Uusimmat viitteet

 • Etsi Otto -Android-sovellus 

  Vehmas, Marko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kuvataan sovelluskehitysprosessi, jonka tavoitteena oli luoda sovellus Android-käyttöjärjestelmälle Java-ohjelmointikielellä käyttäen Android Studio -kehitysympäristöä. Työssä käytetään hyväksi mm. tietojen lukemista ...
 • Shortest path bridging (SPB) (802.1aq) : Mac-in-Mac (802.1ah) 

  Ilomäki, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esitellä Shortest Path Bridging (SPB) (802.1aq) tietoliikennetekniikkaa ja erityisesti SPB:n mac-in-mac tekniikkaan pohjautuvaa SPB-M vaihtoehtoa. Tavoitteena on tuottaa tietoliikenneverkkojen ...
 • HTML5:n uudet ominaisuudet. [WebGL (Three.js), Web Storage, Geolocation, Drag and Drop, Canvas] : 3D demo-peli Sokkelo 

  Patchine, Semjon (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  3D-grafiikka ja virtuaalinen todellisuus ovat olleet yhdessä yksi eniten tie-tokoneiden kehitystä eteenpäin vievistä voimista. Tänä päivänä netin si-vustoilla on oltava MultiMedian käyttöä (kuvaa, ääntä, videota ja ...
 • 360-videotekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa 

  Laitinen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  360-videotekniikka on jatkuvasti kehittyvä tekniikka, joka tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana massiivisesti laitteiston kehittymisen sekä hintojen laskun myötä. 360-videoissa tulee olemaan omat rajoituksensa, mutta ...
 • Sisällönhallintajärjestelmä infonäytöille 

  Kari, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa infonäytön sisällönhallintajärjestelmän toteutuksen työprosessi ja se, mitä infonäytöllä ja sisällönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan. Käyn myös läpi sitä, missä infonäyttöjä ...
 • Talosuunnitteluohjelman käyttöliittymä 

  Nurminen, Nicholas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritys tarvitsi selaimeen sijoitettavan ohjelman, jolla asiakas pystyisi suunnittelemaan helposti omiin tarpeisiinsa soveltuvan piharakennuksen erilaisista elementtiosista. Tästä suunnitelmasta asiakkaan oli tarkoitus ...
 • Pelisuunnittelu ja -kehitys : Portfolio 

  Viksten, Ida (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mahdollisimman monia eri lähteitä ja mielipiteitä, ja luoda kattava tietokone- ja konsolipelejä, pelisuunnittelua ja pelikehitystä käsittelevä laaja kokonaisuus. Työn toteutuksen ...
 • Pelimoottori VR -sovelluksen alustana 

  Toivola, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tehdä selvitys virtuaalitodellisuudesta ja pelimoottoreista, jotka tukevat virtuaalitodellisuutta. Samalla tutustuttiin eri virtuaalitodellisuuslaitteistoihin. Käytännön osuuden tavoitteena oli tuottaa ...
 • Kodin automaatio 

  Sintonen, Simo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kodin automaatiojärjestelmän pystyttäminen, käyttöönotto, järjestelmäkuvauksen luominen ja järjestelmän tuovan hyödyn arviointi lämmityksen energiankulutuksen näkökulmasta hyvinkääläiselle ...
 • Data layer 

  Rekola, Olli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Customer Experience Digital Data Layerin hyödyntämismahdollisuuksia. Opinnäytetyö tehtiin Alma Mediapartnersille, ja asiaa tutkittiin Etuovi.com-sivun tarpeisiin, joka on yksi yrityksen ...
 • Käyttöliittymän suunnittelu : Tablettitietokoneen hyödyntäminen työmaalla 

  Mäkinen, Eetu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli käyttöliittymän suunnittelu työmailla käytettäviin mobiililaitteisiin. Mobiililaitteiksi rajattiin tablettitietokoneet, joiden käyttöjärjestelmänä on iOS ja Android, niiden käyttökelpoisuuden ...
 • IoT-laitteen data yhdyskäytävän kautta pilvipalveluun 

  Lehtinen, Riku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli selventää Hämeen Ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikölle kuinka saada Bluetooth Low Energy -laitteen keräämä data Internetiin yhdyskäytävän avulla. Pyrin saamaan yhdyskäytävänä ...
 • Proseduraalinen luolastogeneraattori 

  Koskenranta, Anssi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin proseduraaliseen generoimiseen pelien kenttien luomisen näkökulmasta ja tutkittiin eri pelimoottoreiden ominaisuuksia sekä eroavaisuuksia projektiosuuden toteuttamista varten. Projektiosuudessa ...
 • Web-sovelluskehitys Vibe.d-alustalla 

  Lehtimäki, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luodaan katsaus D-ohjelmointikieleen ja web-sovelluksissa käytettäviin tekniikoihin. Lukijalle esitellään Vibe.d-kirjasto ja Diet-mallit. Lisäksi tutustutaan kilpaileviin web-sovelluskehyksiin ja ...
 • Videomarkkinoinnin merkitys ja markkinointivideon toteutus 

  Sorjonen, Jyrki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee videon merkitystä yrityksen markkinoinnissa, sekä videomarkkinoinnin toteuttamista käytännön tasolla. Raportissa käyn läpi laajasti tutkimuksia ja raportteja videomarkkinoinnin tärkeydestä ja ...

Näytä lisää