Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Luotettavuustiimin resurssien hallinta ja töiden priorisointi 

  Rokka, Jarno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tilaaja tarjoaa yrityksensä sisäisille asiakkaille testaus- ja asiantuntijapalveluita nostolaitteiden, niiden komponenttien ja materiaalien testauksessa, luotettavuudessa sekä uusien tuotteiden kehittämisessä. ...
 • Ratkaisumyynnin toteuttaminen teknisissä turvapalveluissa 

  Kaikkonen, Eero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kirjoitettu Hedengren Security Oy:n palveluliiketoiminnan kehittämiseksi. Turvallisuusalan laitevalmistusta ja myyntiä Hedengren Security Oy on menestyksellisesti tehnyt vuosikymmenien ajan. Nykytilanne ...
 • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän markkinatutkimus Tampereella 

  Tolppa, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ekokompassi on kevennetty ympäristöjärjestelmä, joka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, virastoille ja tapahtumille. Ekokompassin saatavuus on lähivuosien aikana tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi. Toiminnan ...
 • Metallibändien naislaulajien esiintymisasujen piirteet ja ominaisuudet 

  Halonen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan viiden eri metallibändin naislaulajan esiintymisasujen erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Työssä eritellään asujen värejä, materiaaleja, silhuetteja ja leikkauksia, sekä yksittäisiä ...
 • Oracle-tuotteiden käyttäminen virtuaaliympäristössä : Käyttöoikeusehtojen vaikutus lisenssien lukumäärään 

  Sohlberg, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Oraclen lisensointiehdoista ja niiden vaikutuksista tarvittavien lisenssien lukumäärään, kun Oraclen omistamia eri ohjelmistoja käytetään, joko Oraclen omien tai kolmansien ...
 • Applying Continuous Improvement in Order to Reach Operational Excellence 

  Ritamaki, Ari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Research’s primary goal is to find out what are the success factors of continuous improvement as a change management discipline, and second goal is to clear out what role organizational culture and leadership have in this ...
 • Kiinteistöbudjetointiprosessin kehittäminen koulutuskuntayhtymä Tavastialle 

  Saarela, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mistä koulutuskuntayhtymä Tavastian ongelmat kiinteistöbudjetoinnin prosessissa johtuvat ja löytää siihen ratkaisut. Tutkimuksessa käydään läpi Tavastian kiinteistöbudjetoinnin ...
 • Oppimispelit työelämän koulutuksissa 

  Hjelm, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää oppimispelien hyö-dyntämisen mahdollisuuksia työelämän koulutuksissa. Tavoitteena oli tuottaa demo oppimispelistä sekä testata kouluttamista oppimispelin avulla. Opinnäytetyön ...
 • Voimauttava henkilökohtainen projekti 

  Levanen, Janita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee voimauttavan henkilökohtaisen muotoiluprojektin tekoa. Henkilökohtainen projekti pohjautuu mielenterveydellisiin diagnooseihin, ja opinnäytetyössä tutustutaan teorioihin, joiden kautta muotoilija ...
 • Innovatiiviset julkiset hankinnat resurssiviisauden näkökulmasta 

  Ahlgren, Päivi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan lakiin julkisista hankinnoista ja käyttö-oikeussopimuksista 2016/1397. Tätä lakia uudistettiin vuoden 2017 alusta alkaen. Lakiuudistuksen tarkoituksena oli keventää kilpailutusta ja nostaa ...
 • Tuohi jalkineen koron päällismateriaalina 

  Jussila, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan tuohta jalkineen koron päällismateriaalina. Tavoitteena on löytää tapoja parantaa tuohen ominaisuuksia koron päällismateriaalina ja lisätä tuohikorollisten jalkineiden laatua ja kestävyyttä ...
 • OAuth 2.0 ja Authorization code grant : Demosovellus: Spot-A-Hit 

  Tastula, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua OAuth 2.0 -autorisointiprotokollaan luomalla yksinkertainen web-sovellus nimeltään Spot-A-Hit, joka luodaan Javan Spring-sovelluskehyksen Spring Boot -lisäosan avulla. Sovelluksen ...
 • ”Sieltä sai niin paljon tietoa ja sitä niinku skarppaamista ylipäätänsä” : Nuorten kokemukset Boost-valmennusjaksosta 

  Leväsaari, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa Boost-valmennusjaksoon osallistuneiden nuorten kokemuksista, sekä siitä, kannattaako valmennusjaksoa järjestää jatkossa kaupungin omin resurssein. Entinen nuorten työhönohjaus ...
 • Palveluiden tuotteistaminen : Autoliikkeen lisäpalvelun tuotteistamissuunnitelma 

  Ervasti, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tekeminen lähti toimeksiantajan tarpeesta kehittää toimintaansa. Toiminnan kehittämistä lähdettiin toteuttamaan lisäpalveluiden muodossa, jotka parantavat asiakaspalvelua tulevaisuudessa. Työ toteutettiin ...
 • Design and Construction of Railway Shelter 

  Edebor, Wilson (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is about the design and construction of a railway shelter for Iittala Asema with indigenes specialized in painting of art works. This design was to be driven by the relationship between the bus shelter, the ...

Näytä lisää