Uusimmat viitteet

 • Kesätyöntekijöiden massarekrytointi Pirkanmaan Osuuskaupassa 

  Metsäkylä, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Pirkanmaan Osuuskaupalle uudenlaisen kesätyöntekijöiden rekrytointimenetelmän tuottamaa lisäarvoa osuuskaupalle ja sen esimiehille. Erityisesti haluttiin saada selville, miten osuuskaupan ...
 • Palkanlaskennan vuosikello 

  Jaakkola, Marjaana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda vuosikello palkanlaskennan toistuvista vuosirutiineista tilitoimiston palkanlaskijoille. Opinnäytetyön tavoitteena oli selventää palkanlaskennan vuoden kokonaiskuvaa ja toimia apuna ...
 • Instagram-tilin seuraajaprofilointi ja vertailukehittäminen 

  Uski, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisella medialla on paljon valtaa nykyisessä mediaympäristössä. Yritykset ja järjestöt liittyvät ahkerasti erilaisiin sosiaalisen median palveluihin. Tuotettaessa sisältöä sosiaaliseen mediaan on tärkeää tuntea ...
 • Haasteelliset edunvalvojan määräämistilanteet maistraatin näkökulmasta : Vaikutukset ja estettävyys 

  Varis, Jasmin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä haastavia tilanteita edunvalvojan määräämisen yhteydessä ilmenee ja mitä vaikutuksia haastavilla edunvalvontatapauksilla on maistraatin toimivallan rajoissa tapahtuvan ...
 • Verkkokirjakaupan markkinointiviestintäkanavien hintavertailu 

  Kivelä, Emmiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kristillinenkirjakauppa.fi -verkkokaupan markkinointia. Tarkoituksena oli koota eri markkinointiviestintäkanavia, joiden avulla verkkokauppa voi tavoittaa potentiaaliset ...
 • Arvosijoittaminen Helsingin pörssissä 

  Iloranta, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä verrataan arvo-osakkeiden tuottoa kasvuosakkeisiin. Arvo-osakkeet ovat aliarvostettuja osakkeita, jotka määritellään osakkeen hintasuhteessa tulokseen ja omaan pääomaan sekä osingon suhdetta osakkeen hintaan. ...
 • Työnantajan oikeudellinen vastuu työturvallisuuskysymyksissä 

  Lehtimäki, Sirpa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa tapahtuu vuosittain yli 120 000 työtapaturmaa. Työtapaturmaksi on määritelty äkillinen, odottamaton, ulkoisten tekijöiden aiheuttaman ja työntekijän loukkaantumiseen johtanut tapahtuma työssä. Työtapaturmien ...
 • Vieraskielisen vastaajan oikeusturvan toteutuminen rikosasian kirjallisessa menettelyssä 

  Simola, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallinen menettely on rikosprosessi, jossa ei järjestetä lainkaan suullista pääkäsittelyä. Menettelyn tarkoituksena on alusta asti ollut nopeuttaa tuomioistuinkäsittelyä sekä säästää kustannuksissa. Menettelyssä asia ...
 • Perunkirjoituspalvelu osana asianajotoimintaa : tietopaketti palvelun henkilöstölle 

  Kallioniemi, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön taustalla oli asianajotoimisto, joka haluaa tehostaa perunkirjoitustoimeksiantojen hoitamista perustamalla osaksi asianajotoimintaansa perunkirjoituspalvelun. Palvelun tavoitteena on muun muassa selkeyttää ...
 • Kehitysvammaisen henkilön oikeusasema palveluiden kilpailuttamisessa 

  Strömberg, Jutta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat Suomessa hankintalainsäädännön piiriin. Hankintalain mukaan kuntien viranomaisten on kilpailutettava hankintansa laissa määritellyllä tavalla. Useat vammaisjärjestöt ja muut alan ...
 • Vapaaehtoistyön johtaminen : Motivointi ja palkitseminen 

  Pansio, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella vapaaehtoistyön motivointia ja palkitsemista johtamisen näkökulmasta. Työn teoreettisessa viitekehyksessä määritellään mitä vapaaehtoistyö oikeastaan on, millaiset polut sekä ...
 • Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen myynnin näkökulmasta 

  Rantakangas, Enni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on PK-yrityksen asiakkuuksien hallinnan kehittäminen myynnin näkökulmasta. Opinnäytetyö käsittelee valitun yrityksen asiakkuuksien hallinnan nykytilannetta, sekä antaa ohjeita kuinka asiakkuuksien ...
 • Itsemääräämisoikeuden toteutuminen yleisessä edunvalvonnassa 

  Leino, Mirka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Itsemääräämisoikeus tarkoittaa kelpoisuuttamme määrätä omista asioistamme ja määrittää suhdettamme yhteiskuntaan sekä omaan itseemme. Itsemääräävä yksilö tekee oikeustoimia omissa nimissään ja informoituja päätöksiä saamiensa ...
 • International collaboration project : applying for Erasmus+ grant 

  Grip, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to research the process of applying for Erasmus+ grant for an international collaboration project. The topic arose from a true need, when Tampere University of Applied Sciences was planning to ...
 • Liiketoimintasuunnitelma aloittavalle toimintaterapiayritykselle 

  Harhala, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimintaterapeutin mahdollisuutta työllistää itsensä omalla lasten toimintaterapiaan erikoistuneella yrityksellä tulevaisuudessa.Tarkoituksena oli tehdä liiketoimintasuunnitelma ...

Näytä lisää