Uusimmat viitteet

 • Yhdistetyn bioetanoli- ja biokaasutuotantoprosessin rejektien hallinta ja hyötykäyttö 

  Sippola, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajana oli St1 Biofuels Oy, joka on suomalaisen St1 energiayhtiön omistama tytäryhtiö. St1 Biofuels tuottaa bioetanolia liikennekäyttöön RE85-polttoaineeksi ja bensiinin sekoitteeksi. Työ toteutettiin ...
 • Laboratorion referenssimateriaalin valmistus ja käyttöönotto 

  Mäkelä, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä valmistettiin ja otettiin käyttöön referenssimateriaali käytettäväksi akkreditoitujen liukoisuustestien laadunvalvonnassa. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Materiaalien ...
 • Olkibiosuodin maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämisessä ja ravinnekierron tehostamisessa 

  Lohela, Piritta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää olkibiosuodinkäsittelyn vaikutusta ojaveden ravinnepitoisuuksiin sekä oljen toimivuutta suodinkäytössä. Työ oli osa Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön -hanketta (Ravinneresurssi). ...
 • Biokaasulaitoksen sijainnin optimointi paikkatietoanalyysin avulla 

  Parkkila, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään optimisijaintia maaseudun raaka-aineita käyttävälle biokaasulaitokselle. Opinnäytetyö suoritettiin paikkatietoanalyysinä, joka rajattiin koskemaan Jyväskylän eteläpuoleista ...
 • FSSC 22000 ELINTARVIKETURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN EDELLYTYKSET JA TOTEUTUS PIENELLE ELINTARVIKEYRITYKSELLE 

  Roukala, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  FSSC 22000 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on standardi, jonka pohjana on vuonna 2005 julkaistu ISO 22000 -standardi. ISO 22000 -standardia täydennettiin teknisellä lisäosalla TS 22002-1:2009 ja FSSC ...
 • Rasvoittuvuuserot eri lammasroduilla 

  Knuuttila, Maija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajana oli kymenlaaksolainen pienteurastamo, joka käsit-telee pääasiassa lampaita. Työn tarkoituksena oli verrata rasvoittuvuuseroja eri rotujen välillä. Toimeksiantajaa kiinnosti rasvoittuneisuus, koska ...
 • Jätepuun EoW-menettely teollisuuslaitoksen raaka-aineen käsittelyssä 

  Pekki, Liisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jätepuuta syntyy arviolta 3–5 milj. t/a metsä-, puunjalostus-, pakkaus- ja rakennusteollisuuden toiminnan yhteydessä. Jätepuun vuosittaista kokonaismäärää on hankala arvioida. Osa jätepuuvirroista luokitellaan jätteen ...
 • Lihan luontainen mureuttaminen 

  Virtanen, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pastöroimattoman soijakastikkeen mureuttavaa vaikutusta suikaloidussa lihatuotteessa. Työn tavoitteena oli selvittää, saadaanko lihatuotteesta mureampaa lisäämällä marinadiin ...
 • Pilot-biokaasureaktori maitotilalle 

  Haavisto, Toni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ravinteiden kierrätys ja ravinnevalumien vähentäminen vesistöön ovat keinoja Itämeren tilan parantamiseksi. Käytännön toimenpiteitä näiden saavuttamiseksi ovat muun muassa biokaasun tuotanto ja kerääjäkasvien käyttö ...
 • Aloitus- ja lopetusvesityöntöjen optimointi : Hämeenlinnan Osuusmeijerissä 

  Konttori, Iida (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena oli optimoida maidon- ja kermanvalmistuslinjojen sekä raakamaitolinjojen aloitus- ja lopetusvesityönnöt niin, että mahdollisimman vähän käyttökelpoista raaka-ainetta joutuisi työntöjen mukana viemäriin. ...
 • Sammutinjauhejätteen hyötykäyttömahdollisuudet 

  Saukko, Iina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Envor Group Oy, joka on kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön keskittynyt perheyritys Kanta-Hämeessä, Forssassa. Työn tavoitteena oli selvittää, voiko sammutinjauhetta hyödyntää ...
 • Rasvojen käyttäytyminen pakastetaikinassa : Kahdella eri rasvalla valmistettujen taikinoiden arviointi ja vastaavan rasvan etsiminen 

  Ylipoti, Kerttu-Maaria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Oikeiden rasvojen valinta leipomotuotteille on erittäin tärkeää. Sopivan rasvan valinta helpottaa tuotteen valmistusta tuotannossa ja saa lopputuotteelle halutut ominaisuudet. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Myllyn ...
 • Luminometrisen ATP-menetelmän soveltuvuus ESL-tuotteiden laaduntarkkailuun 

  Kislov, Kristian (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  ESL-tuotteet ovat perinteiseen pastörointiin verrattuna pidemmän säilyvyysajan tuotteita. ESL-tuotteita saadaan aikaan muun muassa korkeapastöroinnilla ja niiden pidempää säilyvyysaikaa edesautetaan aseptisella pakkauksella ...
 • Jätevedenpuhdistamon typpioksiduulipäästöt 

  Alén, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli tutkia Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Paroisten jätevedenpuhdistamolta syntyviä typpioksiduulimääriä (N2O) sekä prosessiolosuhteiden ja sulamisvesien sekä vuodenajan vaikutusta N2O-päästöihin. Jos ...
 • Endoskoopin hyödyntäminen meijeriteollisuudessa 

  Roukka, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Meijerit ovat maitotuotteita valmistavia tuotantolaitoksia, joissa maitotuotteet virtaavat venttiileillä ohjattuja linjoja pitkin prosessin putkistoissa. Laitteistossa voi kuitenkin ilmestyä ajan myötä erilaisia vikatiloja, ...

Näytä lisää