Uusimmat viitteet

 • Lapin kulttuurimatkailu 

  Akimo, Minna; Suomalainen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Matkailun merkitys Lapille on kiistaton. Lapissa alan työllistävä vaikutus on noin 5 000 henkilötyövuotta. Lapin matkailu nojaa pohjoiseen, arktiseen luontoon, lappilaisuuteen, elämyksiin, hiihtokeskuksiin, joulumaailman ...
 • Elämyksellisyys ja tarinallistaminen 

  Halunen, Jarkko; Dahmane, Noora; Pietilä, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämyksellisyyden merkitys tapahtumien keskeisenä vetovoimatekijänä on kasvanut 2000-luvulla kohisten. Perinteinen peltofestivaali kaljakarsinoineen ei enää riitä parempaan palvelutasoon ja wow-efekteihin totuttautuneelle ...
 • Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuudet 

  Litewka-Anttolainen, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monikulttuurisen kulttuuritoiminnan ulottuvuuksiin liittyy monta haastetta, jotka kuuluvat kulttuurituottajien ammattikuvaan sekä osaamisalueisiin. Haastatteluissa monikulttuuristen tapahtumien järjestäjien ja aiheen parissa ...
 • Palkkaus ja ammattinimikkeen arvostus 

  Luonua-Ojalehto, Susanna; Hiukka, Katariina; Kemppainen, Milla-Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimme olemassa olevan tutkimusaineiston pohjalta kulttuurituottajan, tradenomin ja yhteisöpedagogin palkkausta, palkkauksen perusteita ja työllistymisastetta. Näiden kaikkien ammattien edustajat työskentelevät osaksi ...
 • Mahdollistaja vai ankeuttaja: hankerahoitus kulttuurialan muokkaajana 

  Vitikka, Riikka; Jakku, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  ahto kulttuuri- ja luovien alojen kehittämiseen on Pohjois-Pohjanmaalla vahva. Maakunnassa on tehty vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma yhteistyössä alueen viranomaistahojen ja asiantuntijoiden ...
 • Luovien alojen yritysten rahoitus 

  Turunen, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun seudun luovien alojen yritysten suhdetta julkiseen rahoitukseen selvitettiin kyselyllä. Luovien alojen yrityksistä 43 % oli hakenut julkista rahoitusta toiminnalleen ja vastaajista 33 % oli saanut toiminnalleen ...
 • Tuottaja kirstunvartijana 

  Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurin rahoitus tulee tulevaisuudessakin olemaan monikanavaista. Vaikka julkisella puolella on yhä roolinsa kulttuurin rahoittajana, ei julkisella sektorilla nykyisessä tilanteessa ole varaa kasvattaa kulttuurin ...
 • Tuottaja moniosaaja 

  Kemppainen, Milla-Maija; Isomursu, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurituottaja joutuu työkseen viemään eteenpäin projekteja, joissa yhdistyy osaamista erittäin laaja-alaisesti, luovasta työstä vaikkapa taloushallintoon. Mukana on henkilöitä hyvin erilaisilla osaamisprofiileilla. ...
 • Tuottajan yrittäjäosaaminen - yrittäjän tuottajaosaaminen 

  Asukas, Jari; Turunen, Henri; Kontturi-Paasikko, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuottajan työ näyttäytyy kentällä moninaisena ja tuottaja tarvitsee monenlaisia taitoja. Tuottajan nimikkeellä työskentelevät toimivat useimmiten joko julkisen sektorin tai kolmannen sektorin palveluksessa hoitaen palkkaa ...
 • Koulutus ja työnkuva 

  Kaverinen, Heli; Ojanen, Kirsi; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Selvitimme kulttuurituottajien koulutuksen ja työnkuvan haasteita kirjallisuusselvityksellä ja haastattelemalla anonyymisti neljää työuransa eri vaiheessa olevaa tapahtuma- tai kulttuurituotannon ammattilaista. Haastateltavat ...
 • Tulevaisuuden osaaja 

  Hiukka, Katariina; Kemppainen, Milla-Maija; Luonua-Ojalehto, Susanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Millaista osaamista kulttuurialan osaajalta tulevaisuudessa vaaditaan? Tulevaisuudessa tärkeimpinä asioina tuottajan työnkuvaan liittyen esille nousi rahoituksen hankinta, verkostoituminen, laaja-alaisen projektinhallinnan ...
 • Neljä näkökulmaa tuottajuuteen 

  Kolanen, Mira; Eronen, Pauliina; Jakku-Hiivala, Toni; Karjalainen, Aki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Neljä ammattilaista kertoo kulttuurituottamisen työnkuvasta, mediatuottamisen tulevaisuudesta, yhteistyöstä alan toimijoiden kesken sekä kuraattorin roolista taiteen ja yleisön välissä. Tuomas Laajoki työskentelee Kemin ...
 • Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Isomursu, Pekka; Hoppu, Petri; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Julkaisussa selvitetään, mitä kulttuurituottaminen (Pohjois-) Suomessa on tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Mikä on kulttuurituottaja? -luvun alussa pohditaan kulttuurituottajan työnkuvaa, joka tilanteesta riippuen voi ...
 • Opettajaksi kehittyminen korkeakoulussa opettajankoulutuksen avulla 

  Karjalainen, Asko; Nissilä, Säde-Pirkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus korkeakouluopettajien pedagogisesta kasvusta korkeakoulupedagogisen opettajankoulutuksen kontekstissa tapahtui seurantatutkimuksena neljän tiedonkeruun avulla, kolme kertaa koulutuksen aikana 2007-2011 ja kerran ...
 • Uraohjausosaamisen kehittyminen osaamisperusteisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa 

  Laajala, Tiina; Lehtelä, Pirjo-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa tarkastellaan kahdentoista opinto-ohjaajaopiskelijan uraohjausosaamisen kehittymistä osaamisperusteisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa. Uraohjausta tarkastellaan systeemiteoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. ...

Näytä lisää