Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Virtual Teams as Part of Internationalization of Higher Education 

  Chydenius, Tarja; Jadin, Tanja (University of Applied Sciences Upper Austria, 2017)
  Worklife is becoming increasingly international and intercultural. With improved online interaction and new ways of working multicultural virtual teams are becoming a routine. In order to interact effectively and efficiently ...
 • Vakuutusehtojen tulkinta ja soveltaminen yksityistapaturmavakuutuksissa 

  Oinonen, Milla-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vakuutusehtoja tulisi tulkita ja soveltaa lainsäädännön, oikeuskäytännön ja sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella. Vakuutusehtojen tulkintaa on työssä tarkastelu ...
 • Rekrytointiprosessin kipukohdat työntekijän näkökulmasta : case: Yritys X 

  Silfverberg, Anna-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona henkilöstöpalvelualla toimivalle Yritys X:lle ja sen kohteena on eräs yrityksen kampanjarekrytointiprosessi, jossa etsitään asiakasyritykselle uusia työntekijöitä ulkoisen haun ...
 • Bannerimainonnan näkyvyys internetin keskustelupalstoilla 

  Kotiniemi, Miko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee bannerimainonnan tavoittavuutta ja näkyvyyttä internetissä sijaitsevilla keskustelupalstoilla. Toimeksiantajana toimiva yritys on tätä ennen mainostanut internetissä todella vähän ja markkinointi ...
 • Making Service Design Work for Start-ups 

  Chydenius, Tarja (Service Design Network, 2017)
  SDN Finland made a nice small profit from the Helsinki SDN national conference, held in September 2015. Early last year, it was time to make the money support the chapter objectives: promote the use of service design and ...
 • Kuntouttavan työotteen välittyminen kirjaamisessa Keravan kotihoidossa 

  Koljonen, Marika; Järvinen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kuntouttavan työotteen välittymistä kirjaamisessa Keravan kotihoidossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten kuntouttava hoitotyö hoitajan toimintana välittyy kirjaamisessa hänen ...
 • Esteetön koulupiha osallistumisen mahdollistavana oppimisympäristönä 

  Hipari, Janina; Nylund, Titta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusi opetussuunnitelma luo kouluille mahdollisuuksia hyödyntää opetuksessa erilaisia monipuolisempia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen laajentuessa oppimista voidaan ajatella tapahtuvan koululaisen kaikissa elämään ...
 • Uuden liiketoiminta-alueen kehittäminen 

  Korander, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma HauHelp-yrityksen käyttöön. HauHelp on erikoistunut ongelmakoirien koulutukseen, tottelevaisuuskoulutukseen sekä ihmisen ja koiran välisen yhteistyön parantamiseen. ...
 • Ensiapu-teemapäivä Saarnilaakson koulun oppilaille 

  Laine, Jessica; Myyryläinen, Netta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää nuorten ensiaputaitoja ja vahvistaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia hätätilanteissa. Tavoitteenamme oli tuoda tietoa ensiaputaidoista sekä niiden ...
 • Välipala-aiheinen ravitsemustapahtuma huostaanotetuille lapsille ja heidän sijaisvanhemmilleen 

  Honkanen, Henna-Riikka; Kinnunen, Eveliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietoa aiheista koskien lasten ravitsemusta, ravitsemuksen ohjauskeinoja sekä asiakaskunnan tarpeita ja luoda ravitsemustapahtuma tukemaan lasten ja nuorten ravitsemusta ja kotona ...
 • Yhdistystoiminnan kehittäminen : case: Espoon Yrittäjät 

  Hallikas, Mikke (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Espoon Yrittäjien toimeksiannosta. Prosessin päätarkoituksena oli selvittää paikallisyhdistyksen jäsenyyden vuonna 2013 päättäneiden yrittäjien päätökseen johtaneita taustatekijöitä ja mielipiteitä. ...
 • Laurea on kolmen korkeakoulututkinnon kampus 

  Meronen, Arja-Helena; Partamies, Sanna; Väkevä-Harjula, Irene (Keskisuomalainen Oyj, 2017)
  Haku Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksen tradenomin, sairaanhoitajan ja sosionomin korkeakoulututkintoihin käynnistyi 6.9.
 • Minne Sun ja Mun idea kuuluu? : Osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisen välineenä 

  Lund, Virpi; Norlamo-Saramäki, Tuija (Espoon kaupunki, Konserniesikunta, Strategiayksikkö, 2017)
  Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa kansalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan ja päättämään siitä, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Prosessin aikana ...
 • Hyvinvointia pitkin polkua - Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Makkonen, Anne; Ranta, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku on ollut monitoimijainen hanke, johon osallistuivat Lohjan kaupunki, Luonnontie -yritys ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ympäristöklusteri on osallistunut myös hankkeen ...
 • Nuorten tuettu työkokeilu ja -oppisopimus yrityksessä : Vantaan nuorisopalveluiden malli 

  Willman, Eija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alhainen koulutustaso sekä heikko työmarkkinatilanne aiheuttavat merkittäviä syrjäytymisen riskejä useiden nuorten aikuisten elämässä. Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnalle kestämätöntä sekä taloudellisesti, että ...

Näytä lisää