• Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Yrittäjyyden edistäminen korkeakoulujen tehtävänä 

   Luoto, Seppo; Melin, Kirsti; Ristimäki, Kari
   Research Reports A2 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Foreign-Language-Medium Instruction in Tertiary Education: a Tool for Enhancing Language Learning 

   Rauto, Eeva; Saarikoski, Lotta
   Research Reports A1 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Pohjanmaan kasvuyritykset : Yrittäjien näkemyksiä kasvusta ja sen esteistä 

   Gullkvist, Benita; Ylinen, Mika
   Other Publications C1 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Kasvuhakuisten yrittäjien ja heidän yritystensä merkitys taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta on erittäin keskeinen. Elinkeinopoliittisia toimenpiteitä onkin suunnattu kasvuyritysten toimintaympäristön ...
  • Promoting Export Cooperation : Experiences from Three Export Partner Groups 

   Virtanen, Henrik
   Other Publications C2 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Export partner groups or export circles can facilitate cooperation among SMEs with the intention of internationalisation. The logic behind export partner groups is that companies should be able to achieve more on foreign ...
  • Online Movie Rental Store Application 

   Ekollo, Johb (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this thesis was to create an Online Movie Rental Store which is a Java web application developed with “Binding Attributes in contexts”, with a built-in Eclipse software environment and MySQL, which is basically ...
  • Breadth-first search for ZigBee topology 

   Wang, Qiang (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   In order to improve the performance of Zigbee tree topology, Breadth-First Search has been proposed in this paper. Zigbee is a wireless standard for Ad hoc networks based on the IEEE 802.15.4.It was originally designed for ...
  • Lapsen musiikkiterapian eri osa-alueet - "musiikki alkaa siitä mihin sanat loppuvat" 

   Joensuu, Tuija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus lapsista musiikkiterapian käyttäjinä. Tavoitteena oli selvittää, mitä musiikkiterapia on, ketkä hyötyvät musiikkiterapiasta ja miten musiikkiterapia ...
  • Virtualisointi VMwaren ilmaistuotteilla 

   Lehtinen, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoite oli perehtyä VMwaren ilmaisten virtualisointituotteiden toimintaan ja virtualisoinnin hyötyihin. VMwaren tuotteet valittiin niiden suosion takia. Palvelinten virtualisointiin pyrittiin käyttämään ilmaisia ...
  • Pientalon suunnittelu ja energiatehokkuuden tutkiminen 

   Ollila, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella asuinrakennus ja lämmin autotalli yksityiselle tilaajalle, jolla on rakennustontti Kurikassa. Työhön kuului myös kyseisten rakennusten rakennuslupakuvien piirtäminen sekä 3D-mallin ...
  • Korkean saatavuuden verkkopalvelut 

   Vainio, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Riippuvuutemme tietoteknisiin järjestelmiin kasvaa jatkuvasti. Tämän myötä järjestelmien toimintavaatimuksille asetetaan enemmän vaatimuksia. Järjestelmien suunnittelu korkean saatavuuden näkökulmasta mahdollistaa järjestelmien ...
  • Laadukasta elämää palvelukodissa : palvelukoti Fylgian asukkaiden näkökulmasta 

   Häivälä, Hanna-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palvelukoti Fylgian asukkaiden mielipiteitä Fylgian hoitofilosofian toteutumisesta. Hoitofilosofia jakaantuu neljään eri osa-alueeseen: ihmisen kohtaaminen, ympäristö, huolenpito ...
  • Biomass potentials in Finland, the case of Pörtom 

   Gyibah, Nathaniel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The objective of this thesis is to research into renewable energy sources to find an alternative energy source, and to calculate the profit possibility for a common CHP-plant in the village of Pörtom. Factors as the role ...
  • Aspire model online development solution 

   Cao, Kai (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this thesis is to find out the solution for web development of Aspire EU project. It can let user to create, modify or delete forms, and create, modify or delete fields for the form, so some users can take ...
  • Determination of Sound Power Levels using Sound Intensity 

   Söderback, Michael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis is a study in the determination of sound power levels of noise sources by using the sound intensity method. The sound intensity method is suitable when the measurements are carried out in field conditions where ...
  • Louhintatärinän eteneminen betonirakennuksessa 

   Nikko, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia louhintatärinän muuttumista ja etenemistä betonirakennuksessa. Tutkimus suoritettiin useiden tärinämittareiden avulla. Mittauksia suoritettiin kolmessa eri rakennuksessa. ...
  • Mäkelä Alu Oy:n teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta 

   Mäki, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Mäkelä Alu Oy:n puristinhallin teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta. Työ koski erityisesti puristinhallin ...
  • Yritysverkon rakentaminen 

   Latva, Juho (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa pienen yrityksen testiverkko tietotekniikan osastolle opetustarkoitukseen. Testiverkkoon kuului intraverkko ja DMZ. Verkon palomuurina käytettiin Ipcop-palomuuria. Testiverkkoon ...
  • Ehkäisevän päihdehoitotyön toimintamallien kehittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen neuvolaan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 

   Viinamäki, Tuija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehittämistehtävän tarkoituksena oli parantaa ehkäisevän päihdehoitotyön laatua Kuntayhtymä Kaksineuvoisen neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kehittämistehtävässä sovellettiin toimintatutkimusstrategiaa. ...