Uusimmat viitteet

 • Käyttöliittymän suunnittelu mobiilihenkilörekisteri-sovellukselle 

  Rinne, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on suunnitella uusi käyttöliittymä mobiilihenkilörekisteri sovellukselle. Mobiilihenkilörekisteri sovelluksella tarkoitetaan tässä työssä henkilön terveystietoja sisältävää mobiilisovellusta, joka ...
 • FarView : Järjestelmä automaatiologiikan tietojen tallennukseen ja etälukuun 

  Jarakivi, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli luoda Raumaster Paper Oy:lle ohjelma joka auttaa heitä paperitehtaan toiminnan seuraamisessa ja mahdollisten virhetilanteiden diagnosoinnissa. Toteuttamani ohjelma mahdollistaa halutun datan ...
 • Verkkolaskujen lähetys ulkomaalaiselle asiakkaalle. Case: Yritys X 

  Lähteenmäki, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tehdä asiakasyritykselle verkkolaskutukseen liittyen aineistomuunnin. Aineistomuunnin luotiin xslt-kielellä ja sen tarkoitus on nimensä mukaisesti muuntaa xml-aineisto toiseen muotoon. Tämän ...
 • Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä : Yrityksille ja yhteisöille 

  Laine, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsitteli sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä. Tarkoituksenani oli tutkia, miten sitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti. Tutkimukseni sisältää näkemyksen, kuinka ...
 • OSX Server ympäristön perustaminen yritykselle Serbus 

  Jokela, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn lähtökohtana oli saavuttaa yritykselle mahdollisimman paras hyöty kustannustehokkuudessa sekä ajanhallinnassa. Työssä tarkasteltiin lyhyesti erilaisia pilvipalveluita sekä verrattiin niiden hinnoittelua ...
 • Asiakkaan datan mallinnus ja sen analysointi Business Intelligence -järjestelmässä 

  Porkka, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa asiakkaalle Business Intelligence -järjestelmää käyttäen ympäristö kyselytutkimuksella kerätyn datan analysointia varten. Asiakkaan analyyseille asettamien vaatimusten vuoksi aiemmin ...
 • Tietojen varmistaminen 

  Koskinen, Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa käsitellään eri varmistusratkaisuja ja varmistusmenetelmiä. Varmistuspolitiikan luominen on osa liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa. Tutkimuksessa käydään läpi liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa varmistuksien ...
 • Android-sovelluksen toteutus opiskelijajärjestölle 

  Niemi, Iiro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Android Studio on tällä hetkellä ainoa työkalu Android-sovellusten kehittämiseen. Tässä opinnäytetyössä perehdyn Android Studio -ohjelmointiympäristön toiminnallisuuksiin, työkaluihin ja itse ohjelmointiin. Android Studio ...
 • Sähköisen ilmoittautumisen sekä live-seurannan luominen speedway-kilpailuihin 

  Hirsimäki, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönäni oli tarkoitus luoda Porin Moottorikerho Ry:lle speedway kilpailuihin sähköinen ilmoittautuminen, sekä internetissä toimiva live-seuranta. Aiemmin vastaaviin kilpailuihin ilmoittautuminen on suoritettu ...
 • Sovellus kiinteistöhuollon huoltojen hallintaan 

  Tukiainen, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selainpohjaisen huoltosovelluksen toteuttaminen Ruskatalojen palveluyhdistyksen kiinteistöhuollolle. Sovellus koostuu käyttöliittymästä selaimessa, tietokannasta sekä palvelinpuolen ...
 • Rust n’ Rage-yhtyeen verkkoratkaisu 

  Rimpiläinen, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää helposti hallinnoitava ja tyylikäs verkkosivusto porilaiselle vuonna 2010 perustetulle Rust n’ Rage -nimiselle rock-yhtyeelle. Yhtye oli ollut pitkään verkkosivuston tarpeessa, ...
 • Kehitysehdotus tapahtuman järjestämisen helpottamiseksi Porissa 

  Hepokari, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuvaus sähköisestä lupapalvelusta pientapahtumien järjestäjille. Opinnäytetyön tavoitteena oli madaltaa kynnystä ryhtyä järjestämään pientapahtumaa ja siten lisätä tapahtumien ...
 • Android-sovelluksen testauksen automatisointi 

  Virta, Joose (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli pyrkiä helpottamaan ja nopeuttamaan testausta ja testien tekemistä Android-kehitysympäristössä. Käytännön osuus toteutettiin MyGamez Finland Oy:lle tämän kehittämään MySDK-projektiin ja ...
 • Palvelunestohyökkäykset pilvipalveluissa 

  Virtanen, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tarkasteltiin pilvipalveluihin kohdistuvia palvelunestohyökkäyksiä, niiden luonnetta ja toteutustapoja sekä esiteltiin joitakin yleisimpiä torjunta- sekä suojautumistapoja. Aihe on ja tulee olemaan ajankohtainen ...
 • Virtualisoinnilla toteutettu turvallinen etätyö 

  Pihlajamäki, Jesse (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä esitellään etätyön mahdollisuuksia ja miten etätyön tekeminen on turvallista virtualisoinnin ansiosta. Tämä työ on ajankohtainen, koska virtualisointi on yleistynyt yrityksissä. Yritykset hakevat säästöjä etätyön ...

Näytä lisää