Uusimmat viitteet

 • Yksityisautoilun tulevaisuus Vaasassa : Hiilineutraali Vaasa 2035 

  Heinämäki, Manu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupunkikehitysyksikön kanssa osana hiilineutraali Vaasa 2035 hanketta. Vaasalla on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2035. Työn tarkoituksena oli selvittää skenaariotutkimuksen ...
 • Rikinpoistolaitoksen analyysit ja Mettler Toledo T5 -titraattorin käyttöönotto 

  Mannila, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaskiluodon Voima Oy:lle rikinpoistolaitoksen laboratorioanalyysien laadun varmistamiseksi. Laboratorion vuodelta 1993 peräisin oleva Metrohmin analyysilaitteisto uusittiin kesällä 2016 ja uuden ...
 • Teollisuusjätevesimenettely Vaasan Vesi -liikelaitokselle 

  Latva-Ranta, Anniina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Vaasan Vesi -liikelaitokselle. Työn tarkoituksena oli laatia Vaasan Vedelle teollisuusjätevesimenettely. Teollisuusjätevesimenettelyä varten laadittiin teollisuusjätevesihakemuslomake ...
 • Vaasan ulkoilualueiden esteettömyysselvitys : Case Onkilahti 

  Paahtio, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa esteettömyysselvitys Vaasan ulkoilualueista sekä laatia kehittämissuunnitelma yhdelle valitulle kohdealueelle esteettömyyden parantamiseksi. Esteettömyysselvitysten ja niiden ...
 • Kyselytutkimus Vaasan kaupungin pilaantuneiden maa-alueiden rekisterin kehittämiseksi 

  Karlström, Nico (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä kyselytutkimus on tehty Vaasan kiinteistötoimen toimeksiannosta. Kiinteistötoimi hallinnoi Vaasan kaupungin omistuksessa olevien pilaantuneiksi epäiltyjen ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksia ja tutkimuksia. ...
 • Ympäristöjärjestelmän laatiminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti 

  Soini, Miika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, joka vastaa paikallisesta lääketieteellisestä hoidosta. Opinnäytetyönä luotiin ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti helpottamaan ...
 • Jäteaseman palvelukonseptin kehittäminen asiakasnäkökulmasta 

  Hyytinen, Iida (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Lakeuden Etappi Oy:n kahden jäteaseman pal-velukonseptia asiakasnäkökulmasta. Työn tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä jäteasemien palveluihin sekä löytää mahdolliset ...
 • Jätehuollon kehittäminen Vaasan teknisessä toimessa 

  Laurila, Ilari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa Vaasan kaupungin tekniselle toimelle toimenpide-ehdotuksia jätehuollon parantamiseksi toimialoissaan, sekä arvioida karkeasti ehdotusten kustannuksia. Kehittämistoimenpiteet ovat ...
 • Jätehuollon kehittäminen hiilineutraaliin Vaasaan vuoteen 2035 mennessä : Case Vaasan kaupunki 

  Olli, Akseli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Vaasan kaupungin toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tuoda esille kehitysmahdollisuuksia Vaasan kaupungin alueella toimivaan jätehuoltoon niin, että ne tukevat Vaasan kaupungin energia- ...
 • Turkistarhojen valumavesien laatu ja vesienkäsittelymenetelät 

  Backlund, Anastassia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää turkistarhoissa valumavesien laatu ja kä-sittelymenetelmien teho. Opinnäytetyö tehtiin Turkiseläinten kasvattajain liiton toi-meksiannosta. Turkistarhoilla valumavesienkäsittelymenetelmänä ...
 • TUTKIMUS RAKENNUSTAPAOHJEISTUKSEN PÄIVITTÄMISEN TAUSTALLE : Case Pappilanmäki 

  Lae, Miia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kohteena oleva Pappilanmäen asuinalue edustaa 1960–1970- lukujen tyypillistä tiivistä ja matalaa rakennustapaa. Alueen asemakaava on suunniteltu samaan aikaan kuin sitä edustavat tyyppitalot. Tällä hetkellä ...
 • Adsorptiojäähdyttimen tutkiminen ja käyttöönotto opetukseen 

  Tapanainen, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Vaasan ammattikorkeakoulun Technobothnian laboratorioon oli ostettu vuonna 2012 adsoprtiojäähdytin, joka jostain syystä asennettiin paikoilleen vasta kesällä 2015, mutta ei ollut vielä otettu käyttöön. Opinnäytetyön tarkoitus ...
 • Tuulivoimamelun ennaltaehkäisykeinot Suomessa 

  Tolvanen, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on selvitys Suomessa käytössä olevista tuulivoimamelun ennaltaehkäisykeinoista. Työn tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja puolueetonta tietoa tuulivoimamelun ympäristöhaitoista sekä siitä millaisin ...
 • Asukaskysely viheralueiden kehittämisestä : Laihian kunta 

  Lammi, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää asukaskyselyn pohjalta, miten Laihian kunnan viheralueita tulisi kehittää. Kysely toteutetaan nettikyselynä, johon on aikaa vastata kolmen viikon ajan. Kysely koostuu kuudesta ...
 • Jätteenkäsittelykeskuksen digitalisointi paikkatietojärjestelmään : Case Ämmässuo 

  Järvelä, Eetu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän HSY:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tuottaa paikkatietopohjainen pohjakartta HSY:n hallinnoiman Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ...

Näytä lisää