Uusimmat viitteet

 • Jokainen nuotti on tärkeä : katsaus minimalismiin ja tyylisuunnan esiintymiseen virolaisessa taidemusiikissa 

  Salokangas, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee minimalismia musiikissa yleisesti ja sen ilmenemistä virolaisessa 1900-luvun lopun klassisessa musiikissa. Tavoitteenani on ollut luoda mahdollisimman kattava ja helposti lähestyttävä yleiskatsaus ...
 • Virolaisten säveltäjien teoksia konserttikanteleella : konserttikanteleelle sovittaminen 

  Ishii, Sakiko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö koostuu virolaisen musiikin konsertista ja konserttiin liittyvästä kirjallisesta osuudesta. Konsertti nimi oli Viron säveltäjien teoksia kanteleella, Arvo Pärtin ja Lepo Sumeran musiikkia. Konsertti ...
 • Tutustuminen elektroakustiseen musiikkiin 

  Linnovaara, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee elektroakustisen musiikin historiaa Keski-Euroopassa. Kiinnostuin aiheesta, kun opiskelin saksofoninsoittoa vuosien 2013–2015 aikana Saint-Maur-des-Fossés’n konservatoriossa Pariisissa. ...
 • Sibelius-matinea : konsertti musiikkiteatterin keinoin 

  Lukács, Dóra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla musiikkiteatteriesityksen luomista klassisesta konsertista. Opinnäytetyöni taiteellinen osio esitettiin 3.7.2016 Hämeenlinnassa Sibeliuksen syntymäkodissa. Esiinnyimme kvartetilla, ...
 • Äänittäminen musiikinohjaajan työvälineenä 

  Sihvonen, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan äänittämiseen musiikinohjaajan koulutuksen näkökulmasta. Musiikinohjaajan koulutus ja työnkuva antavat monipuolisesti mahdollisuuksia musiikinopettamisen luovaan suunnitteluun ja toteutukseen. ...
 • Kuka soittaa? : Välittömän kokemisen ja sen ilmaisemisen tutkimista vapaan improvisaation kautta 

  Alakärppä, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on prosessityyppinen työ, jossa tutkitaan välitöntä kokemusta ja sen välitöntä ilmaisemista vapaan improvisaation kautta. Aineistona toimii minun ja tanssijan äänen ja liikkeen improvisaatiosessiot ...
 • Marianpäivän konsertti Viinikan kirkossa 13.03.2016 ja katsaus pneumaattisen urun rakenteeseen 

  Anttikoski, Helga (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua urkujen rakenteeseen ja etenkin pneumaattisten urkujen rakenteeseen konsertin ja kirjallisen työn avulla. Opinnäytetyökonsertti pidettiin yhdessä viulistin ja laulajan kanssa. ...
 • Numeroista nuoteiksi : Basso continuon realisointi uruille nykyurkurin näkökulmasta 

  Nousiainen, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työni käsittelee basso continuo-osuuden realisointia uruille. Kirjallisessa työssäni keskityn basso continuoon ilmiönä sekä taiteellista opinnäytettäni varten kirjoittamiini continuo-realisoiteihin. Taiteellinen opinnäytteeni ...
 • Moniääninen tallenne baritonitorvella 

  Sydänmetsä, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella moniäänisen tallenteen tekemistä yhden ihmisen projektina. Tutkittavia kohteita olivat teoksilta odotettavat tai vaadittavat asiat, käytettävät työvälineet ja menetelmät sekä ...
 • Transkriptioita harmonikalle romantiikan ajan urku- ja pianoteoksista 

  Raukola, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee transkriptioiden tekemistä harmonikalle romantiikan ajan urku- ja pianoteoksista. Harmonikalla soitetaan paljon transkriptioita, sillä se on nykymuotoisena soittimena melko nuori. Barokin ja klassismin ...
 • Laulajan muisti ja tulkinta 

  Ahlqvist, Meerika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Käsittelen tässä kirjallisessa kokeellisessa opinnäytetyössäni musiikkiteatterin koe-esiintymiseen eli auditointiin valmistautumista. Valmistautumisessa hyödynnän efektejä sekä mielikuvia teknisen osaamisen vahvistamiseksi. ...
 • Huilusta harmonikkaan : Soitinopin oppimateriaali musiikin perusteita varten 

  Käyhty, Milla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osasta ja soitinopin oppimateriaalista. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa uutta oppimateriaalia musiikin perusteita varten. Koska soitinoppi integroidaan yhä useammin musiikin ...
 • Sovitus, soitinnus vai jotain muuta? : sovitusluvan hakeminen suomalaiseen, luvanvaraiseen klassiseen musiikkiin 

  Eskelinen, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli laadullinen selvitys, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa tekijänoikeudesta liittyen kappaleiden muunteluun ja selvittää oikeudenomistajien asenteita luvanvaraisen, suomalaisen, klassisen musiikin ...
 • Ranskalainen uusklassismi ja musiikillinen huumori 

  Koekoek, Jasper (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyöraportti liittyy 9.11.2016 pidettyyn opinnäytekonserttiin, jonka nimenä oli “Onnelliset vuodet”. Työssä käsitellään musiikillista huumoria maailmansotien välisen ajan ranskalaisen uusklassismin ...
 • "Rauhan annan teille" : Pauliina Isomäen sävellyskonsertti 

  Likitalo-Goesch, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli kanttorin ammatillisen kokemuksen kartuttaminen konserttiprojektin kautta. Pääsiäisaikaan liittyvä Kaarinan seurakunnan yhteisvastuukonsertti toteutettiin Pauliina Isomäen sävellyskonserttina, ...

Näytä lisää