• The 2010 International Business curriculum of Kymenlaakso University of Applied Sciences and the changing demands of working life. 

   Sato-Roitto, Yuri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2007)
   Working environment has been changing rapidly and becoming more competitive due to the economic change, labour market flexibility and many other reasons. To identify skills and competencies which today's individuals need ...
  • QUATTROTEC OY – VERKKOSIVUT JA YRITYSILME 

   Paavilainen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön produktiivisen osan aihe oli suunnitella Quattrotec Oy:lle uudet verkkosivut, käyntikortit ja tuote-esite. Tutkimuksellisessa osassa käydään läpi näiden tuotteiden tuotantovaiheet eri suunnitteluvaiheista ...
  • GRAAFINEN ILME JA VERKKOSIVUT ÄHTÄRIN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYKSELLE 

   Pitkälä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, voivatko verkkosivut toimia maantieteellisesti riippumattomana, keskeisenä yhdyskanavana yhdistyksen sisällä. Verkkosivut sisältävät tyypillisen sisällön lisäksi kokoajan kasvavan ...
  • Tuftattu matto lastenhuoneeseen : Sisustuselementistä leikin välineeksi 

   Mansikkamäki, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiili- ja vaatesuunnittelu MANSIKKAMÄKI, NINA Tuftattu matto lastenhuoneeseen: Sisustuselementistä leikin välineeksi Opinnäytetyö 59 sivua ...
  • Yksikomponenttisen polyuretaanivaahdon soveltuvuus veneisiin 

   Ikonen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Polyuretaanit ovat hyvin monipuolisia polymeerejä. Monipuolisuudesta johtuen polyuretaaneilla on useita erilaisia olomuotoja. Niitä käytetään esimerkiksi maaleissa, laakereissa ja patjoissa. Opinnäytetyössä selvitetään, ...
  • VUOROVAIKUTUSSUHTEEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN SADUTUSMENETELMÄÄ KÄYTTÄEN : - kohderyhmänä kehitysvammaiset lapset 

   Tolvanen, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka sadutus-menetelmä voi vaikuttaa kehitysvammaisten lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen. Siinä perehdyttiin kehitysvammaisen lapsen ja aikuisen sekä harjaantumisluokan ...
  • "Global Festival", Tutkimus monikulttuuristen teemojen käsittelemisestä nuorten teema-tapahtumassa 

   Unkuri, Ninja; Savolainen, Hanna-Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   "Global Festival" on laadullinen tutkimus monikulttuurisuuden käsittelemisestä nuorille suunnatussa teema-tapahtumassa. Nuoret pääsivät osallistumaan avoimeen monikulttuurisuus-iltaan nuorisokerholla, jossa toteutettiin ...
  • Fiskars Oyj Abp:n konsernihallinnon sisäisen viestinnän kartoitus ja kehittäminen 

   Niinimäki, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Fiskars Oyj Abp:n konsernihallinnon sisäistä viestintää ja tehdä kartoituksen perusteella ehdotuksia viestinnän kehittämiseen. Työn tavoitteena oli selvittää nykyiset viestintäkanavat ...
  • Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, Case: Osuuskunta X 

   Mänttäri, Lilli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen pääpiirteet pysyvät samoina, mutta niiden käytännön toteuttamisessa on eroja. Erot johtuvat kirjanpitovelvollisen koosta ja yritysmuodosta. Pienillä kirjanpitovelvollisilla ...
  • Brändin jalkauttaminen. Case: Brändi-hanke 

   Ahola, Noora (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vahvan ja menestyvän brändin rakentaminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja sitoutumista. Hyvin rakennettu brändi erottuu selkeästi kilpailijoistaan ja synnyttää asiakkaissa haluttuja mielleyhtymiä. Jotta brändi menestyisi, ...
  • S-market Kausalan sisäinen saatavuus 

   Tiira, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on S-Market Kausalan sisäinen saatavuus sekä asiakkaan että henkilökunnan mielestä. Varsinkin tuotesaatavuuden tarkistelu on tutkimuksen pääasiana. Tavoitteena on ...
  • Karjalan Prikaatin siviilihenkilöstön osallistuminen kenttäkelpoisuustesteihin ja ohjattuun viikkoliikuntaan 

   Karttunen, Heli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karjalan Prikaatin siviilihenkilöstön osallistumista puolustusvoimien kenttäkelpoisuustesteihin ja ohjattuun viikkoliikuntaan. Tarkoituksena oli selvittää lisäksi mahdollisia ...
  • Kouvolan kotihoidon työntekijöiden näkemyksiä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä 

   Dölling-Hasu, Britta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kotihoidon työntekijöiden näkemyksiä ja mielipiteitä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhdistymisestä kotihoidoksi. Tutkimuksen lähtökohtana olivat organisaatiomuutos ja sen ...
  • Hiontapöydän suunnittelu 

   Heikkilä, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tuotekehitys HEIKKILÄ, VESA Hiontapöydän suunnittelu Opinnäytetyö 27 sivua + 6 liitesivua Työn ohjaajat Lehtori Ilkka Estlander, Kymenlaakson ...
  • Veneilyonnettomuudet ja niihin johtaneet syyt 

   Mäkilä, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää veneilyonnettomuuksiin johtaneita syitä ja erilaisia onnettomuustyyppejä. Työssä selvitettiin myös erilaisia välttämisvaihtoehtoja veneilyonnettomuuksille. Tavoitteena oli saada lisää ...
  • Tv-mainos muuttaa nettiin 

   Rekiaro, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vasta kun Suomessa on juuri siirrytty analogisesta televisiosta digitaaliseen, on luvassa lukuisia isompia muutoksia. Videosisällöt ovat siirtymässä Internetiin, samoin kuin mainonta – eli sinne missä ihmiset nykyään eniten ...
  • Työ tekijänsä niittää - Rikosnovellikokoelman visuaalinen ilme 

   Vuorinen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön produktiivinen osio koostuu rikosnovellikokoelman ulkoasun suunnittelusta ja taitosta sekä esitteen ja julisteen suunnittelusta kirjallisuustapahtumalle. Asiakkaana on kouvolalaisten kirjallisuusharrastajien ...
  • KANAVAILMEEN ELEMENTIT JA NIIDEN VAIKUTUS MARKKINOINTIIN SEKÄ KANAVAN MENESTYKSEEN URHEILUKANAVALLA. 

   Rämä, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Jokaisella televisiokanavalla on kanavailme joka määrittelee sen ulkoasun ja luo katsojille mielikuvan kanavasta. Kanavailme erottaa kanavan sen kilpailijoista, vetää puoleensa haluttua kohdeyleisöä ja antaa katsojille ...
  • Kriisiviestintäohje Kymenlaakson ammattikorkeakoululle 

   Sahlberg, Oona (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kriisiviestintäohje Kymenlaakson ammattikorkeakoululle. Kriisiviestintä on tärkeä osa organisaation viestintää. Kriisiviestintäohjeen tarkoituksena on toimia sisäisen ja ulkoisen ...
  • Biljardin SM-loppukilpailujen monikameraohjaus 

   Laine, Samuli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Eri biljardilajien SM-loppukilpailut ovat järjestetty yhdeksi tapahtumaksi vuodesta 2003 lähtien. Kyseiseen finaaliin pääsee karsintakilpailujen kautta, neljästä eri lajista, neljä parasta pelaajaa, joiden kesken mitalit ...