• Kylkiäiset kuluttajan ja markkinaoikeuden näkökulmasta 

   Kauppinen, Iida; Kokkonen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kylkiäisiä markkinointikeinona kuluttajien näkökulmasta ja antaa kuluttajille enemmän tietoa kylkiäistä sekä kertoa, minkälaisia oikeuksia heillä on niihin. Teoriaosuudessa ...
  • Lainsäädäntö koulukiusaamisen ehkäisijänä 

   Pöllänen, Tuula; Huhtala, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kiusaamisilmiötä, kouluyhteisön kiusattuja ja kiusaajia. Tarkasteltiin YK:n lapsen oikeuksien julistuksen ja sopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kiusaamista koskevia näkökohtia ...
  • Tupakoinnin lopettaneiden ja lopettamisyrityksessään epäonnistuneiden lopettamisprosessien kuvausten vertailu 

   Roschier, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erot tupakoinnin lopettamisprosessin kuvauksissa tupakoinnin lopettaneiden ja tupakointia lopettamisyrityksen jälkeen jatkaneiden 50-64 –vuotiaiden savitaipalelaisten miesten ...
  • Heatset-painovärin liuottimen haihtumisen tutkiminen 

   Lehto, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on osa TEKESin rahoittamaa ”Heatset-offsetpainatuksen kuivatusolosuhteiden hallinta” tavoitetutkimushanketta. Työssä keskitytään heatset-painoväreihin ja erityisesti sen sisältämän liuottimen käyttäytymiseen ...
  • Rullapölyn mittausmenetelmät ja niiden soveltuvuus käytännössä 

   Pöyri, Tomi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden Kaukopään Päällystystehtaan ekstruusiopäällystyskone 5:n pituusleikkurille soveltuvia rullapölyn mittausmenetelmiä sekä niiden soveltuvuutta ...
  • Lappeenrannan ja Pietarin toimiston toimintatapojen erot ja toiminnan tehostaminen Case: Saimaan Matkaverkko Oy 

   Helppi, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ Riina Helppi Saimaan Matkaverkon Lappeenrannan ja Pietarin toimiston toimintatapojen erot ja toiminnan tehostaminen, 61 sivua, 6 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta Liiketalouden yksikkö, ...
  • Pankin päivittäispalveluiden uudelleenorganisointi 

   Sallinen, Maiju (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö selvittää pankin päivittäispalveluiden nykytoteutuksen toimivuutta. Toimeksiantajapankin päivittäispalveluihin kuuluvat pikakassat, infopiste sekä yritysasiakkaiden rahahuolto. Päivittäispalveluiden parissa ...
  • Ravintola Totemin baaritiskin uudelleen järjestely 

   Leinonen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli baaritiskin uudelleen järjestely Ravintola Totemissa. Työn avulla haluttiin parantaa baaritiskin toimivuutta ja sen kautta tehostaa myyntiä ja henkilökunnan työskentelemistä. ...
  • Muutos Merenkulkulaitoksessa : Selvitys asiakkaiden toiveista uudessa 1.1.2010 perustettavassa Liikennevirastossa 

   Kajastila, Raija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomessa on tällä hetkellä menossa merkittävä virastouudistus. Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinto organisoidaan kahdeksi uudeksi virastoksi, Liikenteen turvallisuusvirastoksi ja Liikennevirastoksi. Tässä ...
  • Venäjän talouden kehitys ja venäläisten matkailu Suomeen vuosina 1998–2008 

   Mölsä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on Venäjän talouden kehitys ja venäläisten matkailu Suomeen vuosina 1998–2008. Tutkimuksen tavoite on kertoa Venäjän talouden kehittymisestä ja sen vaikutuksesta venäläisten matkailuun Suomeen. Vuonna ...
  • Suomalaisen yrityksen etabloituminen Moskovaan: Case: ÅF-Enprima 

   Rantala, Risto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia suomalaisen yrityksen etabloitumisprosessia Venäjälle Moskovaan. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia eri vaihtoehtoja yrityksellä on sen halutessaan luoda läsnäolonsa paikallisilla ...
  • India as a Market Area for Finnish Granite 

   Ahokainen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of the research was to examine weather India can be a more profitable market area for Finnish stone companies in future. India is known for its stone industry and it is one of the biggest exporters of natural ...
  • Asiakkuudenhallintajärjestelmän hyvä käytettävyys 

   Suoaro, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä on tietojärjestelmän hyvä käytettävyys ja mistä asioista se koostuu. Tämän lisäksi kartoitettiin, kuinka järjestelmän käytettävyyttä voidaan arvioida ja mitata. Käytettävyyden ...
  • Mainoskampanjan vaikutus, Case: Hertz 

   Kuusela, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia markkinointikampanjan vaikutusta yrityksen tunnettuuteen. Yhteistyöyrityksenä työssä toimi autovuokraamo Hertzin paikallinen yrittäjä AR-Rent Oy ja ohjaavana opettajana markkinoinnin ...
  • Tuotteistaminen ja lastentapahtuman suunnittelu, case: Imatra Big Band Festival 

   Mehtomaa, Niina; Rautio, Niina-Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tarkoituksena oli selvittää kohderyhmän mieltymyksiä koskien lastentapahtuman järjestämistä, ja mieltymysten pohjalta luotiin lastentapahtumakokonaisuus Imatra Big Band Festival -viikolle 2010. Tiedon keräämiseen ...
  • Opas hoito- ja palvelusopimuksen laatimiseen Imatran tehostettuun palveluasumiseen 

   Heinonen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on hoito- ja palvelusopimuksen laatiminen tehostetussa palveluasumisessa. Opinnäytetyön tuotoksena on laadittu Opas hoito- ja palvelusopimuksen laatimiseen Imatran kaupungin tehostettuun ...
  • Mainostoimisto sisäisen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen 

   Valkeila, Pasi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on mainostoimiston verkkopohjaisen projekti- ja tehtävähallintajärjestelmän kehittäminen vastaamaan toimiston uusia kasvaneita tavoitteita. Projektin tilaajana on lappeenrantalainen mainostoimisto ...
  • Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat : Case: Lappeenrannan kuntoutus- ja kylpyläsäätiö 

   Hyvärinen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää taloushallinnon ulkoistamisen hyötyjä ja haittoja sekä selvittää laskelmin, mikä olisi kustannuksiltaan paras ratkaisu hoitaa säätiön taloushallinto. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  • Ulosottomenettely velkojan kannalta 

   Suomalainen, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää ulosottoprosessi velkojan kannalta selkeästi ja yksinkertaisesti. Opinnäytetyö toimii eräänlaisena alkuoppaana ulosottoprosessiin. Työhön ei liittynyt tutkimusta, vaan tiedot on kerätty ...
  • Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vertailu 

   Kylliäinen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja valtion virka- ja työehtosopimuksen vertailu. Työlainsäädäntö koostuu työnantajan ja työntekijän välistä oikeussuhdetta eli työsuhdetta sääntelevistä ...