändin asiakkaalle : Case: Diesel 

  Lustig, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena on selvittää eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden merkitystä muotibrändin asiakkaille. Työn tarkoituksena on tuoda apuväline case-yritykselle ja selvittää, kuinka yrityksen kannattaa muokata toimintaansa ...
 • Mutkattomasti maaliin - miesten vaatteiden tehokas mittataulukko-ohjeistus : Case: Stockmann Own Brands 

  Duncker, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miesten vaatteiden mittataulukoissa käytettäviä mittapisteitä ja niiden tarpeellisuutta. Toimeksiantajayrityksenä oli Stockmann Oyj ja työ tehtiin Stockmann design studioon ...
 • Sosiaalinen media osana brändin lanseerausta : Case: K-Citymarket 

  Merisalu, Aap (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa kartoitetaan sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia viestintäkanavana uuden brändin lanseerauksessa. Työn tavoitteena on antaa yritykselle alustavat työkalut sosiaalisen median hyödyntämiseksi ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma uudelle hoitoalan konseptoidulle työvaatemallistolle 

  Leppälä, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohdittiin keinoja saada uuden konseptoidun työvaatemalliston näkyvyyttä esille sosiaalisen median keinoin. Toimeksiantaja-yrityksenä toimi suomalainen Virtually Oy ja kohteena oli sen uusi hoitajille ...
 • Toiminnallinen metsästyspuku sarkavillasta : Case: gate21 Oy 

  Paananen, Gloria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen tutkimustyö, joka kuvaa suunnittelutyön ja mallikappaleen valmistusprosessia. Työn aiheena oli suunnitella toiminnaltaan muunneltava metsästyspuku sarkavillasta. Työn lähtökohtana oli ...
 • Rentoa mutta ryhdikästä – Markkinointikonsepti kotivaatemallistolle 

  Vähäsarja, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössäni käsittelen markkinointikonseptin luomista suunnittelemalleni kotivaatemallistolle. Työssäni perehdyn tehokkaisiin markkinointikeinoihin ja kohderyhmän kannalta parhaisiin markkinointikanaviin. Toteutan ...

Näytä lisää