• Oikeustradenomikoulutus - nykytilanne ja tulevaisuus 

   Mikkola, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Oikeusministeriö ryhtyi 2000 -luvun alussa, yhteistyössä neljän ammattikorkeakoulun kanssa kehittämään työelämän ja erityisesti oikeushallinnon tarpeita vastaavaa oikeudellista koulutusta. Kehitystyö johti oikeustradenom ...
  • Eläkepäivät Espanjassa : vaihtoehtona palveluasuminen Las Palmasissa 

   Vaalikivi-Lindholm, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Gran Canarialla, Las Palmasissa asuu talvikuukausina monta sataa suomalaista. Suurin osa näistä suomalaisista on eläkeläisiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten palveluasumisen tilanne ja tarve Las ...
  • Opinnäytteiden julkaiseminen PDF-formaatissa 

   Niklander, Jari (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimus koostui vertailusta eri PDF-julkaisujen tuottamiseen ja muokkaamiseen tarkoitettujen tietokoneohjelmien välillä sekä käyttäjän ohjeistuksen laatimisesta vertailun perusteella sopivimmille ohjelmille. Opinnäyte ...
  • Perehdyttämisen haasteet lääkäriasema Pulssin kassapalveluissa 

   Mäkinen, Anette (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyöni idea syntyi omassa työssäni huomaamastani puutteesta. Silloiseen työnkuvaani Lääkäriasema Pulssin kassapalveluiden varaesimiehenä kuului perehdyttäminen, eikä siihen varsinaisesti ollut mitään materiaalia. ...
  • Rahanpesun estäminen : pankin näkökulma 

   Taivainen, Mikko-Petteri; Suominen, Sari-Sisko (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kokonaiskuva rahanpesusta erityisesti pankkimaailmassa. Uudessa 1.8.2008 voimaan tulleessa rahanpesulaissa korostuu entistä enemmän asiakkaan tuntemisvelvoite, joka tuo pankeille ...
  • Me yritämme pian jo kolmannessa polvessa : pyöräliike Santala Oy 

   Aromaa, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kriittisesti kirjoittajan perheyritystä, jota hän on kiinnostunut jatkamaan. Yritys on toiminut urheiluvälinekaupan alalla Paimiossa jo yli 50 vuotta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset 

   Okslahti, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Edunsaaja on se, jolla on oikeus vakuutustapahtuman johdosta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen. Edunsaajasta määrää vakuutuksenottaja. "Vapaaehtoisten henkivakuutusten edunsaajamääräykset" keskittyy selvittämään kuinka ...
  • Lapsen etu huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa täytäntöönpanossa 

   Hakunti-Niemelä, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta säätää toimintatavat tilanteisiin, joissa käräjäoikeuden antamaa määräystä tai vanhempien sosiaalihuollon viranomaisella vahvistuttamaa sopimusta ...
  • Edunvalvojan vastuut ja velvollisuudet päämiehensä asioiden hoitamisessa 

   Palonen, Pauliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perustiedot edunvalvonnasta, jotta tulevat edunvalvojat saisivat hyvän käsityksen siitä, mitä edunvalvojan työ oikeastaan on. Opinnäytetyössä selvitettiin edunvalvonnan historiaa ...
  • Ositus- ja perintösaanto : luovutusvoittoverokiemuroineen 

   Kaisla, Irma (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössä on selkeytetty kuolinpesien luovutusvoittojen verotuskäytäntöjä erilaisissa tilanteissa. On tarkasteltu ja pohdittu ositusta ja perinnönjakoa peilaten niiden tekemistä tai tekemättä jättämistä luovutusvoi ...
  • Tonnikalaa ja makaronia? : tutkimus opiskelijoiden toimeentulosta ja rahankäytöstä 

   Pollari, Outi; Suomi, Petra (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksemme käsitteli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimeentuloa ja rahankäyttöä. Tavoitteenamme oli selvittää mitä mieltä opiskelijat ovat opintotukijärjestelmästä, ja mitä muutoksia siihen kaivattaisiin. ...
  • Ulkomaalainen työntekijä työnantajan silmin 

   Laine, Laura; Kujanpää, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia ulkomaalaiseen työvoimaan ja sen käyttöön liittyen. Onko ulkomaiselle työvoimalle tarvetta ja mitkä syyt erityisesti hankaloittavat ulkomaalaisten ...
  • "Huhut kuullaan aiemmin kuin virallinen tieto" : tutkimus yrityksen sisäisestä viestinnästä 

   Hakala, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Organisaation kasvaessa voimakkaasti sisäinen viestintä ei aina ehdi kehittyä muutoksen edellyttämässä tahdissa. Organisaation toiminta on kuitenkin mahdollista vain, kun sen eri tahot viestivät keskenään. Toimiva sisäinen ...
  • COD(Cr) -laitteiston käyttöönotto (Rauman ympäristölaboratoriolle) 

   Savila, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Rauman ympäristölaboratoriossa suoritettiin CODCr -laitteiston ja -menetelmän käyttöönotto. Laitteisto koostuu HachLange spektrofotometristä DR 2800 ja polttolaitteistosta LT 200-1. Työssä käytettiin esidispensoituja putkia ...
  • Soften Oy, akustoiva sisustuspaneeli tuoteperheenä 

   Wilén, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä opinnäytetyössä on suunniteltu akustoivia sisustuspaneeleja Soften Oy:lle. Soften suunnittelee ja valmistaa akustoivia sisustustuotteita. Sisustuspaneeleilla on kaksi funktiota: parantaa akustiikkaa ääntä ...
  • Tytöt shoppailuhuuman pyörteissä 

   Lammervo, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Shoppailu eli ostoksilla käynti ei ole pelkästään aikuisten harrastus vaan myös nuoret tytöt ovat liittäneet sen osaksi ajanviettoaan. Mediassa nuoret kohtaavat paljon heille suunnattua mainontaa ja näin nuoret saavat ...
  • Johtaminen ammatillisen opettajan työn ja työyhteisön muutoksessa : tulevaisuus - muutos - toiminnan kehittäminen 

   Rautiainen, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ammatillisen opettajan työ ja työyhteisön toiminta ovat muutosten edessä. Muutokset näkyvät myös Rauman ammattiopistossa, josta olen valinnut opinnäytetyön kehittämiskohderyhmäksi matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ...
  • Kankareen Paalutus Oy:n ympäristöjärjestelmä 

   Heinonen, Petri (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn tarkoituksena oli luoda Kankareen Paalutus Oy:lle toimiva ympäristöjärjestelmä, joka perustuu SFS-EN ISO 14001 - ympäristöjärjestelmästandardiin. Kankareen Paalutus Oy on erikoistunut teräspaalutukseen ja ...
  • Preoperatiivisen lonkkamurtumapotilaan kivunhoito natiiviröntgentutkimuksessa 

   Larvanko, Annika; Tarnanen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö on osa Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen Hyvät radiografiatyönkäytännöt hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten röntgenhoitaja arvioi ja toteuttaa preoperatiivisen lonkkamurtumapotilaan ...
  • Edunvalvontavaltuutus ja sen vaikutukset holhousviranomaisen toimintaan 

   Manninen, Noora (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella 1.11.2007 voimaan tullutta Lakia edunvalvontavaltuutuksesta sekä pohtia sen vaikutuksia holhousviranomaisina toimivien maistraattien toimintaan. Aihetta rajattiin koskemaan vain ...