Uusimmat viitteet

 • Väkivallan ennaltaehkäisyn kartoittaminen lastensuojelulaitoksissa ja "Yhteisin voimin" -oppaan laatiminen 

  Hiittenkallio, Petra; Alaniva, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä kartoitettiin kyselyn avulla Satakunnan alueella toimivien lastensuojelulaitosten väkivallan ennaltaehkäisyn nykytilaa, käytössä olevia väkivallan ennaltaehkäisymenetelmiä sekä kerättiin ...
 • Satuteema 3-5-vuotiaiden ryhmässä : Työntekijöiden kokemuksia satuteematyöskentelystä 

  Rantanen, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua yhden päiväkotiryhmän vuoden mittaiseen työskentelyyn satujen parissa. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten lasten osallisuus toteutui satuteematyöskentelyssä sekä miten satuja on ...
 • Viriketoimintaa mielenterveyskuntoutujille 

  Vuorinen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössäni tutkin mielenterveyskuntoutujille järjestettävän viriketoiminnan kehittämistä. Mielenterveyskuntoutujille on ominaista, että he jättäytyvät pois erilaisista toiminnoista kuin osallistuisivat ...
 • Hyviksen vertaisohjaajien kokemusten kartoittaminen työnohjauksen kehittämiseksi 

  Saivo, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä kattavasti tietoa siitä, mitä vertaisohjaajat odottavat työnohjaukselta ja miten se parhaiten sisällöltään tukee heidän voimaantumisprosessiaan. Vastauksia näihin aiheisiin etsin työn ...
 • Perehdyttämiskansion suunnittelu ja toteutus päiväkoti Myllytonttuun 

  Susi, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella ja toteuttaa perehdyttämiskansio Rauman kaupungin päiväkoti Myllytonttuun. Opinnäytetyö sai alkunsa työyhteisön tarpeesta. Myllytontun perehdyttämiskansio oli yli ...
 • Taidelähtöisten menetelmien käyttäminen minäkuvan käsittelyssä aikuisten parissa 

  Hautamäki, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa ryhmätoimintaa aikuisille. Ryhmässä käsiteltiin taiteen avulla minäkuvaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Palautelomakkeen laatiminen Uudenkoiviston vastaanottokodin kuntouttavan osaston toiminnan kehittämiseksi 

  Wesslin, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia anonyymina palautelomakkeena Uudenkoiviston vastaanottokodin kuntouttavalla osastolla. Palautelomakkeeseen liittyviä asioita mietittiin sekä tarkasteltiin nuoren ja aikuisen ...
 • PÄIVÄKODIN LASTEN VANHEMPIEN AJATUKSIA KOTIEN KANSSA TEHTÄVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ 

  Pusa, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli päiväkodin lasten vanhemmille suunnattu vuorovaikutusta koskeva kysely kotien ja päiväkodin välillä. Kysely toteutettiin Sastamalassa sijaitsevan päiväkodin lasten vanhemmille suunnatuin ...
 • Visuaalisen tuen merkitys varhaiskasvatuksessa 

  Malka, Wilhelmiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen tuen merkitys lasten jokapäiväisissä vuo-rovaikutustilanteissa päiväkodeissa. Tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli koota tiivis tietopaketti kommunikaatiokuvien käytön ...
 • Liikuntapäivä yhteistyössä KVPS Tukena Oy:n kanssa 

  Ylituomi, Leena-Mary (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön osana toteutettiin liikuntapäivä, jonka tavoitteena oli edistää alueen kehitysvammaisten sosiaalisia suhteita sekä verkostoja. Teoriaosuudessa käydään läpi kehitysvammaisuuden diagnostiikkaa, ...
 • Lapsen suru varhaiskasvatuksessa 

  Ketola, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli lapsen suru ja sen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyöni keskeisimpänä ajatuksena oli kerätä päiväkoti Mesikämmenen henkilökunnalle mahdollisimman helposti luettava ja kattava ...
 • Leka, läsa och lära - kielen oppimisen tukeminen ruotsinkielisessä päiväkodissa 

  Ilander, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli lasten kielellinen kehitys ja kielen oppiminen päiväkodissa, sekä erilaiset menetelmät, joilla kasvattajat voivat tukea kielen oppimista päiväkodin arjessa, erityisesti kun päiväkodin kieli on ...
 • Kiusaamisen ennaltaehkäisy päiväkoti Kuperkeikassa 

  Mäkelä, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lasten näkemyksiä kiusaamisesta sekä edistää kiusaamisen ennaltaehkäisyä varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyö tehtiin päiväkoti Kuperkeikalle Nakkilaan. Teoriaosuudessa käsiteltiin ...
 • Vaikeavammaisten kokemuksia henkilökohtaisesta avusta 

  Aittokallio, Anniina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, että miten asiakkaat kokevat henkilökohtaisen avun merkityksen arjessaan sekä miten he kokevat hyötyvänsä henkilökohtaisen avun palvelusta. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen ...
 • Huomaa lapsi! Lapset näkyviksi päihdepalveluissa - Työkalupakki henkilökunnalle 

  Lähteenmäki, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  HUOMAA LAPSI! LAPSET NÄKYVIKSI PÄIHDEPALVELUISSA – TYÖKALUPAKKI HENKILÖKUNNALLE Lähteenmäki, Minna Satakunnan ammattikorkeakoulu Sosionomin koulutusohjelma Toukokuu 2017 Sivumäärä: 57 Liitteitä: 16 Asiasanat: lapsen ...

Näytä lisää