Uusimmat viitteet

 • Lappeenrantalaisten yläkouluikäisten itsearvioitu masentuneisuus ja sitä aiheuttavat tekijät 

  Hyypiä, Anniina; Hyvönen, Peppi; Koskinen, Moona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat nykypäivänä yleistyneet paljon, ja ne kuormittavat sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää. Nuorten mielialahäiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoito ovat tärkeitä hyvän ennusteen ...
 • Tehohoitopotilaan kivun tunnistaminen ja arviointi 

  Taipale, Katri; Rajala, Sanna-Kaisa; Tarvainen, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tehohoitopotilaat ovat kriittisesti sairaita ja heillä voi olla useampia elintoiminnon häiriöitä. Tehohoidossa kipua voidaan tuntea monista eri syistä, jolloin kivun tunnistaminen ja arviointi ovat tärkeitä osia sairaanhoitajan ...
 • Saimaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluterveydenhuoltoon 

  Lahti, Elina; Lustberg, Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat tietävät opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista ja niiden saatavuudesta, ja mihin opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä ...
 • Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen – opas neuvolaikäisten lasten rokotuksista 

  Olkkonen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa sähköisessä muodossa oleva opas neuvolaikäisten lasten perusohjelman rokotuksista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille eli Eksotelle. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Synnytysopas ensivaste henkilökunnalle 

  Pulkka, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä synnytysopas ensivaste henkilökunnan käyttöön. Sairaalan ulkopuolinen synnytys voi tulla tehtäväksi ensivasteelle milloin tahansa. Synnytysopas sisältää synnytyksen ...
 • Solunsalpaajahoitoja saavan syöpäpotilaan ohjauksen tarve ja ohjauksen vaikutukset potilaan vointiin 

  Kotiranta, Essi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on solunsalpaajahoitoa saavien potilaiden ohjauksen tarve ja ohjauksen vaikutukset potilaan vointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista ohjausta syöpäpotilas tarvitsee ...
 • Kirurgisten vuodeosastojen sairaanhoitajien hoitotyön osaaminen 

  Saareks, Henna; Forss, Aino; Simola, Santeri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kuvataan Etelä-Karjalan keskussairaalan kirurgisilla vuodeosastoilla työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia kirurgisen hoitotyön osaamisestaan ja kouluttautumismahdollisuuksistaan. Suomessa on tutkittu ...
 • Stumppaa pois! -vertaistukiryhmän ohjaaminen 

  Toivonen, Riina; Inkinen, Heidi; Raskila, Pirjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin projektina, jonka tarkoituksena oli seurata mielenterveyskuntoutujien tupakasta vieroitusta vertaistuen avulla. Projekti toteutettiin yhteistyössä Imatran klubitalon ja heidän jäseniensä kanssa. ...
 • Tansanialaisten kätilöiden kokemuksia HIV-positiivisen naisen raskauden ja synnytyksen hoidosta 

  Rouhiainen, Annielina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata tansanialaisten kätilöiden kokemuksia HIV-positiivisen naisen raskauden ja synnytyksen aikaisesta hoidosta. Tutkimusaineisto kerättiin ulkomaanharjoittelun aikana terveyskeskuksella ...
 • Perehdytyskansio Oljamikodin Savimäkeen 

  Kauppinen, Niko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Idea perehdytyskansion laatimisesta Oljamikodin Savimäen yksikölle tuli työskennellessäni yksikössä. Omista huomioista ja työkavereiden pyynnöistä päätin laatia toiminnallisena opinnäytetyönä uuden perehdytyskansion ...
 • Käytännön keinot kuntouttavaan työotteeseen hoitajien näkökulmasta – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

  Seppänen, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää käytännön keinoja kuntouttavaan hoitotyöhön hoitajien näkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda tiivistettyyn muotoon niitä keinoja ja tapoja, joita hoitajat toteuttavat jokapäiväisessä ...
 • Projektioppimisen malli - kokemuksia projektioppimisesta hoitotyön opinnoissa 

  Hyppänen, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammattikorkeakoulumaailma elää jatkuvassa muutospaineessa työelämän vaatimusten ja sitä kautta opiskelijoihin kohdistuvien työelämäntaitovaatimusten täyttämiseksi. Yksi käyttöönotetuista, työelämän tarpeista kehittyneistä ...
 • Raskausdiabetespotilaan ohjauksen onnistuminen -kirjallisuuskatsaus 

  Mensonen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää jo olemassa olevaa tietoa raskausdiabetesta sairastavan potilaan ohjauksesta sekä sen vaikutuksista raskausdiabeteksen ehkäisyyn, hoitoon sekä sairauden jälkeiseen aikaan. ...
 • Päihtynyt potilas päivystyspoliklinikalla - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Vaara, Tero (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata päihtyneiden potilaiden päivystyshoidon erityispiirteitä ja koota aiheesta hoitajia hyödyttävä tietopaketti. Työn tavoitteena oli kuvata hoitohenkilökunnan asenteita päihtyneitä potilaita ...
 • Parisuhteen hoitamisen vaikutus työhyvinvointiin avioparikurssilaisten kokemana 

  Korpelainen, Kristiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen mukaan sekä parisuhteen hyvinvointia että työhyvinvointia voidaan parantaa vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta kehittämällä. Edelleen parisuhteen hyvinvoinnin tiedetään heijastuvan työhyvinvointiin ja ...

Näytä lisää