Uusimmat viitteet

 • Hyvinvointikartoitus Valjusravintola Sulon tarjoilijoille 

  Anttonen, Jenni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä työhyvinvoinnin edistämisessä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kajaanilaisen Valjusravintola Sulon henkilöstön hyvinvoinnin nykytilaa ...
 • Matkaopas Ouluun matkustaville lapsiperheille 

  Jukuri, Reetta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tuote on matkaopas Ouluun matkustaville lapsiperheille. Op-paassa esitellään Oulun tarjoamat potentiaaliset palvelut ja paikat lapsiperheille. Kohteet on valittu siten, että ne viihdyttävät koko perhettä ja ...
 • Naantalin Kultaranta Resort Oy : lähiruokaa ravintolan ruokalistoille 

  Väänänen, Kaisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Naantalin Kultaranta Resort Oy. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää yritystä hyödyntämään enemmän lähiruo-kaa ravintolansa ruokalistoilla. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin ruokalistojen ...
 • Matkablogi Hollannista 

  Nissinen, Essi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda blogi Hollannista. Blogin tavoitteena oli herättää lukijoissa kiinnostusta matkustaa Alankomaihin sekä antaa tietoa Alankomaissa matkustamisesta ja maan kulttuurista. ...
 • Valmistautumisopas vaellukselle 

  Kurk'oja, Airi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa valmistautumisopas vaellukselle. Oppaan tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa vaelluksen suunnittelemisen avuksi. Opas on rajattu käsittelemään ...
 • Opasblogi Antalyaan 

  Partala, Pinja; Salmela, Jasmin (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli perustaa opasblogi Antalyaan. Blogin tavoitteena oli antaa kattavaa informaatiota Antalyan vetovoimatekijöistä ja tarjonnasta. Blogin kohderyhmä on nuoret omatoimimatkailijat, ...
 • Kainuulainen ruoka lumoaa matkailijan - kainuulaisen ruokakulttuurin nettisivut 

  Kemppainen, Marianne; Pääkkönen, Nina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä matkailijoita kiinnostavat nettisivut kainuulaisesta ruokaperinteestä. Tarkoituksena oli tuottaa sisältöä hankkeen nettisivuille. Nettisivujen kohderyhmänä ovat ...
 • Projektipäällikön käsikirja – RESTO-tietotaitokilpailu 

  Partanen, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Arene ry:n MARATA -kehittämistyöryhmä. Toiminnallisen opinnäytetyön produkti oli Projektipäällikön käsikirja RESTO-tietotaitokilpailun järjestämiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Seikkailukasvatusleiri hyvinvointimatkailutuotteena 

  Autere, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän luontomatkailun kenttään sijoittuvan toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, tuoko seikkailukasvatuksen metodeihin perustuvan sisällön lisääminen luontomatkailuun hyvinvointiarvoja ja voidaanko ...
 • Marketing prerequisites of rural Azerbaijan's traditional handicrafts through purchasing process 

  Viirelä, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study was carried out as a part of Development of Sustainable Tourism and Support of Local Handicrafts in the Rural Azerbaijan project. During research execution the capital city Baku and one of the target regions ...
 • Nordic Hiking World Championships 

  Juntunen, Hannu; Karppinen, Pasi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Suomen Erävaelluskilta ry:lle tulevaa Erävaelluksen MM – Nordic Hiking World Championships kilpailua varten uudet säännöt kummallakin tapahtuman virallisella ...
 • Hailuodon retkeilyalueen kartoittaminen 

  Leppänoro, Tatu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö pääkohdiltaan koostuu Hailuodon retkeilyalueen kehityssuunnitelmasta ja sen pohjalta tehdyistä reittikorteista. Työn tarkoituksena oli selvittää Hailuodon 2016 kesäkauden aikaisten retkeilypuitteiden nykykunto ...
 • Wildlife Kartoitus : katsaus nykytilaan ja alan alueelliseen vaikuttavuuteen 

  Seppänen, Jonna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on kartoittaa Wildlife-yritysten nykytilanne Suomessa sekä tutkia alan aluetaloudellisia vaikutuksia Kuhmo-Suomussalmi alueella, koko Suomen alueella sekä jollain vertailualueella. Työ on suoritettu ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Scandic Oulun aamiaisesta 

  Maarala, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on asiakastyytyväisyystutkimus koskien Scandic Oulu -hotellin aamiaista. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Scandic Oulu. Työn tarkoituksena on selvittää, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat aamiaiseen ja ...
 • Harrastuksesta elinkeinoksi : Metsästysmatkailupaketin tuotteistaminen 

  Tapio, Maiju (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli metsästysmatkailupaketin tuotteis-taminen Northern Ventures Avoimelle yhtiölle. Suunniteltu metsästysmatkailupaketti on koko-naisvaltainen ja se sisältää kaiken ...

Näytä lisää