Uusimmat viitteet

 • Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhdessä : Palaute- ja reklamaatioprosessi osana asiakaskokemuksen johtamista 

  Laine, Hannu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli luoda Elenialle konsernitasolla systemaattinen ja yhtenäinen prosessi palautteiden sekä reklamaatioiden käsittelyyn. Prosessikehityksellä tavoitellaan tehokkaampaa ja tasalaatuisempaa asiakkaan ...
 • HTML5-Retropelinkehitys Construct 2 - sovelluksella 

  Mattila, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä Construct 2 toimivuutta HTML5-retropelien kehityksessä. Opinnäytetyö selvittää HTML5- merkkikielen perusteet pelintekijän näkökulmasta. Lisäksi opinnäytetyö käy läpi erilaisia ...
 • Robotiikka terveydenhuollossa : Katsaus robotiikan käyttöön Suomessa ja maailmalla 

  Harsu, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologia kehittyy koko ajan ja erilaisiin käyttötarkoituksiin suunniteltuja robotteja myydään jo tavallisille kuluttajille. Kirurgiarobotit ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia kirurgiaan ja nopeuttaneet toipumisaikaa ...
 • Mobiilisovelluksen toteutus verkkokauppapalveluun : Vilkas Mobile 

  Maliniemi, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa mobiilisovellus toimeksiantajalle, Vilkas Group Oy:lle. Vilkas on vuonna 1995 perustettu kotimainen verkkokaupankäynnin palveluntarjoaja. Mobiilisovellus rakennettiin käyttäen ...
 • Kehittyneet kyberuhat ja niiden valvonta : Microsoft Advanced Threat Analytics 

  Lylyoja, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelykoulutuksen WPK-verkolle, joka on tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ja opettajien ylläpitämä ja kehittämä harjoitus- ja laboratorioverkko. Kirjoittaja ...
 • 3D-sisällön tuottaminen VR-peliin 

  Laurila, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on 3D-grafiikan tuotantoprosessi VR-peliä varten. Prosessin kuvaus käsittää 3D-grafiikan tuottamisen konseptitasolta aina valmiiksi kokonaisuudeksi asti. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli peli- ...
 • 3D-pelimoottorin toteutus : Case: Project Cactus 

  Jokinen, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toteutustapana oli yhdistelmä case-henkisestä tapaustutkimuksesta ja kokeellisesta ohjelmistokehityksestä. Työn tilaajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn pelituotannon koulutusohjelma ...
 • Laboratorioverkon tietoturvan kehittäminen 

  Viirto, Milko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Nokia Networksin laboratorioverkon tietoturvaa kryptologisia salausmenetelmiä hyödyntäen, hallita kytkimien ja reitittimien käyttäjien oikeuksia tunnistuspalveluilla sekä ...
 • Terveydenhuollon tietojärjestelmän koulutusmuotojen ja asiakaskunnan koulutustarpeiden kartoittaminen 

  Heinilä, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erilaisten koulutusmuotojen käytettävyyttä. Tämän lisäksi kartoitettiin potilastietojärjestelmää käyttävien asiakkaiden näkemyksiä siitä, miten kattavaksi he kokevat saamansa ...
 • Tiedonhakulogiikan toteuttaminen selainpohjaiseen sovellukseen : Case: Ei huano -generaattori 

  Ojala, Tuukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteessä dokumentoidaan niitä suunnitteluvaiheita, toimintamalleja ja haasteita, joita ilmeni toteutettaessa tiedonhakulogiikkaa sovellukseen, joka toimii kokonaisuudessaan käyttäjän selaimessa. Sovellus ei hyödynnä ...
 • Liferay-teemaprojektien virtaviivaistaminen 

  Suominen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tarkoituksena on tutkia, millä ohjelmistotuotannon keinoilla voidaan nopeuttaa ja yhdenmukaistaa Liferay 6.2 CE -portaalin teema-pluginien tuottamista asiakasprojekteihin. Teema-pluginit vastaavat portaaliympäristön ...
 • Implementing Automated Log Based Alerts in a Patient Information System 

  Virtanen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of this thesis was to implement a real-time log based situational awareness and alert system to a patient information system. To achieve real-time awareness in the system, the pre-existing solution was modified ...
 • Intranetin siirtotyö ja O365-palveluiden kehittäminen SASKY koulutuskuntayhtymässä 

  Lanteri, Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on dokumentoida SharePoint on-premises siirtoa Office 365 -palveluun ja siirtotyötä osana laajempaa palveluiden käyttöönottoa SASKY koulutuskuntayhtymässä. Työn tavoitteena oli kehittää ...
 • Sisällöntuotantotyökalun valinta yhdistyksen WordPress-pohjaiselle sivustolle 

  Huotari, Noora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry - on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien edistämiseksi. Yhdistys antoi ...
 • Microsoft Azure : Virtuaalikoneet 

  Moisio, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Microsoft Azure on Microsoftin luoma pilvipalvelualusta, joka on tarkoitettu sovellusten ja palveluiden rakentamiseen ja hallitsemiseen. Tämä opinnäytetyö keskittyy pääasiassa Azuren virtuaalikoneisiin. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää