• Nivelten yliliikkuvuus kouluikäisillä lapsilla : Opas kouluterveydenhoitajille 

   Pellinen, Suvi; Kiiski, Kati; Haaja-Lappi, Tuula (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kouluterveydenhoitajille opas nivelten yliliikkuvuuden havaitsemisesta ja tunnistamisesta. Oppaaseen tuli suosituksia siitä, mitä asioita koululaisen osalta tulee ottaa huomioon ...
  • Business plan for natural product online store 

   Egorov, Vladislav (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to develop a business plan for a natural product online store. Another objective was to learn how to write a business plan using the knowledge received during the studies at Saimaa University ...
  • Tunteiden tunnistaminen ja tunnetaitojen vahvistaminen : Toimintapäivä Eksoten Nuorten pajalla 

   Narsakka, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli nuorten yksilöllisen hyvinvoinnin lisääminen. Jopa neljäsosa nuorista kärsii mielenterveyden ongelmista ja yksittäiset tunneelämän ongelmat ovat tavallisia. Omia voimavaroja vahvistamalla ...
  • Physilect-liikeohjelmalla harjoittelu ikääntyneillä 

   Chichaeva, Julija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ikääntyneiden osuus väestöstä on lähivuosina jyrkässä kasvussa maailmanlaajuisesti. Teknologian hyödyntäminen kuntoutuksen tukena lisää fysioterapian saatavuutta, tehokkuutta ja mielekkyyttä sekä kuntoutujan harjoittelum ...
  • Hankintaohje Imatran kaupunkikonsernin käyttöön 

   Mäyrä, Ville-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tiivis ja selkeä hankintaohje Imatran kaupunkikonsernin käyttöön. Hankintaohjeen tuli noudattaa uutta hankintalakia sekä Imatran kaupungin uusia hankintapoliittisia linjauksia. ...
  • 3-6-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden muutokset musiikkiliikunnan avulla 

   Viitala, Anna; Lepistö, Laura; Rantanen, Joanna; Laakkonen, Siiri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten musiikkiliikunta vaikuttaa 3–6-vuotiaiden lasten motorisiin perustaitoihin sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi tutkittiin lasten kokemuksia musiikkiliikunnasta. ...
  • Cash flow management. Case: RE Trading LLC 

   Klyuchankin, Ivan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the study was to reveal the essence and significance of cash flows and their wise management in a company as well as methods how to analyze them. Furthermore, the objective was to analyze the cash flow ...
  • Productisation of professional services. Case: Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys Ry 

   Palviainen, Jonatan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this Bachelor’s thesis was to productise a professional service provided by the client company, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry. The aim of this study was to solve what factors need to be taken into ...
  • Distribution logistics and logistics customer services of B2C e-tailing industry in the Chinese market 

   Xu, Miaoer (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of the research was to find out on which important factors B2C e-tailing companies should focus on by analysing the most influential elements of customer’s purchasing decision-making. The data for the ...
  • Erityisruokavaliot : Ravitsemuksen opintojakso sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille 

   Litmanen, Riina; Turtiainen, Annika; Hölsä, Maisa; Kivelä, Annakaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa erityisruokavalio opintojakso Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Tavoitteena oli saada sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tietoa ...
  • Tuki- ja liikuntaelimistön fyysisen kuormituksen analysointi suurtehoimuroinnin aikana 

   Virkkunen, Heidi; Rahkonen, Asta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia suurtehoimuroinnin ergonomiaa ja apuvälineenä käytettävän suulakkeen hyötyä imuroinnin ergonomiassa MVN BIOMECH -liikeanalyysilaitteella. Tutkimuksessa selvitettiin objektiivisin ...
  • Haavanhoito-opas palvelutalon hoitohenkilökunnalle 

   Siirilä, Petra-Nora; Suokas, Mirka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa käytännöllinen ja selkeä haavanhoito-opas palvelutalon henkilökunnalle. Tavoitteena oli kehittää ja päivittää hoitohenkilökunnan haavanhoito-osaamista ja parantaa hoidon laatua. ...
  • UPDATE 2017 ON HIGHER EDUCATION : International week 25.-29.9.2017 

   Mirola, Tuuli
   A: Raportteja ja tutkimuksia 78 (Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2017)
   In Saimaa University of Applied Science, one of our focus area is internationality. We have arranged an annual International Week here in South Eastern Finland in the cities of Lappeenranta and Imatra for many years. This ...
  • The design, construction and implementation of an autonomous outdoor quadcopter using an RPi microcomputer and a MultiWii flight controller 

   Guliaev, Nikita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the present study was to design and construct an outdoor aerial vehicle, called a quadcopter, with autonomous flight functions, and to install within the vehicle a video streaming system. The thesis also ...
  • Stabiililla ja epästabiililla alustalla tapahtuva kehonhallintaharjoittelu epäspesifissä alaselkäkivussa 

   Kauppila, Saija; Haiko, Elina; Nevalainen, Samuli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Epäspesifi alaselkäkipu on vaaraton, mutta merkittävä ongelma yksilön sekä yhteiskunnan kannalta. Yksilön kannalta tämä voi vaikuttaa aktiiviseen osallistumiseen sekä työpoissaoloihin tai työkykyyn ja näin ollen aiheuttaa ...
  • Sosionomi (AMK) varhaiskasvattajana : Asiakastyön ja palvelujärjestelmän osaajasta vahvaksi ammattilaiseksi 

   Melto, Virpi; Tarenius, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty lastentarhanopettajina työskentelevien sosionomien (AMK) työtä varhaiskasvatuksessa asiakastyön ja palvelujärjestelmien osaamisen näkökulmasta. Halusimme selvittää, antoiko sosionomi ...
  • Honour my curves 

   Suikkanen, Saimi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä pohdittiin naisruumista ja siihen liittyviä ongelmia, niin taidehistorian kuin vallitsevan kulttuurinkin kautta. Opinnäytetyön taiteellisena osiona toteutettiin maalaussarja Honor My Curves. Maalaussarjassa ...
  • Pussy elegance - arkisia kuvia 

   Immonen, Ida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, taiteellisesta työstä sekä kirjallisesta osuudesta. Taiteellisen työskentelyn lopputuloksena syntyi installaatio, joka koostuu 29:stä pyöreisiin kirjontakehiin kiinnitetystä osasta, ...
  • Aika; määrittelemätön illuusio - näkökulmia valokuvan ja ajan suhteesta 

   Rantakylä, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Taiteellinen osuus koostuu valokuvakirjasta ja näyttelykokonaisuudesta Time; an indefinite illusion, jossa yhdistetään omaelämäkerrallista tekstiä ja valokuvia. Kirjassa rikotaan ajallista narratiivia käyttäen mm. ...
  • Horny 

   Järvinen, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin maskuliinisuuksia sarviaiheisen korutaideteoksen kautta. Teos koostuu viidestätoista eri materiaaleilla valmistetusta maskuliinisuutta symboloivasta sarvesta, joita voidaan käyttää riipuksina ...