Uusimmat viitteet

  • Pelillistäminen työmotivaation johtamisessa 

    Väisälä, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelillistäminen työmotivaation johtamisessa. Työn tavoitteena oli tutkimus- ja teoriatietojen perusteella luoda ohjeistus ja toimintamalli pelillistämisen käyttöönotolle yrityksen johtamisen ...