Uusimmat viitteet

 • Grunge : - Käsikirjoituksena ja maailmankuvana 

  Mattila, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on monimuototyö ja koostuu kahdesta osasta: taideteoksesta ja tutkielman muotoisesta raportista. Taiteellinen työ on muodoltaan näytelmä ja käsikirjoitus nimeltään Grunge. Olen kirjoittanut sen ajatellen ...
 • Tanssin voimaannuttava vaikutus : Kehotietoisuus luovan tanssin yhteydessä 

  Englund, Jan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on fenomenologinen tutkimus luovasta tanssista ja luovan tanssin harrastamisen vaikutuksista. Tutkimuksessa on käytetty lähteenä kirjoittajan omia kokemuksia, tanssijoiden ja tanssinopettajien haastatteluja ...
 • Järjestys-kaaos ja teatterin tekeminen : kokemuksia ja näkemyksiä teatterin tekemisestä 

  Maijala, Juhani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii järjestyksen ja kaaoksen vaikutusta teatterin tekemiseen. Tutkimuksen polttopiste on teatterin ymmärtämisessä järjestys-kaaos käsiteparin kautta. Opinnäytetyön keskeisin lähdekirja on Theatre of ...
 • Merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia esittävän taiteen työkentältä : Onko esittävä taide merkityksellistä? 

  Karppanen, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee tekijänsä kokemuksia merkityksettömyydestä ja merkityksellisyydestä esittävän taiteen työkentällä. Esittävän taiteen työkenttä on moninainen ja varsinkin teatteri-ilmaisun ohjaaja voi ...
 • Itsensä ohjaamisesta : Kohti omaa osaamista 

  Luukkala, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii tilannetta, jossa ohjaaja joutuu ohjaamaan itseään. Kiinteistövälittäjä vastoin tahtoaan -esityksen työvaiheita kuvataan simultaanisena taiteellisena prosessina, jossa esitystila, lavastus sekä ...
 • Ohjaaja avittaa luovuuteen : Nykyohjaajan keinot näyttelijän harjoitusolosuhteiden luomiseksi 

  Rintanen, Tytti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii nykyohjaajien käytössä olevia keinoja näyttelijän luovuutta tukevien harjoitusolosuhteiden luomiseksi. Ammattiohjaajan työ voidaan jakaa raa’asti kahteen johtamisalueeseen: taiteelliseen johtajuuteen ...
 • Kohti Kokonaista : Henkilökohtaisuus teatteriesityksen rakentamisen välineenä 

  Hagman, Tea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilökohtaisuutta teatteriesityksen rakentamisen välineenä. Se tutkii, miten henkilökohtainen näkökulma toimii taiteellisen työn lähtökohtana ja työtapana. Opinnäytetyö kysyy, miltä ...
 • Teatteri on lihastunnon taidetta : Ohjaajan tärkein työväline on ruumis 

  Lund, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kirjoittajan henkilökohtainen tutkimusmatka ruumiillisuuteen ohjaajan näkökulmasta. Se tutkii ohjaajan, näyttelijän sekä katsojan olemassaoloa teatterissa kokemuksellisena ilmiönä, jonka vastuu ja valta ...
 • Esitykseen uponneena : Immersiivisten esitysten keskeisiä piirteitä 

  Hilke, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö esittelee immersiivisten esitysten ominaispiirteitä ja aiheeseen keskeisesti liittyvää terminologiaa. Työn tarkoitus on luoda lukijalle selkeä ja jäsennelty kuva siitä, mitä immersiivisillä esityksillä ...
 • Äänitysstudion rakentaminen : Kohti ammattimaisempaa äänitysstudiota 

  Laitinen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee ammattimaisen äänitysstudion rakentamista. Tarkoituksena on korvata Toni Laitisen työtiloissa nykyinen projektistudio ammattimaisemmalla äänitysstudiolla. Studiotilat koostuvat isosta soittotilasta, ...
 • Draamainterventioilla tulevaisuuksiin 

  Myllyoja, Jouko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä draamainterventioiden mahdollisuuksista osana i) ennakointia/tulevaisuuden tutkimusta, sekä ii) laadullista tutkimusta. Ensimmäisellä osa-alueella hahmotellaan erityisesti ...
 • Nauru menetelmänä : Leikinomaisen työskentelyn mahdollisuudet 

  Kuikka, Pihla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nauru on käytöksemme monipuolinen ilmiö. Nauru on leikin ääni ja luonnollinen osa jokapäiväistä kommunikointiamme. Naurulla on paljon voimaa tehdä niin hyvää kuin pahaakin. Tämä opinnäytetyö keskittyy naurun ...
 • Voimaantumisen dramturgia : Sankarin matka häpeästä valoon 

  Holopainen, Nadja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite on reflektoida teatteri-ilmaisun ohjaajan työskentelyä yhden taideprosessin aikana ja sen jälkeen sekä tarkastella ryhmäläisten ja ohjaajan voimaantumisen kokemusta. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toteutti ...
 • Eräästä loppuunpalamisesta selviäminen 

  Lönn, Meri-Tuuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan loppuunpalamista. Aihetta lähestytään kirjoittajan kokemuksesta käsin, peilaten sitä alan kirjallisuuteen sekä kirjoittajan kanssa samassa elämänvaiheessa olevien ihmisten haastatteluihin. ...
 • Teatterivierailun ja kiertue-esityksen tekninen suunnittelu pienen ja keskisuuren teatterin näkökulmasta 

  Pukero, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee pienten ja keskisuurten teattereiden kiertue- ja vierailutoimintaa. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda ohjeita ja yleisiä linjoja pienten ja keskisuurten teattereiden vierailu- ja kiertuetoimintaan ...

Näytä lisää