Uusimmat viitteet

 • Digitalisaation taso kuntasektorilla : case Varkauden kaupunki 

  Laihonen, Minna; Kuitunen, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkauden kaupunki. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varkauden kaupungin digitalisaation tasoa kuntalaisten näkökulmasta sekä verrata sitä Porin ja Vaasan ...
 • Mikä ihmeen elämys? : käsitteen kehittyminen & sen toteutuminen erilaisissa matkailupalvelutuotteissa 

  Hakanen, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään millainen on elämyskäsitteen historia, miten se on kehittynyt, mikä on nykypäivän tulkinta ja millainen tulevaisuus elämyksellä on. Opinnäytetyö toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena ...
 • Liiketoiminnan kehittäminen strategian avulla : strategiaprosessin suunnittelu 

  Lyytinen, Tuija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on strategian ja strategiatyökalujen avulla pohtia liiketoiminnan kehittämisen prosessimallia. Kohdeyrityksenä työssäni käytän olemassa olevaa yritystä, joka etsii jatkajaa liiketoiminnalleen. ...
 • Perehdytysopas uudelle toimistotyöntekijälle : case: Kuopion Roll Risteilyt/Lakeland Lines Oy 

  Saarelainen, Sara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on perehdyttäminen. Tavoitteena oli tehdä perehdytysopas Kuopion Roll Risteilyjen toimistotyöhön auttamaan ja tukemaan uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Perehdytysoppaan tarkoitus oli antaa ...
 • Kuopion imago konferenssimatkailijan silmin 

  Kekäläinen, Anne-Maria; Pulkkanen, Veera; (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkittiin Kuopion imagoa kokousmatkailijan näkökulmasta. Millaisena Kuopio näyttäytyy kongressimatkailijan silmin? Lisäksi tavoitteena oli rakentaa ehdotuksia, miten Kuopiota voitaisiin ...
 • Facebook markkinoinnin merkitys yritykselle 

  Jauhiainen, Heidi; Hiltunen, Henriikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Sport & Spa Hotel Vesileppis. Opinnäytetyössä tehtävän kampanjan tavoitteena oli sähköisen markkinoinnin avulla lisätä hotellin hiljaisten kuukausien myyntiä. Työssä keskityttiin ...
 • Vastuullinen matkailu sosiaalisessa mediassa 

  Huttunen, Elisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako sosiaalinen media ihmisten käsityksiin vastuullisesta matkailusta. Ilmiötä tutkittiin teettämällä kysely suomalaisille matkanjärjestäjille eli aihetta lähestyttiin ...
 • Matkailutuotteen suunnittelu : case Lieksa 

  Niskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö muodostuu kahdesta osuudesta, teoreettisesta ja käytännöllisestä, eli opinnäytetyö on toiminnallinen. Toimeksiantajana toimii Lieksassa toimiva matkailualan yrittäjä Eero Kortelainen. Eero omistaa ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma uudelle yritykselle : case Charmante Home Decor Oy 

  Lahtinen, Mira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa markkinointiviestinnän toimenpidesuunnitelma keväällä 2016 avatulle Charmante Home Decor -sisustusliikkeelle vuodelle 2017. Toimenpidesuunnitelman tarkoituksena on tarjota ...
 • Omavalvontasuunnitelma : case JP-Kalamatkat 

  Soininen, Arja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työni tarkoitus on omavalvontasuunnitelman laatiminen kalastusmatkailu yritykselle. Tässä opinnäytetyössä kehitetään yrityksen laadunvalvontaa. Tämän opinnäytetyön toiminnallisena tehtävänä on perehdyttää matkailu- ja ...
 • Kuopion markkinointi kotimaisille kokous-ja konferenssijärjestäjille : case: Kuopio Convention Bureau -selvityshanke 

  Tossavainen, Siiri; Pulkkinen, Marika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli Kuopion markkinointi kotimaisille kokous- ja konferenssijärjestäjille. Opinnäytetyönä toteutettiin markkinointisuunnitelma Kuopio Convention Bureau -selvityshankkeelle. Työn toimeksiantaja oli ...
 • Uuden työntekijän perehdytysopas : case: HopLop, Kuopio 

  Nisumaa, Terhi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli uuden työntekijän perehdyttäminen. Tarkoituksena oli luoda perehdyttämisopas uusille työntekijöille Kuopion HopLopiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kuopion HopLop, joka tarvitsi ...
 • Seikkailupuiston uudet tuulet : case Seikkailupuisto Pakka, Kalajoki 

  Lähdemäki, Lenita (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kalajoella sijaitsevan ja kesäksi 2016 uudistuneen Seikkailupuisto Pakan asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyskysely laadittiin sekä suomen että englanninkielisinä versioina ...
 • Osuuskauppa PeeÄssä Goes Street Food : toimialueen tapahtumapotentiaali ja uusi tapahtumaidea 

  Häkkinen, Jenni; Eriksson, Anniina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Osuuskauppa PeeÄssä, ja työn tarkoituksena oli kartoitttaa Pohjois-Savon tapahtumapotentiaalia sekä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mieltymyksiä eri tapahtumiin. Opiskelijoiden ...
 • Ylläksen kesämatkailun kehittäminen asiakaslähtöisesti 

  Vestenius, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Ylläksen alueen kesämatkailua ja sen mahdollisia kehittämiskohteita. Miten aluetta voisi kehittää asiakaslähtöisesti ja asiakkaat huomioiden niin, että kesämatkailun voisi saada ...

Näytä lisää