Sarjassa julkaistaan oppikirjoja ja muita vastaavia materiaaleja, joilla on kysyntää ja jotka tukevat ammatillista kasvua ja kehittymistä. ISSN: 1799-6015 (nid.), 1799-6023 (PDF)

Uusimmat viitteet