• Pururakenteisen pientalon energiaremontti : Hinta ja riskit 

   Erholtz, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitin vaihtoehdot purupientalon energiaremonttiin, jonka pääaiheena on purueristeiden vaihtaminen U-arvoltaan parempiin. Työn tarkoitus oli ottaa kantaa ekologiseen, kustannustehokkaaseen ja ...
  • Middle-Eastern Business Culture : Case Iran 

   Dirbaz, Ali (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään Lähi-Idän business kulttuuria, mutta suurimaksi osaksi aiheena on Iran. Työn tavoite ja tutkimus keskittyvät kohdemaahan. Tässä työssä käytimme monia eri lähteitä. Tavoitteena on antaa lukijalle ...
  • Gemini MDJ-1000 MIDI-ohjelmointi MixxxDJ-ohjelmalle : Mixxx versio 2.0 

   Mattson, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on suunnitella ja toteuttaa MIDI-kartoitus ja ohjausohjelma DJ-ohjelmalle, mitä voidaan ohjata ulkoisella MIDI-laitteella. Valmiin tuotteen on tarkoitus tulla tekijän omaan käyttöön ...
  • Modulaarisen purkainpohjan suunnittelu 

   Ylihärsilä, Jami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn aiheena on suunnitella Veljekset Ala-Talkkari OY:lle jousipurkaintyyppinen syöttölaite, jota voidaan käyttää hakkeen, pelletin, turpeen sekä muiden kiinteiden polttoaineiden syöttämiseen polttoainevarastosta ...
  • Hyötysuhdepoikkeamien ratkaisumenetelmät 

   Värs, Harald (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuottaa hyötysuhdepoikkeamien selvittämiseksi ratkaisumenetelmäkaavio sähkömoottoreita valmistavaan yritykseen. Kaavion on määrä palvella laatu-, lopputestaus- ja suunnittelutehtävissä ...
  • Miten meillä voidaan? : Työhyvinvointi lastensuojelun työntekijöillä 

   Hakkarainen, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työhyvinvointi on enenevässä määrin ilmiö, johon kiinnitetään nyky-yhteiskunnassa huomiota. Työnteon resurssit ovat tiukkoja, jolloin työntekijöiden työhyvinvointi toimii jopa kilpailuvalttina, jonka avulla työstä voidaan ...
  • Kokoonpanon automatisointi 

   Mahla, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokoonpanon automatisointia Suomessa toimivalle yritykselle nimeltä Nordic Lights. Tavoite oli automatisoida 5-osaisen LED-valaisimen kokoonpano robottia käyttäen. Työn kuvaan kuului ...
  • Julkisen sosiaali- ja terveysalan työehdot vuonna 2026 

   Karjalainen, Sini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli kiinnostus sote-uudistuksen sekä työn ja työelämän muutosten vaikutuksista sosiaali- ja terveysalan palkansaajien palvelussuhteen ehtoihin. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisin palvelussuhteen ...
  • Defects management in Embedded Systems 

   La, Son (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis is done for Wärtsilä Finland Oy, Marine Solutions, Engine Performance and Control department. At the moment, the department is using Mantis as bug tracking tool and planning to migrate to Polarion ALM for the ...
  • LÄHIMMÄISENI SAIRASTAA MUISTISAIRAUTTA : Opas muistisairaan omaiselle 

   Heikkinen, Katariina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elämme nykyään vanhemmiksi kuin koskaan. Ikääntymisen myötä muistioireet lisääntyvät, vaikka ikä ei varsinaisesti ole muistisairauden syy. Suomessa muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 13 000 henkilöä. Vuoteen 2020 ...
  • Solving the need of the Metal and Sheet Metal Products when entering the Swedish Market 

   Hannuksela, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main goal of this thesis was to clarify which metal and steel sheet products have the demand on the industry of construction in Sweden. The objective was to find the potential companies in Sweden which have an actual ...
  • Wapice News Mobile Application 

   Söylemez, Ilke (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Since the mobile phones started to have an increasingly significant role in daily life, the mobile application development also started to be an important area in the software industry. The problem for mobile application ...
  • THE STUDY OF APPLYING DESTINATION BRANDING TO BUSINESS CLUSTERS 

   Zhu, Zhu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   With fast globalization of economy and the sharp development of science and technology, the competition of business clusters is becoming heavier. Branding of business clusters is different from marketing them, it plays a ...
  • HUKAN TUNNISTAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA : Hukkatyökalun käytön testaus ja teemahaastattelu Vaasan keskussairaalan vuodeosastoilla 

   Maunuksela, Tetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen aiheena on hukan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa. Hukkatyökalu on yksi Lean-ajattelun työkaluista, ja sen tarkoituksena on tunnistaa epäsuotuisat hukkailmiöt työskentelytavoista ja prosesseista, ...
  • KATSAUS LAINSÄÄDÄNTÖÖN ALOITTAVALLE SIKOJEN PITÄJÄLLE 

   Joutsi, Taru (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sikojen pitäminen kotitarvetuotannossa tai lemmikkieläiminä on yleistynyt Suomessa viime vuosina. Koska tuotantopainotteinen sikatalous kuitenkin muodostaa suuren osan Suomen maataloustuotannosta, sikojen pitoon liittyy ...
  • Palveluyrityksen imagon tutkiminen : Case Hankkijan puutarha 

   Dahlbacka, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen toimeksiantaja on Hankkija Oy, mikä on Suomen johtava maatalouskauppaketju. Maataloustuotteiden ja palveluiden ohella Hankkija tarjoaa muun muassa kattavan tuotevalikoiman piha- ja puutarhatuotteita. Tutkimuksella ...
  • Business-To-Business Branding in The Finnish Tourism Industry 

   Forsgård, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis studied global SME Business-to-Business tour operators branding, and how brand building in Finnish tourism industry could be developed in the future. Europe’s mature travel markets and increased global competition ...
  • Voimalaitosmallin kehitystyö Technobothniassa 

   Kinnunen, Jon (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Päättötyön tarkoituksena on tehdä suunnitelma Technobotnian LEP 1 -sähkölaboratorion voimalaitosmallin modernisoimiseksi. Työ tehdään Vaasan ammattikorkeakoululle ja Technobothnialle. Nykyisessä tilassa oleva voimalaitosmalli ...
  • Workforce : A xamarin mobile application for Homecare service 

   Gindo, Yonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   In this thesis, an Android application was designed and implemented to improve homecare service sector. Although popular in Finland and in other developed countries, the homecare service sector is yet to benefit from today’s ...
  • Evaluating the Automated Clearing System at Ghana's Port it's Impact on Exports and Import 

   Asare, Yayra (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ghana has one of the most important ports in the West African subregion. Its contributions cannot be overemphasized. The ports have become a major contributor to Ghana’s economy. Given that Ghana’s goal is to become the ...