Uusimmat viitteet

 • Lely Qwes HR-LD -aktiivisuusmittaus apuna kiiman seurannassa 

  Suppola, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Lely Qwes HR-LD – aktiivisuusmittausjärjestelmän hyödynnettävyydestä karjan kiimanseurannassa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi NHKdairy Oy. NHKdairy Oy vastaa Lelyn ...
 • Laatusonni-kehitysohjelman asiakastyytyväisyys 

  Vuorenpää, Anne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan 86 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa. Suomalaisen naudanlihantuotannon omavaraisuusaste on vain 80 %, minkä takia tulisi etsiä keinoja, joilla kotimaista naudanlihantuotantoa voisi ...
 • Lineaarinen profilointi lämminveriratsujen rakennearvostelussa 

  Gröhn, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella lineaarisen profiloinnin tuottamia tuloksia vuosilta 2015-2016. Aineisto saatiin Suomen Hippos ry:ltä, joka toimi tämän työn toimeksiantajana. Tulokset talletettiin ...
 • Puna-apilasäilörehun vaikutus maidontuotantoon 

  Korjus, Milja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puna-apila on nurmipalkokasvi, jonka typensidontakyvyn ansiosta on mahdollista saada säästöä alati kasvavissa ostolannoitekustannuksissa. Lisäksi se omaa hyvän esikasviarvon. Viljely tapahtuu seoksissa yleensä heinäkasvien ...
 • Valkuaisomavaraisuuden nostaminen Mikkolan tilalla 

  Mikkola, Eero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää Mikkolan tilalle sopivia keinoja ja kasveja nostaa tilan valkuaisomavaraisuutta. Tilan valkuaisomavaraisuudessa on monia keinoja lisätä valkuaiskasvien viljelyä. Työn toimeksiantajana ...
 • Ilmasta näkee paremmin - Multikopterit apuna peltoviljelyn kehittämisessä 

  Susi, Riikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia multikoptereiden käytön yleisyyttä peltoviljelyn kehittämisen välineenä suomalaisilla kasvinviljelytiloilla, tietotasoa multikoptereista sekä ajatuksia alan tulevaisuuden näkymistä. Työn ...
 • Kotoisten valkuaisrehujen käytön vertailua lypsylehmien ruokinnassa 

  Valkama, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa tietoa kotoisten valkuaiskasvien käytöstä lypsylehmien ruokinnassa ja siten osaltaan edistää Suomen valkuaisomavaraisuutta. Tarkoituksena oli myös tarkastella valkuaisruokinnan ...
 • Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön maatilalla : Case: Riihilahden tila 

  Joutsimatka, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheen sain Riihilahden tilalta, kun maatila osallistui vuonna 2016 aurinkosähkön yhteishankintaan. Yhteishanke sai minut kiinnostumaan aurinkosähköntuotannosta, ja päätin että teen siitä opinnäytetyöni. ...
 • Kissojen ravitsemukselliset tarpeet ja raakaruokinta 

  Koskela, Katariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kissan ravitsemuksellisia tarpeita, pohtia raakaruokinnan sopivuutta kissoille ja selvittää tarvetta kissan raakaruokintasovellukselle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii ...
 • Lypsylehmien ruokinnan vertailu Nummiston tilalla 

  Nummila, Jere (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla kohdetilan ruokintaa eri rehuilla optimaalisen ja kustannustehokkaan ruokinnan löytämiseksi. Työssä keskitytään kaupallisten valkuaisrehujen kustannuksiin ja niistä saataviin ...
 • Ratsastuksenohjauspalvelu muutoksessa 

  Tevali, Marita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutkii miten personal trainer -ammatin tietotaitoa voisi synk-ronoida ratsastuksen ohjaukseen. Olen toiminut kymmenen vuotta yrittäjänä hevosalalla ratsastuksenohjaajana. Tässä ajassa ratsastuksenopetus on ...
 • Nuorten maatalousyrittäjien työhyvinvointi Hämeen alueella 

  Haapala, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nykyisten nuorten maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin taso Hämeen alueella. Työn toimeksiantajana oli Maataloustuottajain keskusliitto (MTK Häme ry), ja tutkimus tehtiin ...
 • Hevosalan koulutustarjonta Suomessa 

  Tammisaari, Milla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaista hevosalan koulutusta Suomessa on tarjolla. Opinnäytetyö kokoaa yhteen niin virallisen tutkintotavoitteellisen koulutuksen kuin ammatillisen lisäkoulutuksenkin ...
 • Nautatilojen odotukset tulevaisuuden rahtijauhatuksesta 

  Kivistö, Raisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa rahtimylläyksen yleisyyttä nautakarjatiloilla sekä selvittää näiden tilojen asiakastyytyväisyyttä ja tulevaisuuden odotuksia. Työn toimeksiantajana toimi Hankkija Oy. Selvityksessä ...
 • Lannan käytön tehostaminen yhteistyöllä 

  Torkkeli, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tilojen välinen yhteistyö ja lannan tehokas ja ympäristöä säästävä käyttö on korostunut vuosien varrella. Lannan levitys on keskittynyt kotieläintilojen läheisyyteen. Lantayhteistyön lisääminen auttaa edistämään lannan ...

Näytä lisää